Siirry sisältöön

Perheenjäsen Suomessa

Julkaistu25.03.2024
Jos haluat muuttaa Suomessa asuvan perheenjäsenesi luokse ja olet jonkin muun kuin EU-maan tai Pohjoismaan kansalainen, tarvitset oleskeluluvan.

Kaikki perheenjäsenet eivät voi saada oleskelulupaa. Luvan voivat tavallisesti saada Suomessa asuvan henkilön aviopuoliso, rekisteröity parisuhdekumppani, avopuoliso, alaikäiset lapset ja alaikäisen lapsen vanhemmat.

 Jos perheenjäsenesi asuu Suomessa ja haluat muuttaa hänen luokseen, tarvitset oleskeluluvan perhesiteen perusteella. Usein vaaditaan myös, että sinulla tai Suomessa asuvalla perheenkokoajalla on riittävät varat itsesi ja perheesi elättämiseen. Varat voit saada esimerkiksi palkasta, yritystuloista, varallisuudesta tai eläkkeestä.

Voit vierailla Suomessa alle 90 päivää ilman oleskelulupaa. Vierailua varten tarvitset kuitenkin yleensä viisumin. Lisätietoa matkustamisesta Suomeen ja viisumin hakemisesta löydät InfoFinlandin sivulta Lyhyt oleskelu Suomessa.

Oleskelulupa puolisolle

Voit saada oleskeluluvan perhesiteen perusteella, jos puolisosi asuu Suomessa tai on muuttamassa Suomeen. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa, samaa sukupuolta olevaa rekisteröityä kumppaniasi tai sellaista avopuolisoa, jonka kanssa olet asunut avioliitonomaisessa suhteessa vähintään kaksi vuotta yhdessä tai teillä on yhteisessä huollossa oleva lapsi.

Lisätietoa siitä, miten puoliso voi saada oleskeluluvan Suomeen, on InfoFinlandin sivulla Oleskelulupa puolisolle.

Oleskelulupa lapselle

Suomen kansalaisen lapsi

Lapsi voi saada oleskeluluvan perhesiteen perusteella, jos hänen vanhempansa on Suomen kansalainen tai naimissa Suomen kansalaisen kanssa ja asuu Suomessa. Lapsen täytyy olla alle 18-vuotias ja naimaton silloin kun oleskelulupaa haetaan.

Lapsen vanhemman, joka asuu Suomessa, täytyy olla lapsen huoltaja, jotta lapsi voi saada oleskeluluvan. Jos molemmat vanhemmat ovat huoltajia, täytyy myös toisen vanhemman suostua siihen, että lapsi muuttaa Suomeen. Viranomaisen, esimerkiksi julkisen notaarin, täytyy vahvistaa sopimus.

Vanhemman ja lapsen välinen perheside täytyy todistaa, esimerkiksi syntymätodistuksella, jossa lukee vanhempien nimet.

Lapsen huoltaja tekee hakemuksen alaikäisen lapsen puolesta. Myös lapsen täytyy olla mukana, kun lupahakemus jätetään.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleMaahanmuuttovirasto

Suomen kansalaisen lapsi

Ulkomaan kansalaisen lapsi

Lapsi voi saada oleskeluluvan perhesiteen perusteella, jos hänen vanhemmallaan on oleskelulupa Suomeen ja vanhempi asuu Suomessa. Lapsen täytyy olla alle 18-vuotias ja naimaton silloin kun oleskelulupaa haetaan.

Myös lapsi, joka syntyy Suomessa, tarvitsee oleskeluluvan Suomeen. Lupaa pitää hakea kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä.

Lapsen vanhemman, joka asuu Suomessa, täytyy olla lapsen huoltaja, jotta lapsi voi saada oleskeluluvan. Jos molemmat vanhemmat ovat huoltajia, täytyy myös toisen vanhemman suostua siihen, että lapsi muuttaa Suomeen. Viranomaisen, esimerkiksi julkisen notaarin, täytyy vahvistaa sopimus.

Vanhemman ja lapsen välinen perheside täytyy todistaa, esimerkiksi syntymätodistuksella, jossa lukee vanhempien nimet.

Toimeentulo

Jotta lapsi voisi saada oleskeluluvan, hänen toimeentulonsa Suomessa täytyy olla turvattu, esimerkiksi vanhemman palkkatuloilla.

Vanhemmalta ei kuitenkaan vaadita riittäviä tuloja, jos lapsi on syntynyt ennen, kun vanhempi tuli Suomeen ja vanhemmalla on Suomessa pakolaisasema. Jos vanhempi on saanut pakolaisaseman 1.7.2016 tai sen jälkeen, lapsen oleskelulupaa pitää hakea kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vanhempi saa pakolaisaseman. Hakemuksen voi tehdä myös myöhemmin, mutta silloin vaaditaan riittävää toimeentuloa.

Jos lapsen vanhemmalla on oleskelulupa kansainvälisen suojelun perusteella, mutta hänellä ei ole pakolaisasemaa, silloin häneltä vaaditaan riittäviä tuloja, jotta lapsi voisi saada oleskeluluvan.

Lapsen huoltaja tekee hakemuksen alaikäisen lapsen puolesta. Myös lapsen täytyy olla mukana, kun lupahakemus jätetään.

Oleskelulupa vanhemmalle tai huoltajalle

Voit saada oleskeluluvan perhesiteen perusteella, jos lapsesi asuu Suomessa. Jos lapsi ei ole Suomen kansalainen, hänellä täytyy olla oleskelulupa Suomeen. Lapsesi täytyy olla alle 18-vuotias ja naimaton silloin kun haet oleskelulupaa.

Jotta voisit saada oleskeluluvan perhesiteen perusteella, sinun täytyy olla lapsen huoltaja. Yleensä huoltajia ovat lapsen äiti ja isä. Huoltaja voi kuitenkin olla joku muu, esimerkiksi isovanhempi.

Vanhemman ja lapsen välinen perheside täytyy todistaa, esimerkiksi syntymätodistuksella, jossa lukee vanhempien nimet. Jos muu huoltaja kuin lapsen äiti tai isä hakee oleskelulupaa, huoltajuus täytyy todistaa, esimerkiksi oikeuden päätöksellä.

Toimeentulo

Jotta voisit saada oleskeluluvan, sinulla täytyy olla riittävät varat elämiseen Suomessa.

Sinulta ei kuitenkaan vaadita riittäviä varoja, jos lapsesi on Suomen kansalainen. Riittäviä tuloja ei myöskään vaadita, jos olet ollut lapsen huoltaja jo ennen, kun lapsi tuli Suomeen ja lapsella on Suomessa pakolaisasema. Jos lapsi on saanut pakolaisaseman 1.7.2016 tai sen jälkeen, sinun pitää hakea oleskelulupaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lapsesi saa Suomesta pakolaisaseman. Hakemuksen voi tehdä myös myöhemmin, mutta silloin vaaditaan riittävää toimeentuloa.

Oleskelulupa muulle omaiselle

Myös Suomen kansalaisen muut omaiset kuin aviopuolisot, avopuolisot, alaikäisten lasten vanhemmat tai alaikäiset lapset, voivat joissain tapauksissa saada oleskeluluvan Suomeen perhesiteen perusteella.

Luvan voivat saada myös sellaisen henkilön muut omaiset, jolla oleskelulupa kansainvälisen suojelun perusteella. Jos oleskeluluvan peruste on joku muu kuin kansainvälinen suojelu, muut omaiset eivät voi saada oleskelulupaa.

Muu omainen voi saada oleskeluluvan, jos hän on täysin riippuvainen omaisesta, joka asuu Suomessa. Tällä perusteella lupa voidaan antaa esimerkiksi täysi-ikäisen (18 vuotta) henkilön vanhemmille. Pelkkä taloudellinen riippuvuus tai heikko terveys ei kuitenkaan riitä oleskeluluvan saamiseen.

Muu omainen voi saada oleskeluluvan myös, jos hän on viettänyt kiinteää perhe-elämää Suomessa asuvan omaisen kanssa ennen kuin omainen tuli Suomeen. Vaaditaan myös, että perhe-elämä on katkennut pakottavasta syystä, kuten esimerkiksi pakolaisuuden vuoksi.

Oleskeluluvan hakeminen

Tavallisesti sinun täytyy hakea ensimmäistä oleskelulupaa ennen kuin tulet Suomeen. Hae lupaa kotimaassasi tai muussa maassa, jossa oleskelet laillisesti. Voit hakea ensimmäistä oleskelulupaa myös Suomessa, jos perheesi jäsen on Suomen kansalainen ja itse olet viisumivapaan maan kansalainen eli et tarvitse viisumia, jotta voisit tulla Suomeen.

Voit hakea lupaa verkossa Enter Finland -palvelun kautta. Kun olet tehnyt hakemuksen, sinun pitää käydä ulkomailla Suomen edustustossa tai Suomessa Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä, jotta voit todistaa henkilöllisyytesi ja esittää hakemuksen liitteiden alkuperäiset kappaleet. Sinun pitää käydä edustustossa tai palvelupisteessä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun teit hakemuksen verkossa. Hakemus voidaan ottaa käsittelyyn vasta sen jälkeen, kun olet käynyt edustustossa tai palvelupisteessä. Edustustoon tai palvelupisteeseen kannattaa varata aika etukäteen.

Muista tarkistaa Enter Finland -tilisi säännöllisesti. Jos hakemukseesi tarvitaan lisäselvityksiä, saat tiedon siitä Enter Finland -tilillesi.

Jos et voi tai osaa tehdä hakemusta verkossa, voit myös tuoda paperisen hakulomakkeen ja sen liitteet lähimpään Suomen edustustoon tai Suomessa Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen. Voit tulostaa hakulomakkeen Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Oleskelulupahakemus on maksullinen. Maksu pitää maksaa silloin kun lupaa haetaan.

Suomalainen henkilötunnus

Jos sinulle myönnetään oleskelulupa Suomeen, sinut rekisteröidään automaattisesti Suomen väestötietojärjestelmään. Samalla saat suomalaisen henkilötunnuksen.

Jos muutat Suomeen vakinaisesti vähintään vuodeksi ja haluat kotikunnan, ilmoita muutosta Digi- ja väestötietovirastolle. Jos sinulla on kotikunta Suomessa, sinulla on tavallisesti oikeus käyttää tämän kunnan palveluja.

Jos haluat, että tiedot siviilisäädystäsi ja perhesuhteistasi rekisteröidään Suomen väestötietojärjestelmään, sinun täytyy toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon asiaan liittyvät asiakirjat ja niiden liitteet. Asiakirjan pitää olla alkuperäinen tai luotettavasti oikeaksi todistettu sekä tarpeen mukaan laillistettu ja käännetty.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta Asukkaaksi rekisteröityminen.

Työ ja opiskelu Suomessa

Jos olet hakenut ensimmäistä oleskelulupaa Suomessa, sinulla ei ole oikeutta työntekoon ennen kuin lupa myönnetään. Kun olet saanut oleskeluluvan perhesiteen perusteella, sinulla on oikeus tehdä töitä ja opiskella Suomessa. Voit etsiä avoimia työpaikkoja internetin työpaikkasivuilta, sanomalehdistä tai sosiaalisen median palveluista. Lue lisää työn hakemisesta InfoFinlandin sivulta: Töitä Suomesta.

Sinulla voi olla oikeus myös kotouttamiseen ja suomen tai ruotsin kielen opiskeluun. Lisätietoa suomalaisesta työelämästä ja kotouttamisesta löydät sivuilta: Työ ja yrittäjyys ja Asettuminen Suomeen.