Siirry sisältöön

Lasten ja nuorten oikeudet ja velvollisuudet

Julkaistu26.03.2024
Suomessa alle 18-vuotiaat ovat lapsia. Suomen perustuslain mukaan lapsia täytyy kohdella tasa-arvoisesti. Heidän täytyy saada vaikuttaa niihin asioihin, jotka koskevat heitä. Mitä vanhempi lapsi on, sitä enemmän hänen mielipiteensä pitää ottaa huomioon. Suomessa eduskunnan oikeusasiamies ja myös lapsiasiainvaltuutettu valvovat, että lapsen oikeudet toteutuvat.

6 vuotta

 • Oikeus ja velvollisuus:
  • Lapsen täytyy osallistua esiopetukseen.
  • Lapsi voi aloittaa koulun poikkeusluvalla.

7 vuotta

 • Oikeus ja velvollisuus:
  • Koulu alkaa (oppivelvollisuus). Erityistapauksissa koulun voi aloittaa myöhemmin.

12 vuotta

 • Oikeus:
  • Lapsen etu- tai sukunimeä ei voi muuttaa ilman hänen suostumustaan.
  • Lasta ei voida liittää uskontokuntaan ilman hänen suostumustaan. Myös uskontokunnasta eroamiseen tarvitaan lapsen lupa.
  • Avioerolapsella on oikeus kieltäytyä tapaamasta toista vanhempaansa.
  • Lasta ei voi adoptoida ilman hänen suostumustaan.
  • Jos perheessä on ongelmia, lapsi voi itse pyytää sijaishuoltoa. Sijaishuolto tarkoittaa, että lapsi asuu muualla kuin vanhempien luona.
 • Velvollisuus:
  • Lapsi ei saa enää ajaa polkupyörää jalkakäytävällä.

14 vuotta

 • Oikeus:
  • Lapsi voi tehdä kevyttä työtä muutaman tunnin päivässä, jos se ei haittaa hänen terveyttään tai koulunkäyntiään. Työsopimukseen tarvitaan huoltajan allekirjoitus.

15 vuotta

 • Oikeus
  • Nuori voi itse solmia työsopimuksen. Vanhemmat voivat kuitenkin purkaa alle 18-vuotiaan sopimuksen, jos nuori ei ole kertonut heille työstä.
  • Nuorella on oikeus avata oma pankkitili ja hallita omalla työllään ansaitsemaansa omaisuutta.
  • Nuori voi suorittaa mopon, traktorin ja moottoriveneen kuljettamiseen tarvittavan ajoluvan.
  • Nuori saa kuljettaa polkupyörällä alle 10-vuotiasta lasta.
  • Nuori voi liittyä uskontokuntaan tai erota uskontokunnasta vanhempien kirjallisella luvalla.
 • Velvollisuus
  • Nuori on vastuussa tekemistään rikoksista. Jos nuori tekee rikoksen, hän voi joutua syytteeseen ja saada tuomion.

16 vuotta

Lasten seksuaalinen suojaikäraja on 16 vuotta. Tämä tarkoittaa sitä, että seksuaalinen toiminta alle 16-vuotiaan kanssa on rangaistava teko (Poikkeuksena samalla kehitysasteella olevien nuorten keskinäinen sukupuolisuhde). Seksuaalipalvelujen ostaminen alle 18-vuotiaalta on rikos.

 • Oikeus
  • Oikeus suorittaa kevytmoottoripyörän kuljettamiseen tarvittava A-ajokortti.
  • Oikeus omaan sairausvakuutuskorttiin. Tämä tarkoittaa, että 16-vuotias on vakuutettu vanhuuden, työttömyyden ja työkyvyttömyyden varalta ja että sairausvakuutuskorvaus maksetaan nuorelle itselleen, ei esimerkiksi vanhemmille.

17 vuotta

 • Oikeus
  • Oikeus lapsilisään päättyy.
  • Nuori voi hakea KELA:n opintotukea. Huoltajan tulot vaikuttavat kuitenkin opintotuen määrään ja myöntämiseen.

18 vuotta

Täysi-ikäisyys

 • Oikeus:
  • mennä naimisiin
  • äänestää valtiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa
  • hankkia oma passi
  • liittyä tai erota uskontokunnasta
  • määrätä oman omaisuuden käytöstä
  • hankkia ajokortti (esimerkiksi moottoripyörä, henkilöauto)
  • saada kansalaisuus (18–22-vuotias), jos on asunut pitkään Suomessa.
  • Oppivelvollisuus päättyy, ellei sitä ole jo suoritettu.
 • Velvollisuus:
  • miehillä asevelvollisuus (armeija tai siviilipalvelus)

Lue tarkemmin täysi-ikäisten oikeuksista ja velvollisuuksista InfoFinlandin sivulta Oikeutesi ja velvollisuutesi Suomessa.