Siirry sisältöön

Työelämän ongelmat

Julkaistu21.03.2024
Jos sinulla on ongelmia työpaikalla, keskustele ensin esihenkilösi kanssa. Apua saat myös työpaikkasi työsuojeluvaltuutetulta, luottamusmieheltä tai ammattiliitosta. Tältä sivulta löydät vastauksia ongelmiin, jotka voivat tulla eteen työelämässä.

Mistä saan apua työelämän ongelmiin?

Keskustele ensin esimiehesi kanssa. Jos siitä ei ole apua, ota yhteyttä työpaikan työsuojeluvaltuutettuun tai luottamusmieheen. Jos työpaikalla ei ole luottamusmiestä ja olet ammattiliiton jäsen, ota yhteyttä omaan ammattiliittoosi. Jos asia ei ratkea työpaikalla, voit pyytää apua työsuojeluviranomaiselta.

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK tarjoaa ilmaista työsuhdeneuvontaa. Voit saada neuvontaa, vaikka et olisikaan ammattiliiton jäsen. Lakimiehet vastaavat kysymyksiisi suomeksi ja englanniksi. Neuvontaa saa sekä puhelimitse että sähköpostitse.

Suomessa työsuojeluviranomaiset valvovat työnantajia. He myös neuvovat työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä asioissa. Heiltä voi pyytää apua, jos koet työssä häirintää tai syrjintää, tai jos et saa työnantajalta asiakirjoja, jotka sinun pitäisi saada (kuten palkkalaskelmaa tai työtodistusta).  Voit ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla.

Tukea ja neuvontaa työelämään liittyvissä kysymyksissä voit saada myös Pakolaisavun Reilu työelämä -hankkeen asiantuntijoilta. Hankkeen työntekijät voivat auttaa sinua, jos epäilet joutuneesi työvoiman hyväksikäytön uhriksi ja haluat keskustella kokemuksistaan tai saada käytännön neuvoja tilanteessasi. Voit keskustella ongelmista luottamuksellisesti suomen, englannin, ukrainan, arabian, persian, kurdin ja darin kielellä. Voit ottaa yhteyttä anonyymisti. Yhteystiedot löydät Pakolaisavun verkkosivulta.

Lue lisää aiheesta InfoFinlandin sivulta Työsuhteen aikana.

Työpaikallani on vaarallista. Mitä teen?

Ilmoita aina esimiehellesi, jos huomaat, että jokin voi aiheuttaa vaaraa työntekijöille. Kyseessä voi olla esimerkiksi vaarallinen työtapa, rikkinäinen työkalu tai riittämättömät suojavarusteet. Voit myös ehdottaa, miten työtä voisi tehdä turvallisemmin. 

Jos esimies ei reagoi asiaan, soita työsuojeluviranomaisen puhelinneuvontaan. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Työturvallisuus ja työsuojelu.

 

Työsuhteeni päättyy pian. Miten se vaikuttaa oleskelulupaani?

Tilanne riippuu siitä, millainen oleskelulupa sinulla on.

Jos oleskelulupasi koskee vain tiettyä työnantajaa, hae uutta työntekijän oleskelulupaa. Sinulla täytyy olla uusi työpaikka, jotta voit hakea uutta työntekijän oleskelulupaa. Voit myös hakea oleskelulupaa jollain muulla perusteella. Lue lisää oleskeluluvan perusteista InfoFinlandin osiosta Ei-EU-kansalaiset.

Jos työsuhteesi päättyy ennen oleskeluluvan päättymistä, ilmoita siitä kirjallisesti Maahanmuuttovirastolle. Myös työnantajasi voi tehdä ilmoituksen.

Jos oleskelulupasi on myönnetty tietylle ammattialalle, voit vaihtaa työpaikkaa alan sisällä.

Tietoa työntekijän ja yrittäjän oleskeluluvista löydät sivulta Töihin Suomeen ja Suomeen yrittäjäksi. Lue lisää työn hakemisesta Suomessa sivulta Töitä Suomesta. Lisätietoa työttömyyskorvauksen hakemisesta löydät sivulta Työttömyysturva.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleMaahanmuuttovirasto

Tietoa oleskeluluvista

Minulle on maksettu liian vähän palkkaa. Mitä teen?

Tarkista aina palkkalaskelmasta, että olet saanut oikean määrän palkkaa. Tarkista aina palkkalaskelmasta, että olet saanut oikean määrän palkkaa. Tarkista myös, että olet saanut sinulle kuuluvat korvaukset esimerkiksi ylitöistä ja sunnuntaitöistä. 

Jos olet saanut liian vähän palkkaa, pyydä työnantajalta palkanmaksun oikaisua. Jos työnantaja ei pyynnöstäsi huolimatta maksa palkkaasi oikein, voit ottaa yhteyttä omaan ammattiliittoosi. Jos et kuulu ammattiliittoon, voit kysyä apua työpaikkasi henkilöstöedustajilta tai oikeusaputoimistosta.

Jos sinulle maksetaan pienempää palkkaa kuin suomalaisille työntekijöille, kyse voi olla ulkomaisen työntekijän syrjinnästä. Voit soittaa työsuojeluviranomaisen puhelinneuvontaan tai ammattiliittoosi ja kysyä, voiko sinun tapauksessasi olla kyse syrjinnästä.

Jos työnantaja ei pysty maksamaan palkkaasi, ota heti yhteyttä Palkkaturvaan. Jos työnantajalla ei ole rahaa, voit saada sieltä palkan. Tee hakemus 3 kuukauden sisällä siitä, kun palkka olisi pitänyt maksaa.

Jos palkan maksusta ei synny sopua, asia täytyy ratkaista tuomioistuimessa. Se on kuitenkin viimeinen vaihtoehto.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTyösuojeluhallinto

Tietoa palkanmaksusta

Työnantajani haluaisi maksaa palkan vain käteisellä. Saako niin tehdä?

Työnantajan pitäisi maksaa palkka pankkitilillesi. Palkan saa maksaa käteisellä vain, jos mitään muita mahdollisuuksia ei ole. Näin tehdään esimerkiksi, jos sinulla ei ole pankkitiliä.

Jos sinulle maksetaan palkka käteisellä, sinun täytyy antaa työnantajallesi allekirjoitettu todistus palkanmaksusta. Näin voidaan todistaa, että palkka on todella maksettu sinulle.

Määräaikainen työsuhteeni päättyi, mutta minulle ei maksettu viimeistä palkkaani. Mitä minun pitäisi tehdä?

Kysy työnantajalta, mistä palkan viivästyminen johtuu. Vaadi työnantajaa maksamaan palkka. Esitä vaatimus kirjallisesti.

Jos olet ammattiliiton jäsen, voit pyytää apua liitoltasi. Jos et kuulu ammattiliittoon, voit kysyä apua oikeusaputoimistosta. Katso myös vastaus kohdasta Minulle on maksettu liian vähän palkkaa. Mitä teen?

Minut irtisanottiin. Mistä tiedän, oliko irtisanominen laillista?

Jos työsuhde on määräaikainen, sen voi irtisanoa kesken sopimuksen vain, jos siitä on sovittu työsopimuksessa.

Jos työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva, työnantajalla pitää olla perusteltu syy työntekijän irtosanomiselle. Syy voi olla jokin seuraavista:

  • työntekijä on vakavasti laiminlyönyt työhön liittyviä velvoitteitaan
  • työntekijän tilanne on muuttunut niin, ettei hän pysty enää selviytymään työtehtävistään
  • työnantajan tilanne on muuttunut niin, ettei hän enää pysty tarjoamaan työntekijän tekemää työtä eikä työntekijää ole mahdollista siirtää tai kouluttaa toiseen työhön.

Kun syynä on se, että työnantajan tilanne on muuttunut ja jos organisaatiossa työskentelee säännöllisesti yli 20 työtekijää, työpaikalla tulee järjestää muutosneuvottelut ennen irtisanomista. Muutosneuvotteluissa tulee olla mukana myös henkilöstöedustaja.

Sinulla on oikeus pyytää henkilöstöedustaja mukaan kaikkiin työsuhteen päättymiseen liittyviin keskusteluihin.

Jos työsopimuksessa on koeaika, työnantaja tai työntekijä voi purkaa työsuhteen koeaikana ilman irtisanomisaikaa. Työsuhdetta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä tai muuten epäasiallisilla perusteilla.

Jos epäilet, että irtisanominen oli laiton tai se johtui syrjivistä syistä, ota yhteyttä työsuojeluviranomaiseen.

Lue lisää aiheesta InfoFinlandin sivulta Työsuhteen päättyminen.

Lopetin työt edellisessä työpaikassani, mutta en ole saanut työtodistusta. Miten saan työtodistuksen?

Työnantajan ei tarvitse antaa sinulle työtodistusta oma-aloitteisesti. Jos haluat työtodistuksen, pyydä sitä. Todistus täytyy toimittaa sinulle mahdollisimman pian.

Jos olet pyytänyt työtodistusta mutta et ole saanut sitä, ota yhteyttä työsuojeluviranomaisiin. 

Koen, että minua kohdellaan epäasiallisesti työpaikallani. Mitä voin tehdä?

Kaikkia työntekijöitä täytyy kohdella tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Lain mukaan ketään ei saa syrjiä esimerkiksi näistä syistä:

  • työsuhteen muoto
  • ikä
  • sukupuoli
  • etninen tausta
  • terveydentila
  • uskonnollinen vakaumus
  • seksuaalinen suuntautuminen.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä.

Syrjinnän lisäksi työpaikoilla voi esiintyä muunkinlaista epäasiallista kohtelua, kuten kiusaamista tai seksuaalista häirintää.

Puhu ensin asiasta esimiehellesi. Jos et saa apua häneltä, ota yhteyttä työpaikan työsuojeluvaltuutettuun tai luottamusmieheen. Jos asia ei korjaannu, ota yhteyttä työsuojeluviranomaisiin tai omaan ammattiliittoosi.

Jos esimiehesi kohtelee sinua epäasiallisesti, ilmoita siitä esimiehen esimiehelle tai työsuojeluviranomaisille. Työsuojeluviranomainen ei kerro työnantajalle, että olet ottanut yhteyttä, ellet anna siihen kirjallista lupaa.

Työnantajani vaatii minua työskentelemään liikaa. Mitä teen?

Varmista, että työaikasi noudattaa alasi työehtosopimuksen ja lain määräyksiä. Työajat eivät saa olla liian pitkät. Saat pitää taukoja, vapaapäiviä ja lomia.

Jos nämä eivät toteudu, kerro työnantajalle, että asia tulee korjata. Jos asia ei korjaannu, ota yhteyttä työsuojeluviranomaiseen.

Jos olet tehnyt liikaa töitä ja olet uupunut, ota yhteyttä työterveyshuoltoon tai lääkäriin.

Minut on pakotettu työhön, josta ei makseta palkkaa. Työnantajani myös uhkailee minua väkivallalla. Mistä saisin apua?

Sinulla on oikeus saada apua ja suojelua. Suomen lakien mukaan työntekijöitä pitää kohdella hyvin ja maksaa palkkaa. Ihmiskauppa on Suomessa rikos. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Ihmiskauppa ja pakkotyö