Gå till innehållet
Perhe Espoossa

Familjen i Esbo

Publicerad11.04.2024
På sidan Familjen i Esbo hittar du praktiska anvisningar om du ska gifta dig, sköter ditt barn hemma eller behöver tjänster för dina äldre närstående. Vi berättar också var du kan få hjälp om du har problem i familjen.

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Äktenskap

Före äktenskapet ska du skriftligt begära prövning av hinder mot äktenskap. Hindersprövningen görs vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du kan begära hindersprövning på vilket serviceställe som helst.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Fågelviksgränden 2

00530 HelsingforsTfn: 0295 536 244

vihkiminen(at)dvv.fi

Läs mer: Äktenskap.

Länken tar dig utanför tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Vigsel

Länken tar dig utanför tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Anhållan om prövning av hinder mot äktenskap

Barnets födelse

Uppgifterna om barnets födelse skickas från sjukhuset till befolkningsdataregistret i Finland. Du ska meddela barnets namn, modersmål och andra erforderliga uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata med en separat blankett som skickas hem till dig.

Du kan läsa mer om registrering av barnets födelse, faderskapserkännande och vårdnaden om barnet på InfoFinlands sida: När ett barn föds i Finland.

Läs mer: Hälsa i Esbo

Länken tar dig utanför tjänstenHUS Helsingfors universitetssjukhus

Förlossning

Småbarnspedagogik

Information om småbarnspedagogik i Esbo finns på InfoFinlands sida Utbildning i Esbo.

Om du behöver en tillfällig barnskötare hem, kan du kontakta Mannerheims Barnskyddsförbund eller Väestöliitto.

Länken tar dig utanför tjänstenBefolkningsförbundet

Barnavård och hemhjälp

Länken tar dig utanför tjänstenMannerheims barnskyddsförbund

Barnvaktshjälp

Läs mer: Dagvård.

Hemvårdsstöd

Om familjens yngsta barn är under tre år, kan barnets förälder få hemvårdsstöd (kotihoidon tuki) när han eller hon vårdar barnet i hemmet. Om du har rätt till hemvårdsstödet kan du ansöka om det hos FPA. Du kan fylla i ansökan på Internet eller posta den till FPA. Du kan också besöka FPA:s kontor.

Esbo stad betalar ett kommuntillägg till de familjer som vårdar ett barn som är yngre än 1 år och 6 månader i hemmet.

Läs mer: Stöd för vård av barn i hemmet

Invånarparker och klubbar

Esbo stad ordnar mycket verksamhet för de föräldrar som vårdar barn i hemmet. Invånarparkerna och klubbarna är avgiftsfria.

Äldre människor

Åldringar kan använda tjänsterna vid de vanliga hälsostationerna. Dessutom erbjuds åldringar i Esbo egna tjänster, till exempel hemvårdens tjänster. Om du vill ha mer information om tjänster för äldre kan du kontakta seniorrådgivningen (seniorineuvonta).

tfn 029 1512 270
seniori-info@luvn.fi (Link opens default mail program)

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Seniorinfo

När du tar hand om en anhörig i hemmet

Om du tar hand om en äldre, sjuk eller handikappad anhörig hemma så att hen ska kunna bo hemma, kan du ha rätt till stöd för närståendevård.

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Stöd för närståendevård

Läs mer: Äldre människor

Problem i familjen

Problem i äktenskap eller parförhållande

Om du har problem i ditt äktenskap eller parförhållande kan du kontakta fostrings- och familjerådgivningen. Tjänsten är avsedd för barnfamiljer.

Väestöliitto erbjuder rådgivning och terapi för par på finska och engelska.

Familia Clubs projekt Duo erbjuder relationsrådgivning för par från två kulturer på finska och engelska. Rådgivningen är avgiftsbelagd.

Också kyrkans familjerådgivningscentral erbjuder familjerådgivning vid problem i parförhållandet.

Våld

Omatila hjälper dig om det förekommer våld eller hot om våld i din familj. Omatila ordnar vid behov ett tryggt boende för dig och dina barn. Tjänsten är konfidentiell och kostnadsfri.

Omatila
Armas Launis gata 10
Tfn 043 825 0535
E-post: omatila@luvn.fi (Link opens default mail program)

Miehen Linja (Miehen Linja) är en tjänst som hjälper män, som har utsatt sina familjemedlemmar för våld. Tjänsten är avsedd för invandrarmän.

Miehen linja
Målargränden 3 B
02650 Esbo
Tfn 09 276 62899
E-post: kontakti(at)lyomatonlinja.fi

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Hjälp till offer för familjevåld

Barns och ungas problem

Familjecentret tillhandahåller många tjänster för barnfamiljer. Där får du också stöd i frågor kring fostran och föräldraskap.

Kamrersvägen 6
02770 Esbo

Hälsovårdaren vid barnrådgivningen ger råd i frågor som rör hälsan och utvecklingen av barn under skolåldern.

Rådgivningsbyråernas tidsbokning och rådgivning

Tfn 029 151 2400

Vid problem som berör barn i skolåldern hjälper till exempel skolans hälsovårdare.

Om du behöver råd i frågor kring barns psykiska utveckling kan du kontakta fostrings- och familjerådgivningen.

Tfn 029 151 2360.

Väestöliitto ger råd till invandrarfamiljer i frågor rörande barnfostran och familjens välmående.

Rådgivningen på olika språk:

Tfn 050 325 6450 (sorani, dari, persiska)
Tfn 050 325 7173 (ryska, engelska)

Unga kan prata om sina problem med hälsovårdaren på den egna skolan eller läroanstalten. Det finns även andra ställen där man kan få hjälp.

En ung kan få hjälp hos mentalvårds- och missbrukartjänsterna för unga samt vid Ungdomspolikliniken Nupoli om hen har problem till exempel med den psykiska hälsan, rusmedel, spelande eller fritidsaktiviteter.

Om den unga inte är trygg i sitt eget hem, kan hen kontakta Finlands Röda Kors De ungas skyddshus. Skyddshuset finns i Alberga.

De ungas skyddshus
Bleckslagargränden 2 A 14
02650 Esbo

Tfn 050 339 0619
E-post: turvatalo.espoo@redcross.fi (Link opens default mail program)

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Familjecenter

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Information om hälsovården för skolbarn

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Mental- och missbrukarvården för unga

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands Röda Kors

De ungas skyddshus

Skilsmässa

Skilsmässa kan ansökas av den ena maken eller av båda makarna tillsammans. Du kan ansöka om skilsmässa ensam även om din maka eller make inte vill skiljas. I Esbo lämnas skilsmässoansökan till Västra Nylands tingsrätt.

Västra Nylands tingsrätt (Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus)
Marvägen 4
02150 Esbo
Tfn 029 564 4000
E-post: lansi-uusimaa.ko(at)oikeus.fi

Läs mer om att ansöka om skilsmässa: Skilsmässa.

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands tingsrätt

Kontaktuppgifter

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands välfärdsområde

Skilsmässa inom familjen

Barn vid skilsmässa

Om du och din partner har barn och ni planerar att skilja er, boka en tid hos barnatillsyningsmannen. Barnatillsyningsmannen bekräftar ett avtal om barnens boende, vårdnad, umgängesrätt och underhållsbidrag.

Tidsbokning hos barnatillsyningsman
Måndag–fredag kl. 10–11
Tfn 029 151 3010

Läs mer: Barn vid skilsmässa.

Om du behöver juridisk hjälp, kan du kontakta Västra Nylands rättshjälpsbyrå.

Biskopsporten 10A
02200 Esbo
Tfn 029 56 61820
E-post: lansi-uusimaa.oikapu(at)oikeus.fi

Länken tar dig utanför tjänstenVästra Nylands rättshjälpsbyrå

Rättshjälp

När en närstående avlider i Finland

Om en närstående dör oväntat och du behöver stöd kan du kontakta social- och krisjouren i Esbo, telefon 029 151 2221.

I Esbo finns fem kristna begravningsplatser. På Klockarmalmens begravningsplats finns ett gravområde för konfessionslösa. Där kan de avlidna begravas som hade en annan religionstillhörighet eller inte hörde till något religionssamfund.

Läs mer: När en närstående avlider i Finland

Länken tar dig utanför tjänstenEsbo församlingar

Begravningsplatser