Gå till innehållet
Kirjastot

Bibliotek

Publicerad17.06.2024
I Finland finns ett kommunalt bibliotek eller stadsbibliotek på alla orter. Biblioteket är en plats där du kan låna böcker, läsa tidningar, använda datorn, studera eller delta i olika evenemang. Biblioteken är öppna för alla och verksamheten är kostnadsfri.

På biblioteket kan det även finnas sagotimmar och spel för barn.

I de flesta biblioteken finns en läsesal. Läsesalen är ett tyst rum som passar för läsning eller till exempel tyst läxläsning.

Du kan också få handledning i datoranvändningen och på vissa bibliotek ordnas finska språkcaféer.

Du hittar bibliotekens kontaktuppgifter i webbtjänsten kirjastot.fi.

I Finland finns även vetenskapsbibliotek och läroanstalternas bibliotek samt olika slags specialbibliotek. Användningen av dem kan vara begränsad, men oftast är de öppna för alla.

Bibliotekskort

För att låna material behöver du ett bibliotekskort. Ett sådant får du på biblioteket. Kom ihåg att ta med ett ID-kort med bild. Om du inte har en finländsk personbeteckning, kan du få ett bibliotekskort som är giltigt en bestämd tid.

Bibliotekskortet är avgiftsfritt. Om du tappar bort kortet, måste du betala för ett nytt kort.

När du flyttar ska du meddela din nya adress till biblioteket. Om du flyttar till en kommun där ditt bibliotekskort inte gäller, måste du skaffa dig ett nytt bibliotekskort vid biblioteket på din nya hemort.

Länken tar dig utanför tjänstenYle Oppiminen

Kirjastossa

Att låna material

Alla bibliotek har en webbplats där du kan söka information om bibliotekets samlingar och förnya dina lån samt reservera material.

Om du letar efter en viss bok, kan du också be om hjälp av personalen på biblioteket.

Du kan även låna böcker på bokbussarna.

Lånetiden för böckerna är vanligtvis en månad. Kom ihåg att returnera eller förnya dina lån i tid. För försenade lån måste du betala en förseningsavgift. Avgiftens storlek beror på hur många böcker som är försenade och hur många dagar de är försenade.

På biblioteket kan du låna böcker på klarspråk som är skrivna på lättläst finska. De är även lämpliga för studier i det finska språket.

På biblioteket kan du även låna tidskrifter, e-böcker samt CD- och DVD-skivor.

Flerspråkiga biblioteket

Flerspråkiga biblioteket har material på över 80 språk. Biblioteket ligger i Böle i Helsingfors. Material från Flerspråkiga bibliotekets samlingar kan lånas från hela Finland. Du kan be bibliotekarien på ditt eget bibliotek att beställa det material du vill ha åt dig. Mer information om Flerspråkiga biblioteket får du på Helmet.fi som är en gemensam webbplats för biblioteken i huvudstadsregionen.

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingfors stadsbibliotek

Flerspråkiga biblioteket

Fråga bibliotekarien-tjänsten

Fråga bibliotekarien-tjänsten svarar på alla slags frågor. Du kan skicka in din fråga via webblanketten på finska, svenska eller engelska. Svaret skickas till din e-post och publiceras på tjänstens webbplats.