Gå till innehållet
Ulkomaalainen opiskelija Suomessa

Utländska studerande i Finland

Publicerad27.03.2024
Du kan studera i Finland som utbytesstudent eller avlägga hela examen här. Om du vill hitta arbete i Finland är det viktigt att du studerar finska eller svenska. I Finland är det ofta svårt att hitta arbete om man inte kan finska eller svenska.

Utbytesstudenter

Du kan komma till Finland som utbytesstudent. Du studerar i Finland vanligen ett halvår eller ett år. Du kan avlägga utbytesstudier via olika program. Utbytesstudenter kan få studieplats till exempel via Erasmus, Nordplus, FIRST och Fulbright. Du kan också studera som utbytesstudent på egen hand.

Om du vill komma till Finland som utbytesstudent ska du ta kontakt med enheten för internationella ärenden eller till exempel studiebyrån i din egen läroanstalt.

Komihåglista för nya studerande

Säkerställ att du har följande när du kommer till Finland för att studera:

  • uppehållstillstånd
  • försäkring
  • pengar
  • studieplats
  • bostad

Ansökan för examensstuderande

Du kan söka till en yrkeshögskola eller ett universitet i den gemensamma ansökan till högskolor. Läs mer på InfoFinlands sida Ansökan till utbildning.

Du hittar mer information om yrkeshögskolor på InfoFinlands sida Yrkeshögskolor. Läs mer om högskolor på InfoFinlands sida Universitet.

Du kan också avlägga fortsatta studier vid universitet eller yrkeshögskola i Finland. Läs mer om fortsatta studier på InfoFinlands sidor Universitet och Yrkeshögskolor.

Uppehållstillstånd

När du kommer till Finland för att studera beror behovet av uppehållstillstånd på ditt medborgarskap.

Läs mer på sidorna Att studera i Finland och EU-medborgare.

Finansiering av studierna

Utländska studerande får vanligen inget studiestöd. För att få ett uppehållstillstånd för studerande, ska du kunna visa att din ekonomiska situation ger dig möjlighet att leva i Finland.

Du får mer information på InfoFinlands sida Att studera i Finland.

Penningunderstöd och stipendier

Utländska studerande kan ansöka om olika penningunderstöd för finländska högskolor. Alla finländska högskolor har ett eget stipendiesystem för de studerande som kommer från länder utanför EU/EES-området och som har godkänts för att avlägga en kandidat- eller magisterexamen på engelska.

Möjligheten till ett stipendium kan till exempel bero på hur framgångsrik du varit i dina studier. Stipendiet kan täcka hela läsårsavgiften eller en del av den. Vissa stipendier kan även täcka andra kostnader. Ibland krävs att du lyckas tillräckligt bra med dina studier för att du ska få ett stipendium. Du kan vanligtvis ansöka om ett stipendium samtidigt som du ansöker om en studieplats.

Det finns också särskilda Erasmus Mundus-magisterprogram som har ett eget stipendiesystem. Utbildningsstyrelsen har EDUFI Fellowship-stipendieprogram för forskarstuderande som kommer till Finland för att avlägga doktorsexamen. Studerande från USA kan ansöka om ett Fulbright-stipendium.

Läs mer om stipendier och penningunderstöd på webbplatsen Studyinfinland.fi.

Boende och försäkring

Det kan vara svårt att hitta en bostad eftersom efterfrågan på bostäder är större än utbudet speciellt i större städer. Sök en bostad i god tid innan du flyttar till Finland Du kan hyra en bostad på den öppna marknaden. Du kan också söka bostad via föreningen Suomen Opiskelija-asunto (Suomen Opiskelija-asunto) (SOA).

Det är dyrt att bo i Finland. Studentbostäderna är oftast billigare än bostäderna på den öppna marknaden.

Du kan också göra ditt slutarbete i något företag eller göra en arbetspraktik. I dessa har arbetstiden inte begränsats.

Se till att du har försäkringar. Hur omfattande försäkring du behöver beror på vilket land du kommer ifrån och hur länge dina studier pågår. Det är mycket viktigt att din försäkring är i kraft hela den tid som du vistas i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenSuomen opiskelija-asunnot

Studentbostäder

Arbete

Om du är medborgare i ett EU-land, ett EES-land, Schweiz eller i något av de nordiska länderna, har du rätt att arbeta obegränsat under din studietid och du behöver inget särskilt tillstånd för det. Arbete kan ge dig rätt till den sociala tryggheten i Finland.

Om du är medborgare i något annat land, har du med ditt uppehållstillstånd för studerande rätt att arbeta på vissa villkor. Du kan arbeta på deltid i genomsnitt 30 timmar i veckan. Du kan ha ett heltidsjobb om du gör ditt slutarbete eller utför en praktik som hör till din examen.

På InfoFinlands sida Arbete i Finland får du information om hur du söker arbete i Finland.

Studier i Finland

Om du inte är medborgare i ett EU-land eller EES-land och inte heller familjemedlem till en medborgare i ett sådant land, måste du betala terminsavgift för studierna. Avgiften gäller lägre och högre högskolestudier på engelska.

I Finland kan du studera på finska, svenska och ibland även på engelska. Högskolorna har vissa utbildningsprogram där undervisningen ges på engelska. Merparten av studierna är dock på finska eller på svenska.

I Finland finns många aktiva studentorganisationer. De ordnar verksamhet även för utländska studerande. I studentorganisationerna lär du dig känna nya människor.

Om du vill hitta en arbetsplats i Finland ska du studera finska eller svenska. Även om du klarar dig i många dagliga situationer på engelska kräver de flesta arbetsgivare att du kan finska eller svenska. Läs mer på InfoFinlands sida Finska och svenska språket.

Om inte hinner studera finska vid din egen läroanstalt, finns det kurser i finska vid många andra läroanstalter. Du kan även studera språket på Internet. Läs mer på InfoFinlands sida Finska språket på internet.

Det är också viktigt att du bekantar dig med finländare och arbetslivet i Finland redan under studietiden. På så sätt hittar du lättare vänner och ett arbete. Till exempel arbetspraktik (työharjoittelu), hobbyer och organisationer är bra sätt att lära känna det finländska samhället. Du får mer information på InfoFinlands sida Fritid.

Lokalinformation