Gå till innehållet
Asumisen ongelmat

Problem med boende

Publicerad24.01.2024
Vad kan man göra om man inte har pengar till hyran? Kan hyresvärden förutsätta att man har en hemförsäkring? När ska en hyresbostad sägas upp? Vi sammanställde svaren på många frågor kring boende.

Söka bostad

Jag hittar inte en förmånlig hyresbostad.

I de större städerna finns det bara få lediga hyresbostäder. Bostäderna är dyrare nära stadens centrum. Därför bor många finländare i ganska små bostäder. Många bor också långt från centrum eller i en närliggande kommun och pendlar långt till jobbet. Om du inte hittar en förmånlig bostad där du vill bo, fundera om du kan tänka dig att bo i en mindre bostad eller längre bort från centrum. På många mindre orter finns det många lediga bostäder och priserna är lägre.

Om du planerar att flytta från en liten ort till en större stad, leta en bostad i förväg.

Läs mer på InfoFinlands sida Hyresbostad.

Jag lämnade en ansökan om en kommunal hyresbostad men jag har inte fått en bostad fastän det har gått tid.

Det finns inte tillräckligt många kommunala bostäder för alla som ansöker om dem. Det lönar sig att ansöka om bostad på flera ställen. Följ också utbudet av privata hyresbostäder. Kom ihåg att uppdatera din ansökan när den är i kraft. Annars löper den ut. Läs mer på InfoFinlands sida Hyresbostad.

Jag misstänker att jag har blivit diskriminerad när jag letade efter bostad. Var får jag hjälp?

Enligt lag får hyresvärdar inte diskriminera någon till exempel på grund av etniskt ursprung, religion, medborgarskap eller handikapp när de väljer hyresgäster. En privat hyresvärd har rätt att välja hyresgästen till bostaden men utan diskriminering. Om du misstänker att du har blivit diskriminerad kan du fråga om råd till exempel hos diskrimineringsombudsmannens kundtjänst.

Länken tar dig utanför tjänstenDiskrimineringsombudsmannen

Anmäl diskriminering

Att hyra en bostad

Måste jag betala ett förmedlingsarvode till bostadsförmedlaren när jag hyr en bostad?

Oftast betalar hyresvärden förmedlingsarvodet. Du själv betalar förmedlingsarvodet endast om du har ingått ett skriftligt uppdragsavtal med bostadsförmedlaren om att söka en bostad åt dig. Om du inte har ingått ett skriftligt uppdragsavtal får bostadsförmedlaren inte kräva dig på förmedlingsarvode. Om hen försöker göra detta kan du polisanmäla hen. Läs mer på InfoFinlands sida Viktiga myndigheter.

Bostadsförmedlaren kräver att jag betalar hen för att få se bostaden. Måste jag betala?

Du har rätt att se bostaden i förväg och bostadsförmedlaren kan inte kräva att få betalt för detta. Om du har problem som rör förmedlingsarvodet kan du kontakta Konsumentrådgivningen.

Länken tar dig utanför tjänstenKonkurrens- och konsumentverket

Konsumentrådgivning

Bostadsförmedlaren kräver att jag betalar en reservationsavgift för hyresbostaden. Måste jag betala?

I Finland tillämpas inga reservationsavgifter för bostäder. Du ska inte betala någonting förrän du har ett skriftligt hyresavtal för bostaden. Läs mer om avgifterna för en hyresbostad, till exempel hyresdeposition, på InfoFinlands sida Hyresavtal.

Hyresvärden kräver att jag tecknar en hemförsäkring. Var får jag en hemförsäkring? Kan jag säga upp den senare?

Hemförsäkringar säljs av många försäkringsbolag i Finland. Läs mer på InfoFinlands sida Vardagslivet i Finland.

Det är bra att teckna en hemförsäkring även om det inte krävs i hyresavtalet. Det är inte tillrådligt att säga upp hemförsäkringen under tiden då du bor i bostaden. Om du till exempel orsakar en vattenskada måste du själv betala hela renoveringskostnaden. Fakturan kan uppgå till flera tiotusentals euro.

Vad bör jag beakta innan jag undertecknar hyresavtalet?

Gå och titta på bostaden innan du hyr den. Kontrollera att bostaden verkligen existerar, alltså att bostaden har samma adress som står på avtalet. Säkerställ också att bostaden är i det skick som har angetts till dig. Kontrollera vad hyresavtalet säger till exempel om villkoren för hyresförhållandet och om uppsägningstiden. Det är också bra att gå igenom bostaden och eventuella fel i bostaden med dess ägare eller hens representant. Läs mer på InfoFinlands sida Hyresavtal.

När ska jag betala hyresdepositionen?

Betala hyresdepositionen först när du har ett skriftligt hyresavtal. Hyresvärden kan ange ett konto på vilket du sätter in hyresdepositionen. Ni kan också öppna ett separat konto för hyresdepositionen på banken. Läs mer på InfoFinlands sida Hyresavtal.

Hyresvärden föreslog att vi gör ett muntligt hyresavtal. Är ett muntligt avtal tillräckligt?

Gör hyresavtalet alltid skriftligt. På så sätt kan du bevisa vad ni kommit överens om, om det skulle uppstå problem. Förvara hyresavtalet noga.

Det finns brister i hyresbostaden. Kan hyresvärden i efterhand kräva att jag ersätter för brister som jag inte har orsakat?

Det är bra att skriva upp felen i bostaden tillsammans med hyresvärden när hyresförhållandet inleds. Du kan även ta fotografier där felen syns. På så sätt säkerställer du att du inte ställs ansvarig för fel som du inte har orsakat.

Uppsägning av bostad

Jag sade upp min hyresbostad men hyresvärden kräver att jag betalar hyran tills hen hittar en ny hyresgäst. Måste jag betala?

Om du har ett tills vidare gällande hyresavtal är uppsägningstiden vanligtvis en kalendermånad. Tiden räknas från slutet av den månad då du säger upp avtalet. När uppsägningstiden har löpt ut kan hyresvärden inte kräva dig på hyra. Ett tidsbestämt hyresavtal får inte sägas upp under dess löptid. Vid behov kan du försöka förhandla om att avsluta hyresavtalet tidigare. Läs mer på InfoFinlands sida Hyresavtal.

Jag har ett tills vidare gällande hyresavtal. Jag sade upp avtalet den 2 juni. Hyresvärden kräver att jag betalar hyra även för juli. Måste jag betala?

Om inget annat har avtalats i ditt hyresavtal räknas uppsägningstiden enligt lag från slutet av den månad under vilken du säger upp hyresavtalet. Om du säger upp bostaden den 2 juni, börjar uppsägningstiden den 30 juni och den varar en månad. Du måste alltså ännu betala hyra för juli. Läs mer på InfoFinlands sida Hyresavtal.

Att bli av med sin bostad

Jag har inte råd att betala hyran. Vad kan jag göra?

Kontakta hyresvärden så snart som möjligt och försök förhandla om en förlängning av betalningstiden. Ta reda på om du kan skjuta upp andra betalningar för att kunna betala hyran. Kontakta också din bank och ta reda på om banken kan ge dig ett lån så att du kan betala hyran. Fråga hos FPA om du har rätt till bostadsbidrag eller något annat understöd. Du kan även be om hjälp och råd vid kommunens skuldrådgivning eller socialverk eller en boenderådgivare vid kommunen eller hyreshusbolaget eller till exempel Garantistiftelsen. Läs mer på InfoFinlands sida Bostadsbidrag och Ekonomiska problem.

Jag måste flytta ut på grund av skilsmässa. Jag är dessutom rädd att jag kommer att förlora mitt uppehållstillstånd. Vad kan jag göra?

På InfoFinlands sida Hyresbostad hittar du information om hur du kan söka en ny bostad.

Skilsmässan kan påverka ditt uppehållstillstånd om du har ett tidsbundet uppehållstillstånd på grund av familjeband. I vissa situationer kan tillståndet dock förlängas om du fortfarande har nära anknytning till Finland, till exempel i form av en arbetsplats. Läs mer på InfoFinlands sida Kan jag förlora mitt uppehållstillstånd.

Hyresvärden har hotat med att vräka mig från hyresbostaden på grund av högljutt liv.

Om du upprepade gånger bryter mot husets ordningsregler har hyresvärden rätt att häva hyresavtalet. Försök att enas om saken med hyresvärden innan avtalet hävs. Du kan också till exempel kontakta grannmedlingscentret Naapuruussovittelun keskus.

Jag var tvungen att flytta ut och jag har inte hittat en ny bostad. Vad kan jag göra?

I Finland erbjuder kommunerna tjänster för bostadslösa. Också många organisationer och församlingar hjälper bostadslösa. Dessa tjänster är avsedda för människor som har en hemkommun i Finland. Om du blir bostadslös ska du kontakta socialbyrån eller socialstationen i din hemkommun. Läs mer på InfoFinlands sida Bostadslöshet.

Juridiska problem

Jag behöver hjälp av en jurist i frågor kring boende. Vad gör jag?

I juridiska ärenden får du hjälp av en jurist. Hen ger dig råd och ser till att dina rättigheter förverkligas. När du söker hjälp hos en jurist, är det bra att säkerställa att hen har sakkunskap i det område där du behöver hjälp. Inte alla företag eller personer som erbjuder hjälp med juridiska ärenden är nödvändigtvis sakkunniga. Juridisk rådgivning erbjuds av advokatbyråer, juridiska byråer och statens rättshjälpsbyråer, där offentliga rättsbiträden arbetar.

Konflikter med grannarna

Min granne för oljud. Vad kan jag göra?

Dina grannar får inte föra oljud till exempel på nätterna. Om din granne ofta och på ett allvarligt sätt bryter mot ordningsreglerna, kan du kontakta disponenten eller hyresvärden.

Min granne klagar ständigt om oljud hos mig. Hurdana ljud är tillåtna i ett höghus?

Bostadsaktiebolagets ordningsregler anger när det ska vara tyst i huset. I ett höghus finns ordningsreglerna oftast i trapphuset. Under de tysta timmarna får man inte vara högljudd, till exempel spela på instrument eller lyssna på musik på hög volym, men normalt liv är tillåtet.

Varifrån kan jag få hjälp vid konflikter med min granne?

Om du och din granne har en konflikt som ni inte klarar av att själva lösa, kan ni be om hjälp vid grannmedlingscentret Naapuruussovittelun keskus eller hos disponenten. Grannmedling innebär att grannarna diskuterar och en utomstående medlare leder samtalet. På mötet kan man komma överens om hur situationen ska lösas. Medlingen är kostnadsfri. Läs mer på webbplatsen för grannmedlingscentret Naapuruussovittelun keskus.

Länken tar dig utanför tjänstenCentrum för grannmedling

Information om grannmedling

Boendevardag

Vad ska jag göra om jag glömmer nyckeln hemma?

I bostadsaktiebolag har fastighetsskötseln eller disponenten oftast kopior på nycklarna och de kan öppna dörren mot en avgift. I höghus finns ett nummer nära entrédörren som du kan ringa i en sådan situation.

Hur sopsorterar jag rätt?

I Finland sorteras till exempel bioavfall, kartong, plast, glas, metall, farligt avfall och blandavfall. Läs mer på InfoFinlands sida Avfall och återvinning.

Vad ska jag beakta när jag använder bastun i min bostad?

Du ska aldrig placera något ovanför bastuugnen, använda bastun som förråd eller torka tvätt i bastun, eftersom detta kan orsaka en brand. Stäng alltid av en elektrisk bastuugn efter användning. Läs mer på InfoFinlands sida Säkerheten i hemmet.

Vad gör jag när en vattenkran läcker?

Ring fastighetsskötseln som ditt bostadsaktiebolag har avtal med. Fastighetsskötseln kan göra små reparationer, till exempel reparera en kran eller öppna upp ett avlopp.

Fuktproblem

Jag har fuktproblem eller andra fel i min bostad Vad gör jag?

Kontakta omedelbart fastighetsskötseln, disponenten eller hyresvärden. Det är viktigt att felen åtgärdas snabbt, innan de förvärras.

När vi lagar mat uppstår det mycket fukt i köket. Vad kan vi göra?

Om du inte har en mekanisk ventilation i ditt hem ska du öppna fönstren och vädra via dem. Detta är särskilt viktigt om du upptäcker att det samlas vattenånga eller fukt på fönstren när du lagar mat. Använd spisfläkten när du lagar mat. Kontrollera att frånluftsventilerna är öppna. Om du orsakar skador i bostaden måste du ersätta dem. Läs mer på InfoFinlands sida Rättigheter och skyldigheter för boende.

Rådgivningstjänster

Var får jag hjälp och råd i boendefrågor?

Det finns många ställen där du kan be om råd i boendefrågor. Läs mer på InfoFinlands sida Hyresbostad.

Lokalinformation