Gå till innehållet
Suomessa ilman oleskelulupaa

I Finland utan uppehållstillstånd

Publicerad11.04.2024
Om du behöver visum eller uppehållstillstånd för att vistas i Finland, men inte har det, vistas du illegalt i Finland. Asylsökande har rätt att uppehålla dig i Finland även utan visum eller uppehållstillstånd under den tid som det tar att handlägga asylansökan.

Även om du har kommit lagligt till Finland kan din vistelse i landet bli illegal till exempel om du stannar kvar i landet fastän du inte beviljas ett uppehållstillstånd eller om ditt visum eller uppehållstillstånd har gått ut.

Information om hur du kan få ett uppehållstillstånd i Finland finns på InfoFinlands sida Flytta till Finland.

Hjälp och rådgivning

Mathjälp och inkvartering

Du har rätt till nödinkvartering och mathjälp om du inte har pengar till mat eller någonstans att övernatta. Kommuner, församlingar och vissa organisationer ordnar nödinkvartering.

Juridisk rådgivning

Flyktingrådgivningen r.f. ger kostnadsfri juridisk rådgivning för papperslösa invandrare. Rådgivningen betjänar telefonledes på numret 045-237 7104 (måndagar kl. 14–16). Rådgivningen ges av en jurist. Du kan också ta kontakt via e-post: paperittomat(at)pakolaisneuvonta.fi. Fler kontaktuppgifter hittar du på Flyktingrådgivningens webbplats.

Sjukvård

Om du blir sjuk eller skadas, har du rätt till brådskande och nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården, till exempel på en hälsostation eller ett sjukhus.

Offentliga hälsovårdstjänster ordnas av välfärdsområdena (hyvinvointialueet) runtom i Finland. Om du behöver hälso- och sjukvårdstjänster ska du kontakta den närmaste social- och hälsocentralen (sosiaali- ja terveyskeskus) på din hemort.

Global Clinic är en klinik där du kan få hälsorådgivning, bli hänvisad till vård eller få mångprofessionell hjälp om du vistas i Finland utan uppehållstillstånd. Du hittar kontaktuppgifterna på Global Clinics webbplats.

Läs mer om hälso- och sjukvård för papperslösa på InfoFinlands sida Hälsovårdstjänster i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenFlyktingrådgivningen rf

Juridisk rådgivning

Länken tar dig utanför tjänstenVapaa Liikkuvuus

Rådgivning

Länken tar dig utanför tjänstenSocial- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovård för papperslösa