Gå till innehållet
Lasten ja nuorten harrastukset

Hobbyer för barn och unga

Publicerad14.04.2022
I Finland finns det många slags hobbyer för barn och unga. Barn och unga kan till exempel idrotta, dansa, spela musik, utöva bildkonst eller teater. En del hobbyer är avgiftsbelagda men det finns även gratis hobbyer.

Kommuner, organisationer, medborgarinstitut och privata organisationer ordnar ledd verksamhet för barn och unga.

Du hittar information om de lokala tjänsterna på sidan Städer.

Barn och motion

Mångsidig motion är bra för barnets hälsa och utveckling. På daghem och i skolor ordnas lektioner med idrott, men utöver det är det bra för barnet att röra på sig och leka varje dag.

Idrott kan utövas i klubbar, lag eller på egen hand. Till exempel kommunerna ordnar förmånlig familjemotion där barnen och föräldrarna kan röra på sig tillsammans.

Barn i skolåldern och ungdomar kan till exempel spela fotboll, dansa, friidrotta, spela bandy, utöva gymnastik eller simma.

Konsthobbyer

För unga finns ett stort utbud konsthobbyer, till exempel bildkonst, musik och teater. Dessa ordnas av till exempel arbetarinstitut, bildkonstskolor, musikinstitut och kommunernas ungdomsväsende. Du kan fråga om hobbymöjligheter, tider och priser direkt av arrangörerna.

Bibliotek och läsning

I alla kommuner i Finland finns ett bibliotek med ett stort utbud barn- och ungdomsböcker. Barn kan med vårdnadshavarens tillstånd få ett eget bibliotekskort.

Läs mer: Bibliotek

Ungdomsarbete

Tjänsterna inom kommunernas ungdomsarbete är avsedda för barn och unga vuxna. Unga kan delta i olika klubbar och den öppna verksamheten på ungdomsgårdarna. Ungdomsgården är ett ställe där ungdomarna kan tillbringa tid och idka olika aktiviteter. På ungdomsgårdarna ordnas alltid också ledd verksamhet. Största delen av verksamheten på ungdomsgårdarna är gratis.

På ungdomsgården finns alltid en vuxen, oftast kommunens ungdomsarbetare eller ungdomsledare. Åldersgränserna på ungdomsgårdarna varierar. Verksamheten ordnas utifrån ungdomarnas egna önskemål och ungdomarna kan själv påverka innehållet.

Du får mer information om kommunens ungdomsarbete hos ungdomsväsendet i din hemkommun. Också många organisationer och församlingar bedriver ungdomsarbete.

Ungdomar och påverkan

De unga har många möjligheter att påverka. Att till exempel delta i skolans eller läroanstaltens elevverksamhet är ett lätt sätt att börja. I alla kommuner finns ett ungdomsråd som representerar ungdomarna i det kommunala beslutsfattandet.

Många medborgarorganisationer och föreningar ordnar verksamhet för ungdomar. Via medborgarorganisationer kan den unga lyfta fram frågor som är viktiga för hen och främja många samhällsfrågor.

Alla som har fyllt 18 år kan rösta i val.

Läs mer: Val och röstning i Finland