Gå till innehållet
Tukea lapsen hoitamiseen kotona

Stöd för vård av barn i hemmet

Publicerad12.04.2024
I Finland vårdar vanligtvis en av föräldrarna barnet hemma åtminstone under föräldraledigheten. Föräldraledigheten varar 320 vardagar, alltså ungefär 14 månader. FPA betalar föräldrapenning för denna tid. Man kan stanna hemma med barnet även efter detta och då kan man få hemvårdsstöd.

Hemvårdsstöd och vårdledighet

Om du tar hand om barnet hemma, har du rätt att ta ut oavlönad vårdledighet från ditt arbete ända tills barnet fyller tre år. För vårdledigheten kan du ansöka om hemvårdsstöd (kotihoidon tuki) hos FPA. Du kan ansöka om hemvårdsstöd även om du inte arbetar. Läs mer på sidan: Semester och ledighet.

Du kan få hemvårdsstöd för den tid då barnet inte deltar i kommunal småbarnspedagogik, utan barnomsorgen har ordnats på något annat sätt, till exempel inom privat småbarnspedagogik. Hemvårdsstödet betalas alltid till barnets förälder eller annan vårdnadshavare. Hemvårdsstöd betalas vanligtvis inte till utlandet.

FPA betalar hemvårdsstöd om

  • barnet bor stadigvarande i Finland eller
  • minst en av föräldrarna arbetar i Finland och har en arbetspensionsförsäkring.

Hemvårdsstödet består av vårdpenning och vårdtillägg som är beroende av familjens inkomster samt ett eventuellt kommuntillägg. Fråga din hemkommun eller FPA om du får kommuntillägg. Hemvårdsstödets vårdpenning är lika stor för alla; familjens inkomster påverkar inte dess belopp.

Hemvårdsstödet är skattepliktig inkomst.

Hemvårdsstöd kan i vissa fall även betalas till familjemedlemmar som bor i ett annat EU- eller EES-land. Fråga om mer information hos FPA.

Familjeledighetsreformens inverkan på hemvårdsstödet

Om din familj har fått föräldrapenning enligt den gamla lagen (beräknat förlossningsdatum före 4.9.2022), kan du bli vårdledig och få hemvårdsstöd efter föräldraledigheten.

Om det beräknade förlossningsdatumet är 4.9.2022 eller senare kan du ansöka om hemvårdsstöd tidigast när det har gått 160 vardagar från barnets födelse. Barnet är då cirka sex månader gammalt.

Flexibel och partiell vårdpenning

Du kan också vara partiellt vårdledig. Under partiell vårdledighet arbetar du kortare dagar och får på motsvarande sätt mindre lön.

Du kan ansöka om flexibel vårdpenning och partiell vårdpenning vid FPA, om barnet bor stadigvarande i Finland.

Du kan ansöka om flexibel vårdpenning vid FPA om du tar hand om ditt barn som är yngre än tre år hemma och arbetar högst 30 timmar i veckan. Ett barn under tre år kan vara i kommunal småbarnspedagogik på deltid under tiden för flexibel vårdledighet.

Du kan ansöka om partiell vårdpenning vid FPA om du tar hand om ditt barn som går i årskurs 1 eller 2 och arbetar högst 30 timmar i veckan.

Föräldrarna kan få flexibel eller partiell vårdpenning samtidigt om båda arbetar på deltid och tar hand om barnet under olika tider.

Vårdpenning betalas bara för ett barn i taget och är skattepliktig inkomst. Du kan inte få flexibel eller partiell vårdpenning om du får föräldradagpenning och/eller hemvårdsstöd och tar själv hand om dina barn.