Siirry sisältöön

Lait ja oikeudet

Julkaistu14.05.2024
Suomalaista yhteiskuntaa ja sen toimintaa säätelevät lait. Tärkein näistä on perustuslaki. Kaikkien, jotka asuvat Suomessa, täytyy noudattaa Suomen lakeja. Myös viranomaisten täytyy noudattaa lakia. Lait säätää eduskunta.

Perusoikeudet

Kaikilla Suomessa asuvilla on lain mukaan oikeuksia ja velvollisuuksia. Seuraavat oikeudet ja velvollisuudet koskevat myös Suomessa asuvia ulkomaalaisia.

Oikeudet

 • Kaikilla on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. Ketään ei saa kohdella eri tavoin esimerkiksi sukupuolen, iän, uskonnon tai vamman vuoksi.
 • Jokainen saa vapaasti sanoa ja kirjoittaa mielipiteensä.
 • Ihmiset saavat järjestää kokouksia ja mielenosoituksia ja osallistua niihin. Mielenosoituksesta pitää ilmoittaa poliisille etukäteen.
 • Ketään ei saa tuomita kuolemaan eikä kiduttaa.
 • Kaikki voivat valita itse asuinpaikkansa ja liikkua Suomessa vapaasti.
 • Jokaisella on oikeus yksityisyyden suojaan. Toisen henkilön kirjettä ei saa lukea eikä toisen puhelua saa kuunnella.
 • Jokainen saa valita oman uskontonsa itse. Jos ei halua, ei tarvitse valita mitään uskontoa.

Vaikka et olisi Suomen kansalainen, sinulla voi olla oikeus äänestää joissakin vaaleissa.

Lue lisää ulkomaalaisten äänioikeudesta InfoFinlandin sivulta Vaalit ja äänestäminen Suomessa.

Velvollisuudet

 • Kaikkien, jotka asuvat tai oleskelevat Suomessa, täytyy noudattaa Suomen lakeja.
 • Noin 7–18-vuotiailla on oppivelvollisuus.
 • Usein niiden, jotka työskentelevät Suomessa, täytyy maksaa palkasta veroa Suomeen.
 • Kaikilla on velvollisuus todistaa oikeudessa, jos heidät sinne kutsutaan.
 • Vanhemmilla on velvollisuus huolehtia lapsistaan.
 • Kaikilla on velvollisuus auttaa, jos sattuu onnettomuus.

Lue lisää verotuksesta Suomessa InfoFinlandin sivulta Verotus.

Suomen kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet

Suomen kansalaisilla on näiden lisäksi joitakin oikeuksia ja velvollisuuksia, joita ei ole Suomessa asuvilla ulkomaalaisilla. Lue lisää Suomen kansalaisen oikeuksista ja velvollisuuksista InfoFinlandin sivulta Suomen kansalaisuus.

Lait Suomessa

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleFinlex.fi

Suomen lait

Joitakin lakeja

Perustuslaki

Perustuslaki on Suomen tärkein laki. Mikään muu laki ei saa olla sen kanssa ristiriidassa. Perustuslailla säädetään esimerkiksi Suomessa asuvien perusoikeuksista ja siitä, miten Suomen valtio toimii.

Yhdenvertaisuuslaki

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lisätietoa yhdenvertaisuudesta löydät InfoFinlandin sivulta Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.

Tasa-arvolaki

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuolen perusteella. Tasa-arvolain mukaan viranomaisten, työnantajien ja oppilaitosten täytyy edistää miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Lisätietoa tasa-arvosta löydät InfoFinlandin sivulta Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.

Lastensuojelulaki

Lastensuojelulaki määrää, että jokaisella Suomessa asuvalla lapsella on oikeus huolenpitoon ja turvalliseen kasvuympäristöön. Lisätietoa lasten oikeuksista Suomessa löydät InfoFinlandin sivulta Lapset.

Kuluttajan oikeudet

Kuka tahansa, joka ostaa tavaroita tai palveluja on kuluttaja. Kuluttajansuojalaki turvaa kuluttajan oikeudet Suomessa. Sinulla on oikeus saada hyvitystä esimerkiksi silloin, jos tavarassa, jonka olet ostanut, on vikoja, joita et ole itse aiheuttanut. Voit esimerkiksi saada tilalle virheettömän tavaran tai voit saada rahasi takaisin.

Jos tavarassa, jonka olet ostanut, on puutteita, ota ensin yhteyttä tavaran myyjään. Jos et saa asiaa sovittua myyjän kanssa, ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleKilpailu- ja kuluttajavirasto

Kuluttajaneuvonta