Gå till innehållet
Seksuaaliterveys ja ehkäisy

Sexuell hälsa och prevention

Publicerad05.05.2023
I Finland tillhandahåller både den offentliga och den privata hälso- och sjukvården tjänster inom graviditetsprevention, gynekologi, tidig upptäckt av cancer, sexuell hälsa hos män, barnlöshet och könssjukdomar.

Du hittar tjänsterna inom sexuell hälsa och graviditetsprevention hos social- och hälsocentralen (sosiaali- ja terveyskeskus) eller preventivrådgivningen (ehkäisyneuvola). På olika håll i Finland kan social- och hälsocentralen också heta något annat, till exempel terveysasema, terveyskeskus eller hyvinvointiasema. Preventivrådgivningen kan också heta till exempel perhesuunnitteluneuvonta. Du hittar information om hälsotjänsterna på olika orter på InfoFinlands lokala informationssidor eller på ditt välfärdsområdes webbplats.

Har du rätt till de offentliga hälsovårdstjänsterna? Läs mer på sidan Hälsovårdstjänster Finland.

Prevention

Du kan köpa kondomer i affärer, på bensinstationer, kiosker och apotek. Du behöver inget recept.

Om du behöver p-piller behöver du ett recept från läkaren. Med receptet kan du hämta ut dina piller på apoteket. Boka en tid hos läkaren för att få receptet.

Du behöver inte ha vårdnadshavarens tillstånd för receptet om du är minderårig. Vissa områden erbjuder unga kostnadsfria preventivmedel. Du kan fråga om detta på social- och hälsocentralen eller av hälsovårdaren på din skola.

Om preventionen misslyckades eller om du glömde att använda preventivmedel kan du köpa ett akut p-piller på apoteket utan recept. Du ska ta pillret så snart som möjligt efter samlaget, i regel senast inom 72 timmar. Vissa preparat kan tas inom 120 timmar efter samlaget.

Sexuell hälsa hos kvinnor

Alla läkare på social- och hälsocentralen gör gynekologiska undersökningar. Fråga mer på din egen på social- och hälsocentral. Om du vill träffa en kvinnlig läkare, ange detta när du bokar tiden. Läkaren kan vid behov skriva en remiss till specialist.

Du kan även boka tid hos en privat gynekolog. Då kan du välja läkaren själv. Tjänsterna hos privatläkare är mycket dyrare för klienten.

I Finland ordnas regelbundna screeningundersökningar för kvinnor i vissa åldrar. På så sätt försöker man i ett tidigt skede hitta bröstcancer och livmoderhalscancer. Undersökning av bröstcancer görs på kvinnor i åldern 50–69 år ungefär vartannat år. Undersökning av livmoderhalscancer görs på kvinnor i åldern 30–65 år vart femte år.

Sexuell hälsa hos män

Du kan boka en läkartid på din egen social- och hälsocentral. Om du vill kan du be om att få träffa en manlig läkare. Läkaren kan vid behov skriva en remiss till specialist.

Du kan även boka tid på en privat läkarstation. Tjänsterna hos privatläkare är mycket dyrare för klienten.

Barnlöshet

Barnlöshet kan oftast behandlas. Orsaken till barnlöshet kan finnas hos kvinnan eller hos mannen. Ibland hittar man ingen medicinsk orsak till den.

Om ni har slutat använda preventivmedel, men en graviditet inte har börjat inom ett år, ska ni boka en tid hos läkaren. Det är bra om paret besöker mottagningen tillsammans. Läkaren skriver en remiss till undersökningar. Med undersökningarna utreds varför en graviditet inte har börjat.

Fertilitetsbehandlingar tillhandahålls av både offentliga och privata kliniker. till exempel kvinnans ålder påverkar rätten till fertilitetsbehandling inom de offentliga hälsovårdstjänsterna.

Könssjukdomar

Om du misstänker att du har en könssjukdom kan du boka en läkartid på social- och hälsocentralen eller en privat läkarstation. I vissa områden kan du även kontakta preventivmedels- och familjeplaneringsrådgivningen (ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvonta). Fråga mer på din egen på social- och hälsocentral.

Du kan skydda dig mot de flesta könssjukdomarna med kondom eller slicklapp.

Också papperslösa och asylsökande har rätt att få behandling för könssjukdomar. Om du vistas i Finland utan uppehållstillstånd kan du emellertid bli tvungen att betala för vården.

Manlig omskärelse

Fundera noga på om omskärelse behövs. Om pojken är gammal nog för att säga sin åsikt ska han tillfrågas om han samtycker till operationen. Operationen får inte göras om pojken motsätter sig. Om pojken har två vårdnadshavare måste båda ge sitt skriftliga samtycke till operationen.

Om det inte finns några medicinska skäl till omskärelsen kan den inte utföras inom den offentliga hälsovården. Då måste du betala för operationen själv.

Endast en läkare får utföra operationen. Den ska göras i steril miljö. Läkaren ska se till att patienten får smärtlindring.

Fråga mer om omskärelse på rådgivningsbyrån, en läkare på social- och hälsocentralen, skolhälsovårdaren eller skolläkaren.

Kvinnlig könsstympning

Könsstympning av flickor är ett brott i Finland. Man kan få ett flerårigt fängelsestraff för det. Det är likaså brottsligt att ta flickan utomlands för könsstympning.

Om du har blivit utsatt för detta kan du få en öppningsoperation. Även en korrigerande operation är möjlig. Fråga mer på din egen på social- och hälsocentral.

Lokalinformation