Gå till innehållet
EU-kansalaiset

EU-medborgare

Publicerad05.04.2024
Om du är medborgare i ett EU-land behöver du inget uppehållstillstånd i Finland. Om du bor i Finland över tre månader, måste du registrera din uppehållsrätt.

Detsamma gäller medborgare i Schweiz och Liechtenstein. Du kan resa till Finland om du har ett giltigt ID-kort eller pass. Du har rätt att arbeta, driva ett företag och studera i Finland med lika villkor som finska medborgare. Du måste själv trygga din försörjning i Finland.

Du kan vistas i Finland högst tre månader i sträck utan att registrera din uppehållsrätt. Om du vill stanna kvar i Finland och registrera dig som invånare, ska du ha ett jobb eller ett aktivt företag, en studieplats, ett långvarigt familjeband eller tillräckliga medel.

Om du avser att bo i Finland i över tre månader, ska du ansöka om registrering av uppehållsrätten för EU-medborgare hos Migrationsverket (Maahanmuuttovirasto). Ansökan ska ställas senast inom tre månader från datumet för inresa.

Läs mer på InfoFinlands sida: Registrering av uppehållsrätten för EU-medborgare.

Om du flyttar till Finland för att bo här stadigvarande i minst ett år och vill ha en hemkommun, anmäl flytten till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (Digi- ja väestötietovirasto). Om du har en hemkommun (kotikunta) i Finland, har du vanligen rätt att använda dig av den kommunens tjänster.

Läs mer på InfoFinlands sida: Hemkommun i Finland.

Om du avser att bo i Finland under ett år eller vill inte ha en hemkommun, kan du begära en tillfällig adress för registrering i befolkningsdatasystemet.

Läs mer på InfoFinlands sida: Registrering som invånare.

Om du vistas i Finland tre månader utan avbrott behöver du inte ansöka om registrering av uppehållsrätten. Vistelsetiden på tre månader räknas alltid från det att du varit utanför Finlands gränser.

Arbeta i Finland

 • Som EU-medborgare behöver du inget arbetstillstånd i Finland. Du kan börja jobba direkt när du har kommit till landet.
 • Om du arbetar i Finland behöver du en finländsk personbeteckning och ett finländskt skattekort. Du kan ansöka om ett skattekort på den närmaste skattebyrån. Vissa skattebyråer utfärdar också personbeteckningar. Du kan få en personbeteckning också från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Ta med dig ett giltigt ID-kort eller pass samt ett arbetsavtal.
 • Lämna skattekortet till din arbetsgivare. Din arbetsgivare behöver kortet för utbetalning av lön och för beskattningen.
 • Om du ska jobba i Finland i mer än tre månader ska du ansöka om registrering av uppehållsrätten för EU-medborgare i Migrationsverkets tjänst Enter Finland eller på Migrationsverkets närmaste tjänsteställe.
 • Om du flyttar till Finland för att bo här stadigvarande i minst ett år och vill ha en hemkommun, anmäl flytten till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om du har en hemkommun i Finland, har du vanligen rätt att använda dig av den kommunens tjänster.

Om du avser att bo i Finland under ett år eller vill inte ha en hemkommun, kan du begära en tillfällig adress för registrering i befolkningsdatasystemet.

Personbeteckning

Om du kommer till Finland från utlandet för att arbeta, behöver du en finländsk personbeteckning. Personbeteckning kan du få från:

 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata,
 • vissa skattebyråer eller
 • Migrationsverket samtidigt som du registrerar uppehållsrätten för EU-medborgare.

Om du har fått en personbeteckning från Migrationsverket eller Skatteförvaltningen men vill att din adress och uppgifterna om dina familjeförhållanden sparas, måste du be om registrering av dem vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Läs mer på InfoFinlands sida: Registrering som invånare.

Skattekort och skattenummer

Alla som arbetar i Finland ska ha ett skattekort. Du behöver ett skattenummer också om du arbetar på en byggarbetsplats eller på ett varvsområde. Du kan få skattekort och skattenummer på skattebyrån.

Läs mer på InfoFinlands sida: Skattekort.

Jobbsökning i Finland

Om du är medborgare i ett EU-land kan du komma till Finland för att söka jobb för en rimlig tid.

Du kan inte registrera dig som invånare i Finland eller ansöka om registrering av uppehållsrätten när du är i landet som jobbsökande. För att kunna bo kvar i Finland ska du ha ett jobb eller någon av de ovan nämnda anledningarna samt tillräckliga medel för din försörjning i Finland.

Om du har rätt till arbetslöshetsersättning i ditt hemland, kan du även få den tillfälligt utbetald till Finland. Du kan ansöka om utbetalning av arbetslöshetsersättning till Finland med blankett E303 eller U2. Du får blanketten hos arbetskraftsmyndigheten i ditt hemland.

Om du kommer till Finland för att söka jobb kan du vanligtvis inte få arbetslöshetsersättning från Finland.

Läs mer på InfoFinlands sida: Arbete i Finland.

Guiden Arbeta i Finland

På webbplatsen Suomi.fi finns en guide för dig som ska flytta till Finland för att arbeta. I guiden finns information om vilka ärenden du måste ta hand om när du flyttar till Finland för att arbeta.

Till Finland som företagare

 • Som EU-medborgare kan du starta ett företag i Finland om du är stadigvarande bosatt i ett land som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Också ett utländskt företag kan starta verksamhet i Finland.
 • Gör etableringsanmälan om etablering av företagsverksamheten till Patent- och registerstyrelsens handelsregister och till Skatteförvaltningen.
 • Om du ska vistas i Finland i mer än tre månader ska du ansöka om registrering av uppehållsrätten för EU-medborgare i Migrationsverkets tjänst Enter Finland eller på Migrationsverkets närmaste tjänsteställe.
 • Om du flyttar till Finland för att bo här stadigvarande i minst ett år och vill ha en hemkommun, anmäl flytten till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om du har en hemkommun i Finland, har du vanligen rätt att använda dig av den kommunens tjänster.

Om du avser att bo i Finland under ett år eller vill inte ha en hemkommun, kan du begära en tillfällig adress för registrering i befolkningsdatasystemet.

Läs mer på InfoFinlands sida: Registrering som invånare.

Etableringsanmälan

När du registrerar ditt företag för första gången, ska du fylla i en etableringsanmälan (perustamisilmoitus) och skicka in erforderliga bilagor. Du kan anmäla företagets uppgifter till Patent- och registerstyrelsens handelsregister och till Skatteförvaltningens register med en och samma Y-blankett. Du behöver eventuellt bifoga till etableringsanmälan också ett utdrag som motsvarar handelsregisterutdraget i Finland, som en myndighet i ditt hemland utfärdar.

Läs mer på InfoFinlands sida: Att grunda ett företag i Finland.

Att studera i Finland

 • Som EU-medborgare kan du ansöka om studieplats vid en läroanstalt som är godkänd i Finland.
 • Om dina studier i Finland tar mer än tre månader ska du ansöka om registrering av uppehållsrätten för EU-medborgare i Migrationsverkets tjänst Enter Finland eller på Migrationsverkets närmaste tjänsteställe.
 • Om du flyttar till Finland för att bo här stadigvarande i minst ett år och vill ha en hemkommun, anmäl flytten till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om du har en hemkommun i Finland, har du vanligen rätt att använda dig av den kommunens tjänster.

Om du avser att bo i Finland under ett år eller vill inte ha en hemkommun, kan du begära en tillfällig adress för registrering i befolkningsdatasystemet.

Läs mer på InfoFinlands sida: Registrering som invånare.

Om du vistas i Finland tre månader utan avbrott behöver du inte ansöka om registrering av uppehållsrätten. Vistelsetiden på tre månader räknas alltid från det att du varit utanför Finlands gränser. Denna regel gäller till exempel utbytesstudenter som endast studerar en kort period i Finland (t.ex. fyra månader). Om du lämnar Finland under vistelsen och inte stannar i landet tre månader utan avbrott, behöver du inte ansöka om registrering av uppehållsrätten. I detta fall ska du ansöka om en finländsk personbeteckning och meddela din adress till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Läs mer på InfoFinlands sida: Utländska studerande i Finland.

Familjemedlem i Finland

 • Om du är EU-medborgare och flyttar till Finland för att bo hos en familjemedlem ska du ansöka om registrering av uppehållsrätten för EU-medborgare på grund av familjeband i Migrationsverkets tjänst Enter Finland eller på Migrationsverkets tjänsteställe.
 • Om du inte är EU-medborgare men din familjemedlem som bor i Finland är EU-medborgare, behöver du ett uppehållskort för en familjemedlem till en EU-medborgare. Ansök om det i Migrationsverkets tjänst Enter Finland eller på Migrationsverkets tjänsteställe.
 • Om du flyttar till Finland för att bo här stadigvarande i minst ett år och vill ha en hemkommun, anmäl flytten till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om du har en hemkommun i Finland, har du vanligen rätt att använda dig av den kommunens tjänster.

Om du avser att bo i Finland under ett år eller vill inte ha en hemkommun, kan du begära en tillfällig adress för registrering i befolkningsdatasystemet.

Läs mer på InfoFinlands sida Registrering som invånare.

För registrering av en familjemedlem till en EU-medborgare krävs också att den person som är bosatt i Finland har tillräckliga medel för att försörja sig själv och sin familjemedlem som ska flytta till Finland.

Familjemedlemmar och andra anhöriga kan vara:

 • Din make eller maka alternativt partner i registrerat parförhållande
 • Din sambo som du har bott tillsammans med i minst två år eller med vilken du har gemensam vårdnad om ett barn
 • Ett barn eller barnbarn under 21 år som är beroende av dig för sin försörjning
 • Ett barn eller barnbarn under 21 år som är beroende av din sambo för sin försörjning
 • Din förälder eller mor- eller farförälder som är beroende av dig för sin försörjning
 • Din förälder eller mor- eller farförälder som är beroende av din sambo för sin försörjning
 • En förälder till ett barn under 21 år

Också ett barn som föds i Finland och blir medborgare i ett EU-land, Liechtenstein eller Schweiz måste ansöka om registrering av uppehållsrätten. Registrering ska ansökas inom tre månader efter att barnet föddes.

Läs mer om detta på InfoFinlands sida När ett barn föds i Finland.

När du flyttar till Finland på grund av familjeband, har du obegränsad rätt att arbeta och studera i Finland.

Kort vistelse i Finland

Som EU-medborgare kan du komma till Finland om du har ett pass eller ett ID-kort förutsatt att du inte har utfärdats ett inreseförbud.

Om du vistas i Finland tillfälligt, kan du få en finsk personbeteckning om det behövs till exempel på grund av ditt arbete. Du kan hämta en personbeteckning och samtidigt registrera ditt tillfälliga boende vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas (Digi- ja väestötietovirasto) närmaste serviceställe eller skattebyrån (verotoimisto). Ta med dig ett giltigt ID-kort eller pass.

Om din tillfälliga vistelse varar i över tre månader, behöver du också ett intyg över registrering av uppehållsrätten för medborgare i Europeiska unionen.

Läs mer om ämnet: Registrering av uppehållsrätten för EU-medborgare.

Om du bor i Finland tillfälligt, registreras ingen hemkommun för dig i Finland och du har inte samma rättigheter som de personer som bor i Finland stadigvarande.

Resor i Finland

Om du är medborgare i ett EU-land, Liechtenstein eller Schweiz och vill resa till Finland för en kort period, till exempel på semester, på affärsresa eller för att besöka släktingar, behöver du inget visum. Du kan resa till Finland om du har ett giltigt ID-kort eller pass.

Om du är i Finland som turist och råkar ut för någon besvärlig situation, kontakta ditt hemlands beskickning. Beskickningen kan hjälpa dig om du har råkat ut för en olycka, blivit sjuk eller blivit utsatt för ett brott. Beskickningen kan också utförda dig ett nytt pass om du har tappat bort eller blivit bestulen på ditt pass.

Lokalinformation