Siirry sisältöön

Yliopistot

Julkaistu04.12.2023
Suomessa on useita yliopistoja eri puolilla maata. Korkeatasoista koulutusta on tarjolla esimerkiksi lääketieteessä, kauppatieteissä, yhteiskuntatieteissä, oikeustieteissä, humanistisissa tieteissä ja teknillisillä aloilla. Yliopiston lisäksi voit suorittaa korkeakouluopintoja ammattikorkeakoulussa.

Hae opiskelemaan

Voit hakea yliopistoon, jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, ulkomaisen tutkinnon, joka vastaa ylioppilastutkintoa, tai ammatillisen loppututkinnon. Hae yliopistoon korkeakoulujen yhteishaussa. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Koulutukseen hakeminen.

Mihin ammatteihin voi valmistua?

Yliopistoissa on monia opiskelualoja. Opiskelijat, jotka ovat valmistuneet korkeakoulusta tai yliopistosta, työskentelevät monenlaisissa tehtävissä.

Osa yliopisto-opinnoista johtaa suoraan tiettyyn ammattiin. Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi:

 • opettaja
 • lakimies
 • lääkäri
 • näyttelijä
 • diplomi-insinööri
 • kuvataiteilija

Osa yliopisto-opinnoista ei kuitenkaan johda mihinkään tiettyyn ammattiin. Esimerkiksi yhteiskuntatieteellisten tai humanististen tiedekuntien opiskelijat eivät välttämättä valmistu ammattiin. Nämä ihmiset toimivat esimerkiksi seuraavissa työtehtävissä:

 • tutkija
 • toimittaja
 • valtion virkamies

Opiskelu yliopistoissa

Voit suorittaa alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto) ja ylemmän korkeakoulututkinnon (maisterin tutkinto). Joissakin korkeakouluissa tutkinnoilla on erilaisia nimiä. Esimerkiksi teknillisissä korkeakouluissa maisterintutkintoa vastaa diplomi-insinöörin tutkinto.

Kun pääset opiskelemaan, saat oikeuden suorittaa molemmat tutkinnot. Voit myös lopettaa opintosi alemman korkeakoulututkinnon jälkeen.

Kandidaatinopinnot kestävät noin kolme vuotta ja maisteriopinnot noin kaksi vuotta. Opintojen nopeus riippuu sinusta itsestäsi.

Voit myös hakea erilliseen maisteriohjelmaan. Maisteriohjelma tarkoittaa koulutusohjelmaa, joka johtaa ylempään korkeakoulututkintoon. Jotta voisit opiskella maisteriohjelmassa, sinulla täytyy olla alempi korkeakoulututkinto. Maisteriohjelmat kestävät noin kaksi vuotta. Niissä opiskelee usein ihmisiä eri tieteenaloilta.

Valmistuminen yliopistosta

Kun opintosi ovat lopussa, valmistut joko kandidaatiksi tai maisteriksi. Jos haluat, voit hakea maisterintutkinnon jälkeen jatko-opintoihin.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleSuomen Ylioppilaskuntien Liitto

Tietoa Suomen ylioppilaskunnista

Avoin yliopisto

Avoin yliopisto tarjoaa yliopiston kursseja. Kuka tahansa voi opiskella avoimessa yliopistossa. Voit opiskella avoimessa yliopistossa, vaikka sinulla ei olisi mitään tutkintoa. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Opiskelu harrastuksena.

Tieteellinen jatkokoulutus yliopistossa

Tieteellinen jatkokoulutus yliopistoissa on tutkintoon johtavaa jatkokoulutusta. Tällainen koulutus valmistaa sinua esimerkiksi tutkijan työhön. Voit suorittaa yliopistossa lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon. Suurin osa jatko-opiskelijoista suorittaa tohtorin tutkinnon.

Yliopistoon on mahdollista hakea jatko-opiskelijaksi muutaman kerran vuodessa. Hakuajat ovat erilaisia eri yliopistoissa ja laitoksilla. Tarkista hakuajat laitokselta, jonne haluat jatko-opiskelijaksi.

Suomessa jatko-opiskelijoiden pitää usein järjestää oma rahoituksensa. Voit hakea apurahaa eri säätiöiltä.

Ohjausta korkeakouluopintoihin

Korkeakoulujen SIMHE-palveluista voit hakea apua ja tietoa suomalaisesta korkeakoulutuksesta sekä siitä, miten voit hakea korkeakoulutukseen. Voit myös saada tietoa muista koulutusmahdollisuuksista niille, jotka ovat suorittaneet korkeakouluopintoja.

Voit saada ohjausta SIMHE-palveluissa, jos

 • olet muuttanut Suomeen,
 • olet kiinnostunut korkeakouluopinnoista, ja
 • olet suorittanut korkeakouluopintoja tai korkeakoulututkinnon ulkomailla.

Ohjaus voi olla henkilökohtaista tai ryhmäohjausta.

Ammattikorkeakoulut

Opiskelu ammattikorkeakoulussa on käytännönläheistä. Kun valmistut ammattikorkeakoulusta, saat itsellesi usein ammatin. 

Lue lisää ammattikorkeakoulusta InfoFinlandin sivulta Ammattikorkeakoulut.