Gå till innehållet

Trafiken i Finland

Publicerad25.03.2024

I Finland är avstånden långa, men kollektivtrafiken fungerar väl och vägarna är i gott skick. Finland har högertrafik. Med ett körkort som utfärdats utomlands är det vanligtvis tillåtet att köra i Finland, men i vissa fall måste det bytas ut mot ett finländskt körkort. På den här sidan hittar du information om kollektivtrafik, användning av egen bil och körkort i Finland.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken fungerar väl i Finland. Man kan resa nästan över allt i Finland med tåg eller buss. Man kan också flyga till många städer. I stora städer och deras näromgivning finns en välfungerande lokaltrafik. Lokaltrafiken trafikeras vanligtvis med bussar.

Tåg

Tågtrafiken i Finland sköts av bolaget VR. Du kan köpa tågbiljetter på VR:s webbplats, i appen VR Matkalla, i en biljettautomat eller vid ett försäljningsställe på en järnvägsstation, via telefon hos VR:s kundtjänst eller i R-kioski. Information om tågtidtabellerna hittar du på VR: s webbplats och på järnvägsstationerna.

Bussar

Det finns många bussbolag i Finland. Du kan köpa biljetter till en långdistansbuss på Matkahuoltos webbplats, i appen Resesökning och biljetter, i appen Bussiliput, på Matkahuoltos verksamhetsställen eller på bussen av föraren. Information om busstidtabellerna hittar du på Matkahuoltos webbplats och verksamhetsställen.

Rabatt på bussbiljetter ges åt

 • barn
 • studerande
 • pensionärer
 • beväringar och civiltjänstgörare

Du kan planera en för dig lämplig rutt till exempel i Traficoms tjänst Matka.fi.

Flygtrafiken

I Finland finns det 21 flygplatser. Den största av dem är Helsingfors-Vanda flygplats. Många flygbolag erbjuder flyg från Finland till utlandet. De flesta utrikesflygen avgår från Helsingfors-Vanda flygplats.

Att köra bil i Finland

Det är relativt dyrt att köpa och använda en bil i Finland. En välhållen bil kostar flera tusen euro. Också ägandet och användningen av bilen medför kostnader, till exempel för

 • bränsle
 • försäkringar
 • däck
 • service och reparationer
 • bilskatter

Om du har en bil måste du teckna en trafikförsäkring (liikennevakuutus). Trafikförsäkringen tecknar du hos ett försäkringsbolag.

I Finland måste bilen besiktigas och registreras. Besiktningar görs på besiktningsstationer. Registreringen kan göras till exempel på besiktningsstationer, vid försäkringsbolag och hos bilhandlare. Du kan även registrera bilen på Traficoms webbplats.

I Finland är det lag på att bilen ska ha vinterdäck på vintern. På vintern kan man använda antingen dubbdäck eller friktionsdäck. En bil med dubbdäck är lättare att manövrera på hala vägar. Du kan dock inte använda dubbdäcken på sommaren.

I Finland måste du noga iaktta trafikreglerna. Polisen övervakar att trafikreglerna följs. Om man bryter mot trafikreglerna kan man få böter.

Att framföra vilket som helst motorfordon i onyktert tillstånd (alkohol eller droger) är ett brott.

Länken tar dig utanför tjänstenExpatFinland.com

Bil och körning i Finland

Länken tar dig utanför tjänstenTrafikledsverket

Vägmärken

Att använda en utländsk personbil i Finland

Om du för in en bil från utlandet till Finland, måste du ta hand om försäkring, registrering och skatter.

Om du bor permanent i Finland

Om du bor i Finland permanent eller om ditt boende i Finland blir permanent, måste du betala fordonsskatt för din bil och registrera din bil i Finland. Om du importerar en bil från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde (eller EU:s skatteområde), måste du också tulldeklarera bilen i Finland.

När du för in din bil i Finland:

 • Om du för in bilen från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde eller EU:s skatteområde, ska du göra en tulldeklaration för bilen.
 • Om bilen inte har en giltig registrering i ett EU- eller EES-land, skaffa ett förflyttningstillstånd för den.
 • Säkerställ att bilen har en trafikförsäkring som är giltig i Finland.
 • Gör en anmälan om ibruktagande av fordon till Skatteförvaltningen innan du börjar använda bilen.
 • Lämna in en bilskattedeklaration till Skatteförvaltningen och betala fordonsskatten.
 • Ta bilen till en besiktningsstation för registreringsbesiktning och registrera den.

Mer information om införsel av bil till Finland finns på Tullens och Skatteförvaltningens webbplatser.

Om du bor permanent utomlands

Du behöver inte betala fordonsskatt eller registrera bilen i Finland, om du inte bor permanent i Finland. Detta gäller till exempel turister, studerande och personer som arbetar i Finland tillfälligt och under en kort period.

Turister kan vanligtvis använda sin bil i Finland skattefritt i högst sex månader under en period på tolv månader, om alla följande villkor uppfylls:

 • du bor inte permanent i Finland
 • din bil är registrerad utomlands
 • du har en trafikförsäkring för din bil som är giltig i Finland.

Också arbetstagare och studerande som inte bor stadigvarande i Finland kan ha rätt att använda sin bil skattefritt i Finland. Läs reglerna om skattefri användning av bil på Tullens webbplats. 

Om ditt boende i Finland blir permanent, måste du tulldeklarera bilen i Finland (om du har importerat den från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde eller EU:s skatteområde), registrera bilen i Finland och betala fordonsskatt.

Du hittar mer information om tillfällig användning av bil som förts in i Finland från utlandet på Tullens webbplats.

Länken tar dig utanför tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom

Information om registrering av fordon

Länken tar dig utanför tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom

Besiktning av fordon

Länken tar dig utanför tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom

Information om fordonsbeskattning

Länken tar dig utanför tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom

Införsel av fordon till Finland

Körkort

Du kan köra i Finland endast om du har ett giltigt körkort.

Utländskt körkort i Finland

I Finland accepteras alla körkort som är beviljade i stater som Finland har erkänt. Ett utländskt körkort accepteras inte om kortinnehavaren har bott i Finland vid den tidpunkt som kortet beviljades.

Texten på körkortet ska vara skriven med latinska bokstäver eller så ska du ha med dig en översättning av körkortet till finska, svenska eller engelska.

Om du har ett körkort som beviljats i ett EU- eller EES-land, kan du köra med detta kort i Finland så länge kortet är giltigt. Om du bor stadigvarande i Finland kan du byta ut kortet mot ett finländskt körkort. Ett körkort som ger rätt att framföra personbil måste bytas mot ett finskt körkort inom två år från att dess giltighetstid har gått ut.

Om du har ett körkort som utfärdats i ett land utanför EU som är anslutet till Genève- eller Wienkonventionerna om vägtrafik, kan du köra med detta kort högst två år i Finland. Du kan byta ditt utländska körkort mot ett finskt körkort när du bor stadigvarande i Finland. När du har flyttat till Finland och bor här stadigvarande har du två år på dig att byta ditt körkort mot ett finskt körkort. Ditt körkort måste vara giltigt vid den tidpunkt när du byter det. Om du inte byter ut ditt kort i tid eller ditt kort inte längre gäller, måste du avlägga förarexamen (teori- och körprov) i Finland.

Om du har ett körkort som utfärdats i ett land som inte är anslutet till Genève- eller Wienkonventionerna om vägtrafik, får du köra bil med detta körkort under ett års tid efter att ha blivit registrerad i befolkningsdatasystemet i Finland. Därefter måste du avlägga förarexamen i Finland om du vill fortsätta köra bil.

Du kan ansöka om utbyte av ditt körkort mot ett finskt körkort på Ajovarmas serviceställe. Boka en tid i förväg på Ajovarmas webbplats.

Att skaffa körkort i Finland

Innan du kan få körkort måste du delta i förarutbildning och avlägga förarexamen.

För att få köra motorcykel behöver du ett motorcykelkort.

För att köra moped behöver du ett mopedkort, om du inte har ett körkort.

Länken tar dig utanför tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom

Utländskt körkort i Finland

Lokalinformation