Gå till innehållet
Rokotukset

Vaccinationer

Publicerad05.05.2023
I Finland har alla barn och unga möjlighet att få kostnadsfria vaccinationer mot över tio sjukdomar. Barnen erbjuds vaccinationer vid rådgivningsbyrån och i skolan. Vuxna kan få vaccinationer mot dessa sjukdomar vid den egna hälsostationen.

Kostnadsfria vaccinationer i Finland

I Finland finns ett vaccinationsprogram, enligt vilket alla barn erbjuds kostnadsfria vaccinationer mot fler livsfarliga sjukdomar. Vaccinationer erbjuds mot bland annat polio, stelkramp, difteri, kikhosta, mässling och påssjuka.

Vaccinationer för dig som flyttar till Finland

När du flyttar till Finland ska du ta reda på vilka vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet du saknar. Om du inte har fått alla vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet kan du få dem kostnadsfritt om du flyttar till Finland stadigvarande.

Om du har ansökt om asyl eller tillfälligt skydd i Finland kan du få vaccinationerna om du är minderårig eller gravid.

Var får man vaccinationerna?

Du kan få vaccinationerna på din egen social- och hälsocentral (sosiaali- ja terveyskeskus).

På olika håll i Finland kan social- och hälsocentralen också heta något annat, till exempel terveysasema, terveyskeskus eller hyvinvointiasema. Du hittar information om hälsotjänsterna på olika orter på InfoFinlands lokala informationssidor eller på ditt välfärdsområdes webbplats.

Om du är studerande ska du kontakta studerandehälsovården (opiskeluterveydenhuolto). Barn får vaccinationerna vid barnrådgivningen (lastenneuvola) eller i skolan.

Ta coronavaccinet

Ta vaccinet mot coronavirus. Det skyddar dig mot allvarlig coronasjukdom. Vaccinationen är kostnadsfri.

Alla som är 12 år och äldre får coronavaccinet. Yngre barn kan få vaccinet om de tillhör en riskgrupp. Fråga din egen social- och hälsocentral var du kan få coronavaccinet.

På Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbplats hittar du närmare information om coronavaccinet.

Länken tar dig utanför tjänstenInstitutet för hälsa och välfärd

Vacciner och coronavirus