Siirry sisältöön

Koulutus Turussa

Julkaistu19.12.2022

Paikallistietoa

Valitse kunta, niin voit nähdä tietoa paikallisista palveluista, kun liikut sivustolla.

Tällä sivulla on lapsen kouluun liittyvää tietoa sekä tietoa aikuisten koulutuksesta Turussa. Muuta tärkeää tietoa löydät sivulta Koulutus.

 

Esiopetus

Turussa järjestetään sekä suomen- että ruotsinkielistä esiopetusta. Esiopetus on tarkoitettu kaikille lapsille vuotta ennen lapsen koulun alkamista. Esiopetusryhmiä on sekä päiväkodeissa ja kouluissa. Esiopetus alkaa elokuussa, hakuaika on tammikuussa. Esiopetukseen ilmoittaudutaan joko sähköisesti tai palauttamalla ilmoittautumislomake siihen päiväkotiin, jonne lapsen toivotaan menevän.Lisätietoa esiopetuksesta löydät kaupungin verkkosivuilta. Voit kysyä lisätietoja myös päiväkotien johtajilta.

Lue lisää:

Perusopetus

Turun kaupungin kouluissa perusopetusta annetaan suomenkielisenä 33 koulussa, ruotsinkielisenä 5 koulussa ja englanninkielisenä Turun kansainvälisessä koulussa. Kaupungin koulujen lisäksi Turussa sijaitsevat Turun normaalikoulu ja Turun Steiner-koulu. Turussa on myös kouluja, joissa lapset voivat saada osan opetuksesta venäjän, saksan, ranskan ja englannin kielellä.

Oppilaan oma koulu määräytyy oppilaan kotiosoitteen perusteella, ja lapsi menee yleensä siihen kouluun, joka on lähellä kotia.

Voit ilmoittaa lapsen peruskoulun ensimmäiselle luokalle sähköisellä lomakkeella. Hakuaika alkaa jokaisen vuoden tammikuussa. Samalla voit ilmoittaa lapsen perusopetusta täydentävään oppilaan oman äidinkielen opetukseen. Muille luokille ilmoittautuminen tapahtuu suoraan koulun rehtorille tai johtajalle.Kun lapsi muuttaa ulkomailta Suomeen eikä osaa suomea, hän opiskelee ensin perusopetukseen valmistavassa opetuksessa. Oppilas opiskelee suomea sekä muita tarvittavia taitoja keskimäärin vuoden ajan ennen lähikouluunsa siirtymistä.

Jos oppilaan äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi tai hänellä on muuten monikielinen tausta, hänelle voidaan valita suomi toisena kielenä ja kirjallisuus tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä. Turussa tarjotaan lisäksi perusopetusta täydentävää oppilaan oman äidinkielen opetusta yli 20 kielellä.

Kouluissa voi saada myös omakielistä opetusta tai tukiopetusta suomeksi, jos oppilas tarvitsee tukea kehittyvään opiskelukieleensä ja muihin opiskeluvalmiuksiinsa.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTurun kaupunki

Koulut Turussa

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTurun kaupunki

Turun kansainvälinen koulu

Maahanmuuttajille suunnattu opetus ja opetuksen tuki:

Lisätietoa ja apua saat suoraan kaikista peruskouluista.

Perheet, jotka muuttavat Suomeen ja joiden perusopetusikäiset lapset eivät osaa vielä suomea, voivat ottaa suoraan yhteyttä valmistavan opetuksen yhdysopettajaan puhelimitse numerolla 044 9075 431.

Perusopetus nuorille ja aikuisille

Jos nuori tai aikuinen ei ole käynyt koulua tai hänen peruskoulunsa on kesken, hän voi suorittaa koulun perusopetuksena. Jos nuori muuttaa Suomeen 14–16-vuotiaana, hän voi osallistua perusopetuksen valmistavaan opetukseen ryhmään. Oppivelvollisuusiän ylittäneet nuoret ja aikuiset voivat hakea aikuisten perusopetuksen alku- tai päättövaiheen opetukseen tai suorittaa osan opinnoista. Perusopetus voi sisältää myös luku- ja kirjoitustaidon opetusta.

Lue lisää:

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTurun kaupunki

Koulut Turussa

Jos alle 17-vuotias lapsi tai nuori ei osaa suomea, hän menee ensin valmistavaan opetukseen. Valmistavassa opetuksessa hän opiskelee suomea ja muita aineita pienessä ryhmässä noin vuoden ajan. Valmistavan opetuksen ryhmiä on muutamissa kouluissa Turussa.

Opetukseen otetaan syntymävuoden mukaan ja syyslukukaudella aloittavan opiskelijan on oltava alle 17-vuotias. Jos nuori täyttää kevätlukukaudella 17 vuotta, voi hän jatkaa lukuvuoden loppuun asti ryhmässä ja vaihtaa vasta syyslukukauden alussa AIPEn eli aikuisten perusopetuksen ryhmään.

Lue lisää:

Perusopetus

Ammattiopintoihin valmistava opetus ja oman äidinkielen opetus maahanmuuttajille

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus eli TUVA

Ammatillista koulutusta tai lukiokoulutusta voi edeltää tutkintokoulutukseen valmentava koulutus eli TUVA. Koulutuksen tavoitteena on parantaa opiskelijan mahdollisuuksia päästä jatko-opintoihin. Koulutuksen aikana voi parantaa opiskelu- ja elämäntaitoja, kielitaitoa, miettiä omaa alaa ja tutustua eri ammatteihin. Koulutukseen voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa sekä oppilaitoksien jatkuvassa haussa. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen suunnitelma, jossa sovitaan myös koulutuksen laajuudesta ja kestosta (enintään yksi vuosi). Koulutuksen opiskelijat ovat oikeutettuja opintotukeen ja koulumatkatukeen.

Turussa TUVA-koulutusta järjestävät Turun ammatti-instituutti, Turun iltalukio, Turun Aikuiskoulutuskeskus ja Turun kristillinen opisto.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOpintopolku.fi

Haku TUVA-koulutukseen

Ammatillinen koulutus

Ammatillista koulutusta järjestetään Turussa useassa ammatillisessa oppilaitoksessa. Yhteensä tarjolla on yli 30 eri alan koulutusta. Opiskelijaksi voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa tai oppilaitoksien jatkuvassa haussa. Työvoimakoulutukseen haetaan TE-palveluiden kautta. Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on työsuhde. Koulutukseen haetaan Oppisopimustoimiston kautta.

Koulutuksiin sisältyy työelämässä oppimista, lähiopetusta sekä etäopiskelua. Opiskelija saa tarvitsemaansa tukea ja ohjausta opiskelun aikana, myös jatkosuunnitelmien tekemiseen. Koulutuksen laajuus ja kesto määräytyvät opiskelijan etenemistahdista, aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta. Ammatillinen tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden korkea-asteen koulutuksiin.

Lue lisää: Ammatillinen koulutus

Lukio

Turussa on 9 päivälukiota ja yksi pääasiassa iltaisin toimiva aikuislukio. Iltalukiossa järjestetään myös maahanmuuttajille räätälöityä opetusta.

Yksi Turun kaupungin lukioista on ruotsinkielinen. Lukion voi suorittaa myös englanniksi käymällä International Baccalaureate (IB) -tutkinnon Turun Normaalikoulun lukiossa tai Turun kansainvälisen koulun lukiossa.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTurun kaupunki

Lukiot Turussa

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTurun kaupunki

Opiskelu lukiossa

Lue lisää: Lukio

Turun Aikuiskoulutuskeskus

Turun Aikuiskoulutuskeskus (AKK) on ammatilliseen aikuiskoulutukseen erikoistunut koulutuskeskus, jossa voi opiskella ammatillisia opintoja eri aloille. Turun AKK:ssa voi suorittaa myös työelämän lupakortteja. AKK:ssa on myös suomen kielen opetusta ja erityisesti maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia.

Turun AKK toimii kahdessa toimipaikassa, Artukaisissa ja Kärsämäessä.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTurun aikuiskoulutuskeskus

Turun Akk

Korkeakoulutus

Turussa voi suorittaa korkeakouluopintoja monella alalla. Turussa on yliopisto, ruotsinkielinen Åbo Akademi sekä neljä ammattikorkeakoulua, joista yksi on ruotsinkielinen. Suurin osa korkeakouluopetuksesta on suomenkielistä. Lähes kaikissa korkeakouluissa on kuitenkin tarjolla myös englanninkielistä opetusta.

Turun yliopistossa on maahanmuuttajien ohjauspalvelu, joka tarjoaa neuvontaa maahanmuuttajien korkeakoulukseen ja siihen liittyvissä työelämän kysymyksissä.

Muita opiskelumahdollisuuksia

Turussa on paljon opiskelumahdollisuuksia, jotka ovat avoimia kaikille. Nämä opinnot ovat yleensä maksullisia.

Avoimessa yliopistossa ja avoimessa korkeakoulussa voi suorittaa korkeakouluopintoja.

Turun suomenkielinen työväenopisto, Åbo svenska arbetarinstitut ja Auralan kansalaisopisto järjestävät suomen ja ruotsin kielen opetusta, mutta myös mahdollisuuden opiskella ja harrastaa taide- ja taitoaineita, tanssia ja liikuntaa, kulttuuria ja historiaa sekä tietotekniikkaa.

Turun työväenopisto järjestää myös nuorisotakuukoulutusta maahanmuuttajanuorille, jotka ovat 16–29-vuotiaita ja joilla ei ole Suomessa suoritettua toisen asteen koulutusta.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTurun kristillinen opisto

Turun kristillinen opisto

Linkki johtaa palvelun ulkopuolellePaasikiviopisto

Paasikiviopisto