Siirry sisältöön

Työttömyysturva

Julkaistu17.04.2023
Jos jäät työttömäksi, voit hakea työttömyysetuutta Kelasta tai työttömyyskassasta. Työttömyysetuuksia ovat ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki.

Kenellä on oikeus työttömyysturvaan?

Voit rekisteröityä työnhakijaksi TE-toimistossa, jos

 • sinulla on oleskelulupa, joka antaa oikeuden tehdä työtä Suomessa
 • oleskeluluvassa ei rajoiteta sitä, mille työnantajalle voit tehdä työtä

tai

 • olet EU-maan, ETA-maan tai Sveitsin kansalainen
 • olet EU-maan, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisen perheenjäsen, ja sinulla on oleskeluoikeus Suomessa.

Lue lisää perheenjäsenen oleskeluoikeudesta InfoFinlandin sivulta EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinti.

Kun olet rekisteröitynyt työnhakijaksi TE-toimistoon, sinulla on oikeus työttömyysetuuteen, jos

 • olet 18–64-vuotias
 • olet työtön ja ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi
 • haet kokopäivätyötä
 • olet työkykyinen ja valmis ottamaan työpaikan vastaan
 • täytät ansiopäivärahan, peruspäivärahan tai työmarkkinatuen ehdot

Jotta voit saada työttömyysturvaa, sinun täytyy hakea aktiivisesti työtä ja olla valmis ottamaan työpaikka vastaan. Sinun täytyy myös tehdä TE-toimiston tai kuntasi työllisyyspalveluiden kanssa työllistymis- tai kotoutumissuunnitelma. Lisäksi sinun täytyy osallistua niihin palveluihin ja toimenpiteisiin, joita TE-toimisto tai kuntasi työllisyyspalvelut sinulle tarjoaa.

Työttömyysetuuksia ovat ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki. Kaikista työttömyysetuuksista maksetaan veroa.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTyö- ja elinkeinoministeriö

Jos jäät työttömäksi

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTyö- ja elinkeinoministeriö

Työttömyysturva

Ansiopäiväraha

Voit saada ansiopäivärahaa, jos

 • olet rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa
 • kuulut suomalaiseen työttömyyskassaan
 • täytät työssäoloehdon, eli olet ollut riittävän kauan työssä ennen työttömäksi jäämistä
 • olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa ennen kuin jäit työttömäksi.

Ansiopäivärahan myöntää ja maksaa se työttömyyskassa, jonka jäsen olet. Työttömyyskassa laskee ansiopäivärahan määrän sen perusteella, kuinka suuri palkkasi oli ennen kuin jäit työttömäksi.

Yleensä voit saada ansiopäivärahaa 400 päivän ajan. Poikkeukset:

 • jos olet työskennellyt yhteensä kolme vuotta tai vähemmän, voit saada ansiopäivärahaa korkeintaan 300 päivän ajan
 • jos olet täyttänyt 58 vuotta ennen kuin jäit työttömäksi, voit saada ansiopäivärahaa 500 päivän ajan.

Lue lisää työttömyyskassasta InfoFinlandin sivulta Ammattiliitot.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTyöttömyyskassojen yhteisjärjestö

Tietoa ansiopäivärahasta

Peruspäiväraha

Voit saada peruspäivärahaa, jos kuulut Suomen sosiaaliturvaan vakinaisen asumisen tai työttömyyttä edeltävän työnteon perusteella ja

 • olet rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa
 • täytät työssäoloehdon, eli olet ollut riittävän kauan työssä ennen työttömäksi jäämistä
 • et täytä ansiopäivärahan ehtoja

Peruspäivärahan myöntää ja maksaa Kela.

Yleensä voit saada peruspäivärahaa 400 päivän ajan. Poikkeukset:

 • jos olet työskennellyt yhteensä kolme vuotta tai vähemmän, voit saada peruspäivärahaa korkeintaan 300 päivän ajan
 • jos olet täyttänyt 58 vuotta ennen kuin jäit työttömäksi, voit saada peruspäivärahaa 500 päivän ajan.

Jos saat muita sosiaalietuuksia tai työtuloja sinä aikana kun olet työttömänä, sinulle maksetaan vähemmän peruspäivärahaa.

Työmarkkinatuki

Voit saada työmarkkinatukea, jos

 • olet rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa
 • asut vakinaisesti Suomessa
 • et täytä työssäoloehtoa, eli et ole ollut riittävän kauan työssä ennen työttömäksi jäämistä tai olet jo saanut ansio- tai peruspäivärahaa enimmäisajan.

Jos sinulla on voimassa oleva kotoutumissuunnitelma, voit hakea työmarkkinatukea siltä ajalta, kun osallistut koulutuksiin ja muuhun toimintaan, jotka on kirjattu suunnitelmaan.

Lisätietoa kotoutumissuunnitelmasta InfoFinlandin sivulla Kotoutuminen Suomeen.

Työmarkkinatuen myöntää ja maksaa Kela. Työmarkkinatuki on tarveharkintaista. Se tarkoittaa, että esimerkiksi sosiaalietuudet ja palkka vähentävät työmarkkinatukea.

Jos olet alle 25-vuotias, työmarkkinatuen saamiselle voi olla ehtoja, esimerkiksi viiden kuukauden odotusaika. Tarkista ehdot Kelan sivuilta.