Gå till innehållet
Yrittäjäksi Suomeen

Till Finland som företagare

Publicerad25.03.2024
Om du vill vara företagare i Finland och du är medborgare i något annat land än EU-länderna eller de nordiska länderna, behöver du ett uppehållstillstånd för företagare. Om du vill grunda ett uppstartsföretag i Finland, behöver du ett uppehållstillstånd för uppstartsföretagare. Du måste ansöka om uppehållstillstånd innan du kommer till Finland.

Din företagsverksamhet ska vara lönsam och dina inkomster från företagsverksamheten måste ge dig en tryggad försörjning. Om ditt företag är ett uppstartsföretag som inte ännu har omsättning, kan du bevisa en tillräcklig utkomst med övriga inkomster.

Uppehållstillstånd beviljas inte på grund av att du äger ett företag. Du behöver jobba i ditt företag i Finland för att kunna få ett uppehållstillstånd.

Läs mer om att grunda ett företag i Finland på InfoFinlands sida Att grunda ett företag i Finland.

Uppehållstillstånd för företagare

Som företagare betraktas:

  • privat näringsidkare (firma)
  • bolagsman i ett öppet bolag
  • ansvarig bolagsman i kommanditbolag
  • medlem i andelslag med obegränsad tillskottsplikt
  • företagare i aktiebolag

Du måste registrera ditt företag i Patent- och registerstyrelsens (Patentti- ja rekisterihallitus) handelsregister innan du ansöker om uppehållstillstånd för företagare. Om du är en privat näringsidkare, det vill säga du har en firma, behöver du ett FO-nummer (Y-tunnus) för uppehållstillstånd. Om du ansöker om ditt första uppehållstillstånd och inte ännu har kommit till Finland, behöver du inget FO-nummer.

Ansökan om uppehållstillstånd behandlas i två steg. Först bedömer NTM-centralen (Närings-, trafik- och miljöcentralen, ELY-keskus) ditt företags lönsamhet bland annat utifrån affärsverksamhetsplanen och finansieringen. Därefter fattar Migrationsverket beslut om uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd för uppstartsföretagare

Om du vill grunda ett uppstartsföretag i Finland kan du ansöka om uppehållstillstånd för uppstartsföretagare som är avsett för tillväxtföretagare. För att få uppehållstillstånd för uppstartsföretagare måste du ha en konkret affärsverksamhetsplan.

Uppstartsföretag är unga små och medelstora företag som siktar mot internationell tillväxt. Business Finland gör en bedömning av om du kan definieras som uppstartsföretagare.

Ansökan om uppehållstillstånd för uppstartsföretagare är indelat i två steg.

  1. Först måste du få ett positivt utlåtande från Business Finland. Business Finland bedömer ditt företags affärsmodell, kunnande och förmåga att få verksamheten att växa. Du kan inte få uppehållstillstånd för uppstartsföretagare utan ett positivt utlåtande från Business Finland.
  2. När du har fått ett positivt utlåtande från Business Finland kan du ansöka om uppehållstillstånd för uppstartsföretagare hos Migrationsverket. Business Finlands utlåtande är giltigt två månader.

Att ansöka om uppehållstillstånd

Ansök om uppehållstillstånd för företagare på nätet via tjänsten Enter Finland. När du gjort ansökan ska du besöka Finlands beskickning närmast dig för att styrka din identitet och visa upp originalexemplaren av ansökningsbilagorna. Du ska besöka beskickningen inom tre månader efter att ha gjort ansökan på internet. Ansökan kan behandlas först när du har besökt beskickningen. Du måste boka en tid hos beskickningen i förväg.

Kom ihåg att till din ansökan bifoga alla nödvändiga bilagor när du lämnar in den. Detta gör behandlingen av din ansökan snabbare.

Kontrollera ditt Enter Finland-konto regelbundet. Om det behövs ytterligare utredningar för din ansökan kommer detta att meddelas via ditt konto.

Handläggning av ansökan är avgiftsbelagd. Du betalar avgiften när du lämnar in din tillståndsansökan. Du kan betala tillståndet via tjänsten Enter Finland.

Om du inte kan göra ansökan på nätet kan du fylla i en pappersansökan. Lämna in den ifyllda ansökningsblanketten och alla nödvändiga bilagor till Finlands beskickning närmast dig. Du kan skriva ut ansökningsblanketten på Migrationsverkets webbplats. Du måste boka en tid hos beskickningen i förväg.

Att ansöka om uppehållstillstånd för uppstartsföretagare och expressfilen

Ansökan om uppehållstillstånd för uppstartsföretagare görs på samma sätt som ansökan om uppehållstillstånd för företagare.

Du kan också ansöka om uppehållstillstånd för uppstartsföretagare genom expressfilen. Behandlingstid för en ansökan i expressfilen är högst två veckor. För att din ansökan ska behandlas i expressfilen ska du ansöka om tillstånd elektroniskt i tjänsten Enter Finland. Du ska också betala ansökan i tjänsten Enter Finland.

Din maka/make och dina barn kan också ansöka om uppehållstillstånd genom expressfilen om de ansöker samtidigt som du.

När du har gjort ansökan ska du besöka Finlands beskickning närmast dig inom fem arbetsdagar för att styrka din identitet.

D-visum

Du kan komma till Finland så snart du har fått ett positivt beslut på din ansökan om uppehållstillstånd, även om du ännu inte har fått ett uppehållstillståndskort. Uppehållstillståndskortet kan skickas till dig även i Finland. Du kan dock behöva visum till Finland om du ännu inte har ett uppehållstillståndskort.

Om du behöver visum till Finland kan du ansöka om ett D-visum (D-viisumi). Med ett D-visum kan du komma till Finland utan uppehållstillståndkortet så snart ditt uppehållstillstånd har beviljats.

Du kan ansöka om D-visum på Enter Finland samtidigt när du ansöker om uppehållstillstånd. Handläggningen av visumansökan är avgiftsbelagd.

D-visumet fogas till ditt pass vid beskickningen när Migrationsverket beviljar dig uppehållstillstånd. D-visumets giltighetstid är 100 dygn.

Länken tar dig utanför tjänstenMigrationsverket

D-visum

Finländsk personbeteckning

Om du får ett uppehållstillstånd i Finland registreras du automatiskt i det finländska befolkningsdatasystemet. Du får samtidigt även en finländsk personbeteckning.

När du har flyttat till Finland ska du besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas (Digi- ja väestötietovirasto) serviceställe för att registrera dig som invånare. Läs mer på InfoFinlands sida Registrering som invånare.

Som företagare i Finland

På InfoFinlands sida Arbete och entreprenörskap hittar du mer information för arbetstagare och företagare.