Gå till innehållet
Ikäihmiset

Äldre människor

Publicerad25.03.2024

I Finland kan du få olika slags tjänster som underlättar vardagen och gör det möjligt för dig att bo hemma. Om du har hemkommun i Finland har du rätt till tjänsterna för äldre som ditt välfärdsområde (hyvinvointialue) tillhandahåller.

Boende

Om ditt hem är funktionellt kan du bo hemma även om du har lite svag hälsa. Du kan låta utföra ändringsarbeten i ditt hem som underlättar boendet.

Ditt välfärdsområde kan tillhandahålla dig serviceboende (palveluasuminen) och stödboende (tuettu asuminen). Läs mer på InfoFinlands sida Stöd- och serviceboende.

Utkomst

Invandrare som har bott tillräckligt länge i Finland får ålders- eller invalidpension på samma grunder som alla andra som är bosatta i Finland. Pensionsbeloppet beror på hur länge personen har bott eller arbetat i Finland. Efter tre års boende tryggar dock garantipensionen ett existensminimum. Mer information får du på InfoFinlands sida Pension.

Att röra sig

Du kan få låna olika hjälpmedel för att lättare kunna röra på dig, till exempel en käpp eller en rullator. Om du behöver hjälpmedel ska du först kontakta social- och hälsocentralen i ditt område. Där får du mer information om hjälpmedel.

På vintern är det ofta halt ute. Skomakare och en del stora butiker säljer halkskydd (liukueste) som kan fästas under sulan på vanliga skor. Du kan också köpa skor med dubbar (nastakengät) på en skoaffär. Med dem är det lättare att gå på hala gator.

Hemvård

Om ditt hälsotillstånd är dåligt och du behöver hjälp för att klara vardagen kan du ansöka om hemvård (kotihoito) hos socialtjänsterna i ditt område. Hemvården omfattar hemtjänster, hemsjukvård och stödtjänster.

Hemtjänsterna är hjälp med vardagssysslor, till exempel med att tvätta sig, klä på sig och måltider. Hemsjukvård är sjukvård och rehabilitering som ges i hemmet. Remiss för hemsjukvården skrivs av läkare. Utöver dessa finns det stödtjänster, som till exempel kan vara följande:

  • måltidstjänst (ateriapalvelu)
  • städtjänst (siivouspalvelu)
  • butikstjänst (kauppapalvelu)
  • trygghetstjänst (turvapalvelu)
  • färdtjänst (kuljetusapu).

Om du behöver stöd för att kunna bo hemma ska du kontakta socialtjänsterna i ditt område. Där får du rådgivning och information om hemvårdens tjänster. Hemvården är vanligtvis avgiftsbelagd. När hemvården är regelbunden påverkar dina egna och din makas eller makes inkomster hemvårdsavgiften. Tillfällig hemvård kostar lika mycket för alla. Kommunen kan även ge dig servicesedlar med vilka du kan köpa tjänsten av en serviceproducent som kommunen godkänt.

Hälsa

Om du har hemkommun i Finland kan du utnyttja de offentliga hälsovårdstjänsterna. När du blir sjuk ska du kontakta social- och hälsocentralen i ditt område. Du får mer information på InfoFinlands sida Hälsotjänsterna i Finland.

När du vårdar en närstående i hemmet

När din familjemedlem kontinuerligt behöver hjälp och vården är bindande och krävande kan det vara möjligt att få stöd för närståendevård. Stödet är avsett för dem som har en hemkommun i Finland. Stödets storlek och villkoren för att erhålla stödet kan variera mellan olika kommuner. Du kan ansöka om stödet hos socialtjänsterna i ditt område. För att få stöd måste du ingå ett avtal om närståendevård med socialtjänsterna. Du får mer information om stödet för närståendevård hos socialtjänsterna i ditt område.

Utöver arvodet kan socialtjänsterna även ordna andra tjänster som stöd för vården i hemmet. Socialtjänsterna ordnar även dagverksamhet för äldre. I dagverksamheten ingår transport, en måltid, motion eller andra aktiviteter. Fråga mer hos socialtjänsterna i ditt område.

Länken tar dig utanför tjänstenNätverket för närståendevård i Finland

Serviceguide för närståendevårdare

Länken tar dig utanför tjänstenNätverket för närståendevård i Finland

Stöd för närståendevård

Länken tar dig utanför tjänstenSocial- och hälsovårdsministeriet

Stöd för närståendevård