Gå till innehållet
Soita ja kysy neuvoa

Ring och fråga om råd

Publicerad09.05.2022

På den här sidan hittar du telefonnummer som du kan ringa för att få råd. Dessa telefontjänster upprätthålls av olika myndigheter och organisationer. InfoFinland-tjänsten ger dock ingen rådgivning och du kan inte ringa InfoFinland.

Information om offentliga tjänster

Behöver du information om offentliga tjänster eller hjälp med dem? Statskontorets tjänsten Medborgarrådgivning hjälper medborgarna att snabbt och smidigt hitta rätt myndighet eller elektronisk myndighetstjänst. Medborgarrådgivningen guidar dig till den rätta tjänsten, hjälper med digital ärendehantering och besvarar allmänna frågor om de offentliga tjänsterna. Du kan inte anhängiggöra myndighetsärenden hos Medborgarrådgivningen – däremot så styr vi dig till rätta myndighet.

Tjänsten ger service på finska, svenska och engelska.

Ring 0295 000

Mån–fre 8–21
lör 9–15

Information om den sociala tryggheten i Finland

FPA:s telefontjänst

Ärenden rörande den sociala tryggheten när du flyttar till Finland eller utomlands:
020 634 0200 (på finska och på engelska)

FPA:s telefontjänst är öppen måndag till fredag klockan 10–15.

Du kan även boka en telefontid vid FPA. Du kan boka tiden via telefontjänsten eller på FPA:s webbplats. När du har bokat en telefontid, ringer FPA:s servicerådgivare upp dig vid överenskommen tidpunkt. Om du behöver en tolk, ska du uppge detta när du bokar tiden. Om du behöver en tolk, ska du boka din telefontid minst en vecka i förväg. Vanligtvis går det inte att få tag på en tolk snabbare än så. FPA beställer tolken.

Juridisk rådgivning

Flyktingrådgivningen r.f.

Flyktingrådgivningen ger juridisk hjälp och rådgivning för asylsökande, flyktingar och andra utlänningar. Rådgivning ges på finska och engelska.

09 2313 9325 (mån.–fre. ll. 10–12)

Rådgivning för papperslösa utlänningar: 045 2377 104 (måndagar kl. 14–16).

Brottsofferjouren

Hjälptelefon 116 006
Telefonrådgivning av en jurist 0800 161 177

Brottsofferjouren (RIKU) har till uppgift att främja brottsoffrets ställning samt ställningen för deras närstående och brottsmålsvittnen. Du kan ringa brottsofferjouren om du eller en närstående har blivit utsatt för ett brott eller om du har bevittnat ett brott. Du behöver inte uppge ditt namn när du ringer. På hjälptelefonen får du stöd och vid behov råd om var du kan få hjälp. På juristernas telefonrådgivning får du information om dina juridiska rättigheter.

Tjänster för arbetstagare och företagare

Anställningsrådgivning för invandrare

Om du har frågor om eller problem med din anställning, kan du kontakta anställningsrådgivningen för invandrare. Rådgivningen ges av Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC. Du kan få rådgivning även om du inte är medlem i fackförbundet. En jurist svarar på dina frågor till exempel om arbetsavtal, lön eller arbetstider. Den kostnadsfria rådgivningen ges på finska och engelska.

Anställningsrådgivningen har öppet på måndagar klockan 14–17 och på tisdagar och onsdagar klockan 9–11 och 12–15.

Telefon: 0800 414 004

Arbets- och näringstjänsten

Rådgivning på finska : 0295 025 500
Rådgivning på svenska: 0295 025 510
Rådgivning på engelska: 0295 020 713

I telefontjänsten får du rådgivning om tjänsterna vid arbets- och näringsbyrån. Du får även handledning om hur du sköter ärenden och rådgivning om uppehållstillstånd för arbetstagare.

FöretagsFinland

Telefontjänst: 0295 020 500

På FöretagsFinlands telefontjänst får du information, handledning och rådgivning kring start av företagsverksamhet och de offentliga företagstjänsterna.

Skatteförvaltningen

Rådgivning på engelska om beskattningen i Finland: 029 497 050
Internationell personbeskattning: 029 497 024

Tjänsten Internationell personbeskattning tillhandahåller information om beskattningen av inkomster från utlandet och beskattningen av arbete utomlands samt hur en flytt utomlands påverkar beskattningen. Tjänsten ger även råd om beskattningen för personer som kommer från utlandet till Finland för att arbeta och skyldigheterna för dem som betalar skatter i internationella sammanhang.

Stöd vid ekonomiska problem

Skuldlinjen

Telefonrådgivning: 0800 9 8009

Du kan ringa skuldlinjen kostnadsfritt från hela Finland och diskutera anonymt dina egna eller en närstående persons ekonomiska bekymmer. Svårigheterna kan vara stora eller små. Under samtalet får den som ringer hjälp med att kartlägga sin situation, råd och vid behov vägledning till något ställe där man kan få hjälp.

Diskriminering och rasism

Diskrimineringsombudsmannen

Telefonjour: 0295 666 817

Du kan kontakta diskrimineringsombudsmannen byrå om du har råkat ut för diskriminering eller upplever att du har bemötts rasistiskt eller osakligt på grund av ditt etniska ursprung eller för att du är utlänning. På telefonen ger den jourhavande överinspektören råd om hur du kan utreda saken och kommer överens om eventuella fortsatta åtgärder för att föra saken vidare.

På telefon kan vi betjäna dig på finska, svenska och engelska.

Jämställdhetsombudsmannen

Telefonrådgivning: 0295 666 842

Om du misstänker att en arbetsgivare, en läroanstalt eller någon annan instans har diskriminerat dig på grund av ditt kön och brutit mot lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, kan du be jämställdhetsombudsmannen om råd och anvisningar samt hjälp med att utreda ärendet. Jämställdhetsombudsmannen ger dig även övrig information om lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män.

Stöd för familjer

Väestöliitto

Kostnadsfri rådgivning för invandrare i frågor som rör familjens välbefinnande eller fostran av barn. Rådgivning på olika språk:

Kurdiska (sorani), dari och persiska: 050 325 6450
Ryska och engelska: 050 325 7173

Rådgivning i frågor om hälsa

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf

Kristelefon på finska: 09 2525 0111

Kristelefon för arabisktalande: 09 2525 0113. Du kan även ringa och prata på engelska.

MIELI rf:s kristelefon erbjuder omedelbar samtalshjälp för människor i kris och deras närstående. Samtalen besvaras av krisarbetare och utbildade frivilliga stödpersoner. Du behöver inte uppge ditt namn när du ringer. På kristelefonen kan du prata om en oväntad händelse eller en svår livssituation i en tillåtande och stödande atmosfär.

Stödcentret Hilma för handikappade invandrare

Telefonjour: 044 7577 099

Du får handledning och råd om att ansöka om socialtjänster och förmåner avsedda för handikappade samt med att fylla i blanketter. Du kan också fråga om möjligheterna till rehabilitering, studier, arbete och hobbyer. Telefonen betjänar på finska, svenska, engelska och tyska. Samtalspriset är den normala samtalsavgiften.

Giftinformationscentralen 24h

Förgiftningar, vård och förebyggande: (09) 471 977

Vid Giftinformationscentralen kan du fråga om förebyggande och vård av akuta förgiftningar.

Hjälp med att få slut på våld

Nollalinja

Tfn 080 005 005
Öppet: varje dag

Nollalinja är en hjälptelefon som du kan ringa om du har blivit utsatt för våld i familjen, sexuellt våld eller hot om våld. Du kan ringa när som helst. Medarbetarna pratar finska, svenska och engelska. Samtal till Nollalinja är kostnadsfria och de syns inte i telefonräkningen. Du behöver inte uppge ditt namn när du ringer. Nollalinja är avsedd för både kvinnor och män.

Manslinjen

Hjälptelefon: (09) 276 62 899

Manslinjen är en tjänst som hjälper invandrarmän som har utövat våld eller är oroliga för att de kommer att utöva våld mot en närstående människa eller någon i familjen.

Kriscentret Monika

Telefonjour: 0800 05058

Vi ger stöd och råd åt invandrarkvinnor som blivit utsatt för våld eller lever under hot om våld. Du behöver inte uppge ditt namn när du ringer.

Maria Akademi

Öppna linjen: 09 7562 2260

Stöd och hjälp för kvinnor som utövar våld eller är oroliga för att de kommer att göra det. Samtalen är konfidentiella. Den öppna linjen betjänar på finska, svenska och engelska.

Hjälp till offer för människohandel

Nationellt hjälpsystem till offer för människohandel i Finland

Hjälptelefon: 02954 63177

Ta kontakt med hjälpsystemet till offer för människohandel om du upplever att du blivit offer för utnyttjande.

Du får hjälp även om du

  • vistas i landet illegalt
  • inte har identitetsbevis eller pass
  • blir utsatt för hot, eller om en närstående till dig blir utsatt för hot
  • endast talar ditt modersmål
  • står i skuld till någon