Gå till innehållet
Koulutus Helsingissä

Utbildning i Helsingfors

Publicerad12.04.2024
I Helsingfors finns ett mångsidigt utbildningsutbud för personer i alla åldrar. Småbarnspedagogiken är högklassig och fås mot en rimlig avgift och den är avsedd för alla barn. Skolorna håller hög nivå i alla stadsdelar. I Helsingfors finns det Finlands mångsidigaste utbildningsmöjligheter vid yrkeshögskolorna och universiteten.

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Småbarnspedagogik

I Helsingfors finns det flera daghem som drivs av staden och privata daghem. Stadens daghem är finsk- eller svenskspråkiga. De flesta är finskspråkiga.

Om du ansöker om en dagvårdsplats i stadens daghem, ska du skicka in din ansökan minst fyra månader före dagvårdsstart. Du kan ansöka om dagvårdsplats vid staden om familjen har sin adress i Helsingfors.

Ansök om dagvårdsplats på Internet. När du använder den elektroniska blanketten behöver du finländska nätbankkoder. Dessutom ska ditt barn ha en finländsk personbeteckning. Om du inte kan använda den elektroniska blanketten kan du skriva ut ansökningsblanketten på stadens webbplats. Lämna eller posta blanketten till den dagvårdsenhet där du i första hand söker plats. Du hittar kontaktuppgifterna till daghemmen på stadens webbplats.

Du kan ställa frågor om småbarnspedagogik och ansökan om dagvårdsplats till Servicerådgivningen inom fostran och utbildning.

I Helsingfors finns även privata daghem vars verksamhetsspråk är engelska, ryska, tyska, franska eller spanska. I Helsingfors finns även ett muslimskt daghem vars verksamhetsspråk är arabiska.

Om du ansöker om en plats i ett privat daghem, kontakta direkt det daghem som är föremål för platsansökan.

Läs mer: Småbarnspedagogik.

Förskoleundervisning

Ditt barn måste delta i förskoleundervisning i ett kommunalt eller privat daghem. I Helsingfors ges förskoleundervisning även vid några skolor. Förskoleundervisningen är kostnadsfri och börjar i augusti.

Ansök om en plats i förskoleundervisningen för ditt barn i januari det år då barnet fyller sex år. Ansök om platsen via stadens elektroniska tjänster. Du behöver nätbankskoder och ditt barn ska ha en finsk personbeteckning. Om du inte kan skicka in ansökan via de elektroniska tjänsterna, fyll i och skriv ut ansökan på stadens webbplats eller hämta ansökningsblanketten vid ett kommunalt daghem. Lämna den ifyllda ansökningsblanketten direkt till det daghem där ni önskar få plats.

Om ditt barn behöver barnomsorg efter förskoleundervisningen, glöm inte att ange att barnet deltar i förskoleundervisning.

Läs om ordnandet av förskoleundervisningen i Finland på InfoFinlands sida Förskoleundervisning. Du hittar en lista över daghem och mer information på Helsingfors stads webbplats. Du kan även fråga daghemsföreståndaren.

Grundläggande undervisning

I Helsingfors finns flera grundskolor (peruskoulu). Utöver stadens egna skolor finns det privata skolor och statliga skolor i Helsingfors. Studier vid en privat skola kan vara avgiftsbelagda.

I stadens skolor är undervisningsspråket finska eller svenska. I Helsingfors finns det också privata skolor med undervisning på t.ex. engelska, tyska, franska eller ryska.

Anmälan till grundskolan sker i början av året. Du kan anmäla ditt barn till skolan via Internet eller genom att besöka skolan på anmälningsdagen. Helsingfors stads webbsidor ger dig information om anmälningsdagen.

Om barnet inte har tillräckligt bra kunskaper för att klara grundskolan kan han eller hon få förberedande undervisning. Den förberedande undervisningen förbereder barnet inför grundskolan.

I den förberedande undervisningen ges undervisning i finska och i grundskolans ämnen.

Du kan ställa frågor om den grundläggande utbildningen och om skolorna i Helsingfors till Servicerådgivningen inom fostran och utbildning.

Läs mer om grundskolan i Helsingfors i handboken Bekanta dig med skolan.

Läs mer: Grundläggande utbildning.

Förberedande undervisning i Helsingfors

Barn i åldern 6–16 år, som ännu inte har tillräckliga kunskaper i finska eller svenska kan börja i en klass för förberedande undervisning, också mitt under skolåret. I klassen för förberedande undervisning studerar eleverna finska eller svenska och bekantar sig med den finländska skolan.

Eftermiddagsverksamhet för skolbarn

Helsingfors stad ordnar ledarledd eftermiddagsverksamhet efter skoldagarna för elever i åk 1–2 och elever som får särskilt stöd. I eftermiddagsverksamheten ingår meningsfulla aktiviteter i en trygg miljö i skolan eller i närheten av skolan. Barnen kan leka och umgås med vänner, vistas ute och göra små utflykter i näromgivningen. Eftermiddagsverksamheten är avgiftsbelagd, barnen är försäkrade och de får mellanmål.

Modersmålsundervisning för invandrare

Barn som har ett annat modersmål än finska eller svenska kan få modersmålsundervisning. I Helsingfors ges modersmålsundervisning för invandrare på fler än 40 språk.

Du kan ställa frågor om modersmålsundervisningen i ditt eget språk till Servicerådgivningen inom fostran och utbildning.

Servicerådgivning för fostran och utbildning

Om du har frågor kring det finländska skolsystemet, småbarnspedagogiken eller lekparks- eller klubbverksamheten kan du kontakta servicerådgivningen för fostran och utbildning. Hos servicerådgivningen kan du även fråga om ansökan till småbarnspedagogik eller skola.

  • Telefonväxel 09 310 8600, mån.–fre. kl. 8–16
  • Servicerådgivning: +358 9310 44986, vardagar klockan 10–12 och 13–15 (betjänar även på engelska)
  • Rådgivning om daghem och skolor till internationella familjer på finska och engelska via e-post och med tidsbokning: eduguidance@hel.fi (Link opens default mail program)

Yrkesutbildning

Stadin ammatti- ja aikuisopisto är Finlands största yrkesläroanstalt där man kan utbilda sig inom många olika branscher. I Helsingfors finns även andra yrkesläroanstalter. Man söker till yrkesutbildning i den gemensamma ansökan.

Vid Stadin ammatti- ja aikuisopisto ordnas förberedande utbildning inför yrkesutbildning för invandrare. Den förberedande utbildningen är avsedd för ungdomar och vuxna som är intresserade av yrkesutbildning och vill förbättra sina kunskaper i finska. Den förberedande undervisningen pågår i en termin eller ett läsår. Information om den förberedande utbildningen får du vid rådgivningen och kundtjänsten vid Stadin ammatti- ja aikuisopisto.

Kontaktuppgifter:

Hattulavägen 2
00550 Helsingfors
Tfn (09) 310 8415

Läs mer: Yrkesutbildning.

Länken tar dig utanför tjänstenYrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Yrkesinriktad utbildning

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingfors stad

Yrkesläroanstalter

Gymnasium

I Helsingfors finns många gymnasieskolor. I Helsingfors finns även några sådana gymnasieskolor där undervisningsspråket är något annat än finska eller svenska. Utöver dagsgymnasierna som är avsedda för ungdomar finns det tre vuxengymnasier (aikuislukio) i Helsingfors.

I Helsingfors arrangeras förberedande utbildning för gymnasiet för invandrare. Den förberedande utbildningen tar ett läsår och ger beredskap för gymnasiestudier.

Den förberedande utbildningen är avsedd för unga och vuxna som vill studera vid gymnasium men saknar tillräckliga språkkunskaper för gymnasiestudier. Utbildningen arrangeras vid Vuosaaren lukio och Alppilan lukio. Utbildning för vuxna arrangeras vid Helsingfors vuxengymnasium (Konepajan aikuislukio).

Läs mer: Gymnasium

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingfors stad

Gymnasieansökan

Utbildning som handleder för examensutbildning (Hux)

Om du vill utöka dina kunskaper och färdigheter innan du söker till gymnasium eller yrkesutbildning, kan du söka till utbildning som handleder för examensutbildning (Hux). Under Hux-utbildningen kan du höja dina vitsord från den grundläggande utbildningen och även förbättra dina kunskaper i finska.

I Helsingfors ordnas Hux-utbildning vid flera av yrkesläroanstalten Stadin Ammattiopistos verksamhetsställen. Du hittar mer information om ansökan till Hux-utbildningen på Stadin Ammattiopistos webbplats.

Stöd och handledning för unga

Ohjaamo

Om du är under 30 år gammal kan du få råd och handledning via Ohjaamo-tjänsten. Ohjaamos personal hjälper dig om du inte har ett arbete eller en studieplats. Du kan även fråga om andra saker, som till exempel boende eller ekonomiska frågor.

Kontaktuppgifter:

Fredrikinkatu 48
Tfn: 040 70 46 818
E-postadress: ohjaamo(at)hel.fi

Högskoleutbildning

I Helsingfors kan du avlägga högskolestudier i många branscher. I Helsingfors finns såväl universitet som yrkeshögskolor.

Största delen av undervisningen på högskolorna ges på finska. I nästan alla högskolor erbjuds dock även undervisning på engelska. I Helsingfors finns ett svenskspråkigt universitet och en svenskspråkig yrkeshögskola.

Kontaktuppgifterna till högskolorna finns på Helsingfors stads webbplats. Anvisningar om ansökning och närmare information om utbildningsprogrammen finns på högskolornas egna webbplatser.

Läs mer: Universitet och Yrkeshögskolor.

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingfors stad

Yrkeshögskolor

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingfors stad

Universitet

Andra studiemöjligheter

Grundläggande utbildning för vuxna

Vid Helsingfors vuxengymnasium (Konepajan aikuislukio) finns en linje avsedd för invandrare över 17 år, där du kan avlägga hela eller en del av den grundläggande utbildningen. Mer information finns på Konepaja vuxengymnasiums webbplats.

Också andra vuxengymnasier ger grundläggande utbildning för vuxna. Kontaktuppgifterna till vuxengymnasierna finns på Helsingfors stads webbplats.

I Helsingfors finns många studiemöjligheter som är öppna för alla. Dessa studier är vanligtvis avgiftsbelagda.

Det är möjligt att avlägga högskolestudier vid öppna universitet och öppna yrkeshögskolor. Vem som helst kan studera vid dessa. Det öppna universitetet och de öppna yrkeshögskolorna har ett brett utbud av kurser också på engelska.

Helsingfors stad har ett finskspråkigt arbetarinstitut och ett svenskspråkigt arbetarinstitut. Vid arbetarinstituten kan du studera t.ex. språk, handarbete och musik. Studieutbudet är väldigt mångsidigt. Största delen av arbetarinstitutens kurser går på finska eller svenska. Arbetarinstituten ordnar kurser också på engelska och ryska.

Helsingin työväenopisto

Kundtjänstens telefonnummer 09 310 88610

E-post: tyovaenopisto@edu.hel.fi (Link opens default mail program)

Svenskspråkiga arbetarinstitutet Arbis

Telefon 09 310 49494

E-post: kansliet@arbis.hel.fi (Link opens default mail program)

Läs mer: Studier som hobby.