Gå till innehållet
Esiopetus

Förskoleundervisning

Publicerad26.02.2024
Enligt lag ska barn i Finland delta i förskoleundervisning eller motsvarande verksamhet under ett års tid innan läroplikten börjar. Förskoleundervisningen (esiopetus) förbereder barnen inför grundskolan. Barnen börjar i förskoleundervisningen vanligen vid sex års ålder och grundskolan vid sju års ålder.

Föräldrarna anmäler sitt barn till förskoleundervisningen vanligtvis i januari eller februari. Kontrollera tidpunkten i god tid vid skolväsendet (koulutoimi) eller bildningsväsendet (sivistystoimi) i din hemkommun.

Kommunerna ordnar förskoleundervisning. De kan även köpa förskoleundervisningen till exempel av ett privat daghem.

Förskoleundervisningen är kostnadsfri. Under dagen får barnet en gratis måltid. Om barnet bor långt (över 5 km) från undervisningsstället, eller om vägen dit är besvärlig, får barnet gratis skjuts.

Barnet kan utöver förskoleundervisningen även delta i småbarnspedagogik.

En dag i förskolan

Förskoledagen är ungefär fyra timmar lång. Förskolan finns ofta antingen i daghemmets eller skolans lokaler.

I förskolan lär sig barnen bland annat matematik, miljö- och naturkunskap samt konst och kultur. De lär sig nya saker med lekens hjälp.

Föräldrarna har en viktig roll i förskolan. De stödjer sitt barns inlärning. Lärarna utarbetar en egen inlärningsplan för varje barn. Föräldrarna kan hjälpa ledarna att utarbeta planen.

Språk och kulturer i förskoleundervisningen

Ett barn som har ett annat modersmål än finska eller svenska lär sig finska eller svenska som främmande språk. Dessutom kan det studera sitt eget modersmål om kommunen ordnar undervisning i det språket.

Barnet kan även få undervisning i den egna religionen eller i livsåskådningskunskap i förskolan.

I förskolan lär sig barnen att uppskatta sitt språk och sin kultur. De lär sig också att respektera andra människors språk och kulturer.

Länken tar dig utanför tjänstenUndervisnings- och kulturministeriet

Information om förskoleundervisningen