Gå till innehållet
Terveys Helsingissä

Hälsa i Helsingfors

Publicerad20.02.2024
Helsingfors har ett brett utbud av offentliga och privata hälso- och sjukvårdstjänster. Om du har Helsingfors som hemkommun har du redan en egen pålitlig hälsostation utifrån din adress.

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Hälsotjänsterna i Helsingfors

I brådskande nödsituationer ska du ringa nödnumret 112. Ring nödnumret till exempel vid allvarliga olyckor eller om någon får en sjukdomsattack. Ring inte nödnumret om det inte är fråga om en nödsituation.

Om du har hemkommun i Helsingfors, kan du använda de offentliga hälsotjänsterna. Offentliga hälsotjänster tillhandahålls vid hälsostationer, tandkliniker, rådgivningsbyråer och sjukhus.

Om du inte har rätt att använda de offentliga hälsotjänsterna kan du söka hjälp på en privat läkarstation. På en privat läkarstation måste du betala samtliga kostnader själv.

Om du behöver information om hälsotjänsterna, kan du ringa hälsorådgivningen: (09) 310 100 23.

Via tjänsten kan du också fråga om anvisningar för vård av sjukdomar. Du kan tala finska, svenska eller engelska.

Läs mer: Hälsovårdstjänster i Finland.

När du kontaktar hälsostationen (terveysasema), bedömer en sjukskötare först din situation. Utgående från bedömningen kan du få en tid hos läkare, hälsovårdare eller sjukskötare.

Hälsostationerna har öppet mån–fre kl. 8.00–16.00. Om du behöver vård under samma dag ska du kontakta hälsostationen direkt på morgonen när den öppnar.

På Helsingfors stads hälsovårdscentrals webbplats hittar du kontaktuppgifterna till hälsostationerna.

Privata hälsovårdstjänster

Du kan gå till en privat läkarstation även om du inte har rätt att använda den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. På en privat läkarstation måste du betala samtliga kostnader själv.

Läkemedel

Du får information om hur du köper läkemedel på InfoFinlands sida Läkemedel.

Hälsovård för papperslösa

Med papperslösa avses invandrare som saknar uppehållstillstånd och invandrare som inte har en sjukförsäkring.

I Helsingfors har papperslösa invandrare rätt till brådskande och nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Barn under 18 år och gravida har rätt att få samma hälsovårdstjänster som alla andra Helsingforsbor.

Om du behöver tjänster inom hälso- och sjukvården eller socialvården ska du kontakta hälso- och välfärdscentret i Fiskehamnen.

Hälso- och välfärdscentret i Fiskehamnen

Verkstadsgatan 14 A

Tfn +358 9 310 50333

Global Clinic i Helsingfors ger kostnadsfri hälsorådgivning åt papperslösa på numret 044 977 45 47.

Jourmottagning

Under kvällar och helger är hälsostationerna stängda. Om du behöver brådskande vård på kvällen eller veckoslutet, kontakta då jourmottagningen (päivystys).

Ring den kostnadsfria Jourhjälpen på tfn 116 117 innan du kommer till jourmottagningen. Jourhjälpen (Päivystysapu) betjänar dygnet runt.

Om du bor i östra Helsingfors, sydöstra Helsingfors, nordöstra Helsingfors eller norra Helsingfors hittar du hälsovårdscentraljouren vid Malms sjukhus.

Malms sjukhus

Talvelavägen 6, J-trappan

Tfn (09) 310 6611 / 116 117

Om du bor i södra, mellersta eller västra Helsingfors finns hälsocentralsjouren vid Haartmanska sjukhuset.

Haartmanska sjukhuset

Haartmansgatan 4

Byggnad 12

Tfn (09) 310 5018 / 116 117

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingfors stad

Hälsocentralsjouren

Barns hälsa

På rådgivningsbyrån (neuvola) följs hälsa och uppväxt bland barn under skolåldern. I Helsingfors kan du bli kund hos rådgivningen om du har ett FPA-kort. Du kan boka tid på rådgivningsbyrån via din hälsostation.

Skolhälsovårdaren tar hand om skolbarns hälsa. Du får mer information i skolan.

Om ditt barn plötsligt blir sjukt, ta kontakt med din hälsostation. Ring hälsostationen direkt på morgonen när den öppnar. Hälsostationerna har öppet mån–fre kl. 8.00–16.00.

När hälsostationen är stängd, kontakta jourmottagningen på Barnsjukhuset. På jourmottagningen vårdas endast barn som är i akut behov av hjälp.

Nya barnsjukhuset (Uusi lastensairaala)

Stenbäcksgatan 9

Tfn (09) 87 100 23

Du kan även föra barnet till en privat läkarstation. I Helsingfors finns många privata läkarstationer som även tar hand om barn.

Läs mer: Barns hälsa.

Tandvård

Offentlig tandvård

Tidsbeställningsnumret till tandvården i Helsingfors är (09) 310 51400. Du kan ringa tidsbeställningen mån–fre kl. 7–15. Om du är i akut behov av vård, ring tidsbeställningen direkt på morgonen.

Om du behöver akut hjälp av tandläkaren på kvällen eller veckoslutet, ring jouren på tfn 09 471 71110.

Privat tandvård

I Helsingfors finns det också många privata tandläkare. Du kan besöka en privat tandläkare även om du inte har rätt att anlita tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården. Privat tandvård är dyrare än offentlig tandvård.

Läs mer: Tandvård.

Mental hälsa

Om du behöver psykiatrisk vård kan du kontakta din hälsocentral. Vid behov skriver läkaren en remiss till den psykiatriska polikliniken för dig.

Föreningen för mental hälsa i Finland (Suomen Mielenterveysseura) har en krismottagning för invandrare som bor i Helsingforsregionen. Krismottagningen ger dig hjälp och stöd i svåra situationer. Du kan ringa och boka en tid till MIELI ry:s Kriscenter Helsingfors, tfn 09 413 50510. Krismottagningen betjänar på finska, svenska och engelska samt på andra språk med hjälp av tolk.

Läs mer: Mental hälsa.

Sexuell hälsa och prevention

Om du behöver ett recept för preventivmedel eller om du överväger abort, ta kontakt med din hälsostation (terveysasema).

Om du är under 16 år och behöver preventivmedel, ta kontakt med hälsovårdaren vid din läroinrättning.

Om du misstänker att du har en könssjukdom, men har inga symtom, ska du kontakta din hälsostation. Om du har symtom kan du utan remiss besöka Helsingfors poliklinik för könssjukdomar mån–fre kl. 8–12. Adressen är Mejlansvägen 2.

Läs mer: Sexuell hälsa och prevention.

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingfors stad

Preventivrådgivning

Länken tar dig utanför tjänstenHUS Helsingfors universitetssjukhus

Polikliniken för könssjukdomar

Graviditet och förlossning

På rådgivningen (äitiysneuvola) följer man moderns, barnets och hela familjens välmående under graviditeten. Du kan bli kund hos rådgivningen om du har ett FPA-kort. Kontakta rådgivningsbyrån i ditt område genast när du upptäcker att du väntar barn.

Förlossningssjukhusen i Helsingforsregionen är Kvinnokliniken (Helsingfors) och Jorv sjukhus (Esbo). Du hittar kontaktuppgifterna på HNS webbplats.

Läs mer: Graviditet och förlossning och När ett barn föds i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenHUS Helsingfors universitetssjukhus

Förlossning

Länken tar dig utanför tjänstenHUS Helsingfors universitetssjukhus

Förlossningssjukhusens jourmottagning

Patientens rättigheter

Om du upplever att du behandlats fel inom hälsovårdstjänsterna ska du först reda ut situationen vid din egen vårdenhet. Om situationen inte löser sig, kontakta överläkaren eller överskötaren vid vårdenheten. Därefter kan du vid behov kontakta patientombudsmannen (potilasasiamies).

Handikappade personer

Helsingfors stad ordnar tjänster för personer med funktionsnedsättning, till exempel hjälpmedel, färdtjänst och dagverksamhet. Även barn med funktionsnedsättning kan få tjänster för personer med funktionsnedsättning.

Om du har en funktionsnedsättning, ta då först kontakt med hälsostationen (terveysasema). På hälsostationen bedöms din situation.

Närmare information om tjänster för personer med funktionsnedsättning i Helsingfors får du av socialarbetarna vid stadens tjänster för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer: Handikappade personer.

Missbruks​problem

Om du behöver hjälp med ett missbruksproblem (såsom alkohol- eller drogmissbruk), kan du kontakta din närmaste hälsostation. Du kan också kontakta A-kliniken.

Unga i åldern 13–23 med missbruksproblem kan få hjälp vid ungdomsstationen.

Läs mer: Missbruksproblem.