Gå till innehållet
Vammaiset ihmiset

Personer med funktionsnedsättning

Publicerad28.06.2024
Enligt finsk lag får ingen diskrimineras på grund av en funtionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett normalt liv, till exempel studera, arbeta och bilda familj. Finland har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder.

I Finland finns många tjänster som hjälper dig i vardagen om du har en funktionsnedsättning eller en sjukdom. Sådana tjänster är till exempel färdtjänst och assistenttjänst. Om du har hemkommun i Finland, har du rätt att ansöka om dessa tjänster. Läs mer på InfoFinlands sida Tjänster för med personer med funktionsnedsättning.

Organisationer för personer med funktionsnedsättning

I Finland finns flera organisationer som arbetar för att förbättra ställningen för personer med funktionsnedsättning ställning i samhället. Hos dessa organisationer kan du få råd och hjälp till exempel vid ansökan om tjänster. Många organisationer erbjuder fritidsverksamhet och kamratstöd till personer i alla åldrar. Du hittar kontaktuppgifterna till organisationerna på Handikappforums webbplats.

I Finland finns även stödcentret Hilma för invandrare med funktionsnedsättning som erbjuder servicevägledning och rådgivning för invandrare med funktionsnedsättning och långtidssjuka.

Lokalinformation