Gå till innehållet
Kodin turvallisuus

Säkerhet i hemmet

Publicerad18.01.2024
Du kan förebygga bränder och vattenskador i hemmet på många sätt. Det måste till exempel finnas minst en brandvarnare i varje hem. Stäng kranen till tvättmaskinen när du inte använder den.

Brandsäkerhet

 • Om en brand uppstår, ring nödnumret 112.
 • En brandvarnare kan rädda ditt liv. Om en brand uppstår i din bostad avger brandvarnaren ett högljutt larm och du hinner ut i tid.
 • Se till att det finns tillräckligt många brandvarnare i ditt hem. Brandvarnare säljs i varuhus och järnaffärer. En brandvarnare räcker till 60 kvadratmeter. Om ditt hem är till exempel 65 kvadratmeter stort behöver du två brandvarnare. Om ditt hem har fler än en våning måste du räkna ytan separat för varje våning. Det bör finnas en brandvarnare på varje våning.
 • Kontrollera regelbundet att brandvarnaren fungerar. Byt batterier vid behov, gärna en gång per år.
 • Du ansvarar för brandvarnaren även om du bor i en hyresbostad.
 • Det finns ofta en bastu i finländska hem. Även om du inte använder bastun får du aldrig placera något på bastuugnen, eftersom detta kan orsaka en brand. Torka till exempel inte tvätten ovanför eller i närheten av bastuugnen. Använd inte bastun som förråd. Stäng alltid av en elektrisk bastuugn efter användning. Avlägsna säkringen om du inte använder ett elektriskt bastuaggregat på en lång tid.
 • När du går hemifrån, kom ihåg att kontrollera att spisen och ugnen och till exempel strykjärnet är avstängda.
 • Det är bra att ha en brandsläckare hemma. I vissa höghus finns det också en brandsläckare i trappuppgången. Ta reda på var den närmaste brandsläckaren finns.
 • Se till att du har en släckningsfilt hemma. Det är bra att förvara filten till exempel i närheten av spisen.
 • Lämna inte mat på en het spis utan uppsikt. Var särskilt försiktig om du lagar mat på natten. Laga inte mat om du är berusad.
 • Förvara inte föremål på spisen. Barn, husdjur eller du själv kan av misstag vrida på spisen. Då kan sakerna som ligger på spisen fatta eld.
 • Om fett börjar brinna när du lagar mat, kväv elden med till exempel ett kastrullock eller med en släckningsfilt. Använd inte vatten.
 • Kom ihåg att stänga av elapparater efter användning. Strykjärnet ska också kopplas loss från vägguttaget.
 • Använd inte elapparater som är i dåligt skick eller vars sladd är trasig.
 • Om en elapparat börjar brinna, använd inte vatten. Kväv elden med till exempel en brandsläckare.
 • Om du har elektriska värmeelement eller värmeaggregat hemma, lägg inte tyger, kläder eller något annat på dem.
 • Lämna utrymme runt TV:n, mikrovågsugnen, kylskåpet och frysen. Täck inte över dem. Det är bra att en gång per år städa bort damm från frysens och kylskåpets bakgaller till exempel med dammsugaren, om möjligt.
 • Rök inte inomhus.
 • Lämna inte brinnande ljus utan uppsikt. Tänd inte ljus i närheten av till exempel gardinerna, ens om du själv är i rummet.

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingfors stads räddningsverk

Brandsäkerhet i höghus

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingfors stad, Förortsprojektet

Mitt hem i ett höghus

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingfors stads räddningsverk

Brandsäkerhet i småhus

Så här undviker du vattenskador

 • Lämna inte tvättmaskinen eller diskmaskinen på när du går hemifrån.
 • Kontrollera regelbundet att vattenledningarna i ditt hem inte läcker och att det inte rinner ut vatten från hushållsapparaterna på golvet.
 • Stäng alltid kranen till tvätt- och diskmaskinen när du inte använder dem.
 • Det ska finnas ett läckageskydd av plast under kylskåpet, frysen och diskmaskinen. Skyddet läggs på plats samtidigt som apparaten installeras.
 • Du får inte installera en diskmaskin själv, utan arbetet måste utföras av en fackman.
 • Om ett vattenläckage uppstår i ditt hem, försök stänga vattenledningens avstängningsventil. Om du bor i höghus eller radhus, anmäl läckaget genast till journumret för husets servicebolag. Om du bor i villa, kontakta en jourhavande rörfirma.

Elarbeten

 • I Finland är nätspänningen 230 volt.
 • I Finland utförs egentliga elarbeten endast av personer som är yrkesutbildade inom elbranschen.
 • Vissa små elarbeten får du utföra själv, om du kan. Du kan till exempel själv:
  • byta en säkring
  • byta lampor
  • reparera en enfas skarvsladd (spänning 230 V)
  • hänga upp en lampa i taket med en upphängningsbygel
  • byta en hel enfas anslutningsledning (spänning 230 V) och stickkontakt i en elapparat, om den gamla gått sönder.

Säkerhetslås skyddar mot inbrottstjuvar

 • Om du har ett säkerhetslås i ditt hem, lås det alltid då du inte är hemma.
 • Lås inte säkerhetslåset när du är hemma.
 • Om någon bryter in sig i ditt hem, ring nödnumret 112.