Gå till innehållet
Terveys Espoossa

Hälsa i Esbo

Publicerad13.06.2024
Offentliga hälsovårdstjänster tillhandahålls i Esbo vid hälsostationer, tandkliniker, rådgivningsbyråer och sjukhus. Det finns även flera privata hälsostationer.

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Hälsovårdstjänsterna i Esbo

Ring nödnumret 112 om det är fråga om en brådskande nödsituation. Ring nödnumret till exempel vid en allvarlig olycka eller när någon drabbas av en sjukdomsattack. Ring inte nödnumret om det inte är en nödsituation.

Om du har din hemkommun i Esbo kan du utnyttja de offentliga hälsovårdstjänsterna. Offentliga hälsovårdstjänster tillhandahålls vid hälsostationer, tandkliniker, rådgivningsbyråer och sjukhus. I Esbo ordnas social- och hälsovårdstjänsterna för området av Västra Nylands välfärdsområde.

Om du inte har rätt till de offentliga hälsovårdstjänsterna, kan du söka hjälp på en privat läkarstation. På en privat läkarstation måste du betala samtliga kostnader själv.

Läs mer: Hälsa.

Hälsostationer

Offentliga hälsovårdstjänster tillhandahålls av hälsostationerna. Hälsostationerna har öppet från måndag till fredag. På hälsostationerna finns vanligtvis läkarens, sjukskötarens och hälsovårdarens mottagningar.

När du kontaktar hälsostationen bedömer en läkare eller skötare ditt vårdbehov och hur brådskande vårdbehovet är.

Tidsbokning till hälsostationerna i Esbo telefonledes:

Måndag–fredag kl. 8–15.30
tfn 09 47636 400

När du ringer hälsostationen, besvaras ditt samtal inte nödvändigtvis omedelbart. Lämna en begäran om att bli uppringd så ringer hälsostationen dig om en tid.

Kom i tid till mottagningen.

Om du inte kan komma till mottagningen ska du avboka tiden så snart som möjligt.

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Hälsostationerna

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Coronavaccinationer

Privata hälsovårdstjänster

Vem som helst kan gå till en privat hälsostation. Också de personer som inte har rätt till den offentliga hälsovården i Finland kan besöka privata hälsostationer. På en privat hälsostation måste kunden själv betala samtliga kostnader.

I Esbo finns flera privata läkarstationer. Kontaktuppgifter till privata läkare hittar du till exempel på Internet.

Läkemedel

Information om köp av läkemedel hittar du på InfoFinlands sida Läkemedel.

Hälsovård för papperslösa

Om du vistas i Finland utan uppehållstillstånd och befinner dig i Esbo kan du få de nödvändiga hälsovårdstjänsterna. För mer information, kontakta Esbo hälsostationers rådgivning på numret 09 47636 400.

Global Clinic i Helsingfors ger kostnadsfri hälsorådgivning åt papperslösa på numret 044 977 45 47.

Läs mer: Hälsovårdstjänster i Finland

Jour

Kvällstid och under veckoslut har hälsostationen stängt. Då vårdas akuta sjukfall och olycksfall på jourmottagningen (päivystys). Den närmaste jourmottagningen för vuxna finns vid Jorv sjukhus.

Ring den kostnadsfria Jourhjälpen på tfn 116 117 innan du kommer till jourmottagningen.

Jourmottagningen vid Jorv sjukhus
Åbovägen 150
02740 Esbo

Du behöver inte boka tid på jourmottagningen.

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Nödsituationer

Läs mer: Hälsovårdstjänster i Finland

Barns hälsa

I hälsovården av 1–6-åriga barn får man hjälp av rådgivningsbyråns (neuvola) hälsovårdare och läkare. Dem kan du fråga om råd och få hjälp med fostran av barn. På rådgivningsbyrån följs att barnet är friskt och växer som det ska.

I Esbo finns flera rådgivningsbyråer på olika håll i staden. Du kan boka tid vid alla rådgivningsbyråer på samma nummer.

tel. 029 151 2400

Om ett barn blir sjukt och behöver snabbt vård, ta kontakt med hälsostationen (terveysasema).

Skolhälsovårdaren tar hand om skolbarns hälsa. Varje skola har en namngiven hälsovårdare, vars kontaktuppgifter du hittar på skolans webbplats.

Under kvällar och veckoslut finns jourmottagningen för barn under 16 år vid Jorvs sjukhus i Esbo och vid Nya barnsjukhuset i Helsingfors.

Du kan också ta ditt barn till en privat läkarstation.

Läs mer:Barns hälsa.

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Rådgivningsbyråer

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Hälsostationerna

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Information om hälsovården för skolbarn

Tandvården

Offentlig tandvård

Du kan använda de offentliga tandvårdstjänsterna om Esbo är din hemkommun. I nödfall kan du använda de offentliga tjänsterna även om Esbo inte är din hemkommun.

Du kan boka tid hos en tandläkare på Esbo tandklinikers gemensamma nummer.

Tandklinikernas tidsbeställning
Tfn 029 151 2770
Du kan ringa numret på vardagar.

Brådskande akutvård

Måndag–fredag
tfn  029 151 2860

Kvällstid kl. 14–21 och på veckoslut kl. 8–21
tfn 09 4717 1110

Nattjour kl. 21–8
tfn 116 117, Haartmanska sjukhuset, Helsingfors.

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Mun- och tandhälsovården

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Tandvårdens jourmottagning

Privat tandvård

I Esbo finns också privata tandläkare. Du kan gå till en privat tandläkare även om du inte har rätt att använda den offentliga hälsovårdens tjänster. Privat tandvård är dyrare än offentlig tandvård.

Läs mer: Tandvård.

Mental hälsa

Om du behöver hjälp eller stöd med psykisk ohälsa, beroendesjukdomar eller rusmedel, kontakta mentalvårds- och missbrukartjänsterna.

Måndag–fredag kl. 8–16
tfn 029 151 2295

Om du behöver krishjälp snabbt, kontakta social- och krisjouren.  Krisen kan till exempel ha med våld, parförhållandet eller barnens problem att göra.

Öppet varje dag dygnet runt
tfn 029 151 2221

Du kan komma till Kliniken för mental- och missbruksvård även utan tidsbokning. Den har öppet kl. 8–12 på måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar.

Adress: Servicetorget i Iso Omena, Finnviksvägen 1.

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Information om mentalvårdstjänsterna

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Social- och krisjouren

Mieli rf:s Kristelefon har jour på flera olika språk. Den finskspråkiga telefontjänsten har öppet dygnet runt varje dag. 
Tfn 09 2525 0111
Se de övriga öppettiderna på Mieli rf:s webbplats.

Läs mer: Mental hälsa.

Sexuell hälsa

Vid hälsostationernas preventivrådgivning (ehkäisyneuvola) får du hjälp med graviditetsprevention och familjeplanering. Ungdomar kan diskutera frågor kring sexuell hälsa med hälsovårdaren vid sin egen skola.

Om du behöver en gynekologisk undersökning, ta kontakt med hälsostationen. Du kan också boka tid vid hälsostationen om du behöver ett recept för preventivmedel eller om du överväger abort. Hälsostationernas kontaktuppgifter finns på Esbo stads webbplats.

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Hälsostationerna

Könssjukdomar behandlas i huvudstadsregionen på polikliniken för könssjukdomar i Helsingfors.

Länken tar dig utanför tjänstenHUS Helsingfors universitetssjukhus

Polikliniken för könssjukdomar

Läs mer: Sexualhälsa

Graviditet och förlossning

Kontakta rådgivningen (neuvola) när du upptäcker att du är gravid. Vid rådgivningen följs moderns, fostrets och hela familjens hälsotillstånd under graviditeten. I Esbo finns flera rådgivningsbyråer på olika håll i staden. Du kan boka tid vid alla rådgivningsbyråer på samma nummer.

Rådgivning och tidsbeställning vid rådgivningsbyrån
Tfn 09 816 22800

Läs mer: Graviditet och förlossning.

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Rådgivningsbyråer

I Esbo finns Esbo sjukhus där man kan föda barn. Om du vill kan du även föda barnet på något annat sjukhus inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Du hittar mer information på HUS webbplats.

Länken tar dig utanför tjänstenHUS Helsingfors universitetssjukhus

Förlossning

Länken tar dig utanför tjänstenHUS Helsingfors universitetssjukhus

Förlossningssjukhusens jourmottagning

Handikappade personer

Du kan beviljas tjänster för personer med funktionsnedsättning om din funktionsnedsättning eller sjukdom orsakar problem till exempel med boendet, rörligheten eller med att klara sig hemma.

Om du har frågor om stödtjänsterna för personer med funktionsnedsättning, kontakta funktionshinderservicen i Västra Nylands välfärdsområde.

Tfn 029 1512 425
e-post: vammaispalvelut.espoo-kauniainen@luvn.fi (Link opens default mail program)

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Funktionshinderservice

Läs mer: Handikappade personer