Gå till innehållet
Lapsilisä

Barnbidrag

Publicerad26.03.2024

FPA betalar ut barnbidrag för varje barn som bor i Finland och omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Barnbidrag betalas ut fram till dess att barnet fyller 17 år.

Du kan ansöka om barnbidrag från FPA antingen via FPA:s webbsidor eller med en pappersblankett. Webbtjänsten är på finska och svenska. Du kan ansöka om barnbidrag på samma gång som du ansöker om föräldradagpenning. Ansök om barnbidrag i tid, du kan få barnbidrag retroaktivt för en period på högst sex månader.

Barnbidraget för det första barnet uppgår till cirka 100 euro per månad. Barnbidragsbeloppet är en aning högre för varje följande barn.

En förälder som bor ensam med ett eller flera barn kan få förhöjt barnbidrag.

Barnbidrag betalas ut månatligen antingen till moderns, faderns eller en annan vårdnadshavares bankkonto.

Ingen skatt tas ut på barnbidrag.

I vissa situationer kan barnbidrag också betalas ut till utlandet, om du eller din make/maka omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Läs på FPA:s webbsidor när familjeförmåner betalas ut till utlandet.