Gå till innehållet
Asettuminen Helsinkiin

Att bosätta sig i Helsingfors

Publicerad18.03.2024
I Helsingfors finns olika tjänster som hjälper dig att bosätta dig i staden. Sådana tjänster är till exempel den inledande kartläggningen, integrationsplanen och integrationsutbildningen. Också dina familjemedlemmar kan ha rätt till dessa tjänster om de flyttar till Helsingfors med dig.

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Integrationsfrämjande tjänster

Helsingfors-info

Helsingfors-info är ett rådgivningsställe där du kan fråga om aktuell information om Helsingfors, stadens tjänster, boendemöjligheter, arbete och studier. Du kan även be om hjälp om du inte vet vilken myndighet du ska kontakta. Helsinki-info erbjuder även digital rådgivning och hjälper dig med alla frågor kring invandring. Helsinki-info betjänar på många olika språk per telefon, ansikte mot ansikte och elektroniskt.

Telefon 09 310 11111 och chatt måndag–torsdag kl. 9–16, fredag kl. 10–15

Tjänsteställen:

 • Centrumbiblioteket Oodi, adress: Tölöviksgatan 4, måndag–torsdag kl. 9–18, fredag kl. 10–18.
 • International House Helsinki, adress: Fågelviksgränden 2D, vån. 2, måndag–torsdag kl. 9–16, fredag kl. 10–16.
 • Rådgivning ges även på bibliotek, i lekparker, vid kulturhus och föreningshus i olika områden i Helsingfors. Du hittar serviceställen och tiderna på Helsingfors-infos webbplats.

International House Helsinki

Om du har flyttat till huvudstadsregionen nyligen, kan du hos International House Helsinki (IHH) få rådgivning och myndighetstjänster under ett och samma besök.

International House Helsinki erbjuder:

 • kostnadsfri rådgivning och information kring flytten på flera olika språk
 • registrering av uppehållsrätten om du är EU-medborgare
 • möjlighet att ansöka om en finländsk personbeteckning, registrera dig som invånare och anmäla din adress
 • möjlighet att ansöka om ett skattekort och få rådgivning om beskattning
 • information om den sociala tryggheten och sociala förmåner
 • rådgivning om arbets- och näringslivstjänsterna och om att komma igång med jobbsökningen
 • rådgivning om arbetspension och om A1-intyget
 • rådgivning om jobbsökning
 • rådgivning om daghem och skola för familjer
 • stöd inom nätverket Spouse Program för makar till personer som flyttat till Helsingfors, Esbo eller Vanda för att arbeta
 • kostnadsfria Newcomer information session-informationsmöten på engelska där du kan få råd och stöd före och efter ankomsten till Finland. Informationsmötena hålls digitalt.

Adress:

Fågelviksgränden 2 D, vån. 2

00530 Helsingfors

Läs mer på International House Helsinkis webbplats.

Kostnadsfritt digitalt stöd för helsingforsborna

 

Helsingfors stad erbjuder kostnadsfritt digitalt stöd för stadsborna i samarbete med Enter ry och andra organisationer. Digitalt stöd fås på bibliotek, i gemenskapshus, vid servicecentraler, vid arbetarinstitutet och på ungdomsgårdar.

Du kan också beställa digitalt stöd hem. Helsingfors stad samarbetar med HelsingforsMissionen, vars volontärer hjälper kunder med digitala problem i deras hem. Du kan få digitalt stöd i hemmet genom att fylla i ett kontaktformulär på internet eller ringa HelsingforsMissionen på måndagar, onsdagar eller torsdagar klockan 9–12, tfn 09 2312 0370.

Du kan få hjälp på distans telefonledes eller via datorn. För att få digitalt stöd på distans, gör en beställning på webbplatsen digituki.hel.fi. Du kan också ringa det kostnadsfria digitala stödet som ges i realtid på vardagar klockan 9–12 på numret 09 310 10011 eller skriva till den ansvariga digitala stödpersonen i chatten på digituki.hel.fi.

Också Helsingforsinfo ger stadsborna råd om olika ärenden som rör digitalt stöd. Du får hjälp genom att ringa Helsingforsinfo på 09 310 11111.

Inledande kartläggning och integrationsplan

En anställd vid arbets- och näringsbyrån (työ- ja elinkeinotoimisto) upprättar en inledande kartläggning (alkukartoitus) och en integrationsplan (kotoutumissuunnitelma) tillsammans med dig när du registrerar dig som arbetssökande.TE-byråerna i Östra centrum och Böle gör inledande kartläggningar. För att få en inledande kartläggning gjord, ska du anmäla dig som arbetssökande via Internet på adressen te-palvelut.fi. Du kan anmäla dig via Internet om du har finländska webbankkoder. Du kan också anmäla dig till den inledande kartläggningen vid TE-byrån.

Verksamhetsstället i Östra centrum

Adress: Kundgatan 3 A, 4:e våningen

Telefonnummer: 0295 025 500

Öppettider: mån–fre kl. 9.00–16.00

Böle verksamhetsställe

Adress: Bangårdsvägen 7 (ingång via Loktorget)

Telefonnummer: 0295 025 500

Öppettider: mån–fre kl. 9.00–16.00

Specialtjänster för invandrare

Hos specialtjänsterna för invandrare (maahanmuuttaneiden erityispalvelut) kan du få vägledning och rådgivning kring integration, invandring, människohandel och tjänster för papperslösa. Vem som helst kan få rådgivning och vägledning.

Från och med 4.3.2023 kan specialtjänsterna för invandrare även uppsökas av ukrainare som ansökt om tillfälligt skydd och som fått en hemkommun.

Enhetens tjänster omfattar integrationsfrämjande socialservice, stöd för vuxenlivet för minderåriga ensamkommande samt brådskande och nödvändig socialservice beroende på kundens situation.

Du kan också ansöka om en inledande kartläggning vid kommunen enligt lagen om främjande av integration hos specialtjänsterna för invandrare om du inte är arbetslös arbetssökande. Detta gäller till exempel dig som tar hand om ditt barn som är under tre år, studerar, arbetar eller har bott i Finland i mindre än tre år. Den inledande kartläggningen syftar till att hjälpa dig att hitta de tjänster som du behöver som stöd för din integration.

Om du söker arbete, ska du anmäla dig till AN-byrån. Då gör AN-byrån den inledande kartläggningen för dig.

Kontaktuppgifter:

Fskehamnens central för hälsa och välbefinnande (Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus)

Särskilda tjänster för invandrare

Verkstadsgatan 14 A, 1 vån.

Tfn 09 310 37577 (nyanlända och offer för människohandel)

Tfn 09 310 23747 (socialt arbete för specialgrupper/papperslösa)

Läs mer: Integration i Finland.

Behöver du en tolk?

Om du inte kan finska eller svenska kan du anlita en tolk när du sköter ärenden med myndigheter. Till exempel FPA (Kela) och Migrationsverket (Maahanmuuttovirasto) bokar i vissa situationer en tolk för klienten. Då behöver du inte betala för tolken. Fråga alltid i förväg om tolk hos den aktuella myndigheten eller be om råd vid Helsinki-info.

Om du själv bokar tolken och betalar kostnaderna kan du anlita en tolk när som helst. I Helsingfors erbjuds tolktjänster av flera företag. Du kan söka dessa företag på till exempel internet. Till exempel A-tulkkaus förmedlar i Helsingforsregionen kontakttolkar för tillfällen där du uträttar ärenden hos myndigheter.

Du kan söka en tolk eller översättare med hjälp av sökfunktionen på Finlands översättar- och tolkförbunds webbplats.

Läs mer: Behöver du en tolk?

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands översättar- och tolkförbund

Sök tolk eller översättare

Länken tar dig utanför tjänstenTúlka

Tolkning

Ek​onomiska problem

Om du har ekonomiska problem kan du fråga om råd hos en socialarbetare i din hemkommun eller hos FPA.I vissa situationer har du rätt till utkomststöd. Du kan ansöka om utkomststöd hos FPA.

Ekonomi- och skuldrådgivning

Om du har problem med skulder, kontakta rättshjälpsbyråns ekonomi- och skuldrådgivning. Tjänsten är kostnadsfri.

Helsingfors rättshjälpsbyrå

Ekonomi- och skuldrådgivning

Porkalagatan 13

Tfn 029 56 60123 mån–fre kl. 8–16.15

Läs mer: Ek​onomiska problem.