Siirry sisältöön

Yrittäjän velvollisuudet

Julkaistu09.02.2024
Kun aloitat yritystoiminnan, sinulla on monia velvollisuuksia. Sinun täytyy muun muassa rekisteröidä yritys, maksaa veroja ja järjestää kirjanpito.

Lupa tai ilmoitus

Suomessa saa harjoittaa laillista ja hyvän tavan mukaista elinkeinoa ilman viranomaisen myöntämää lupaa. Joissain tapauksissa yritystoiminnan aloittamiseen tarvitaan kuitenkin lupa tai siitä täytyy tehdä ilmoitus viranomaisille.

Jos sinulla on esimerkiksi kauneudenhoitoliike tai yritys, joka myy elintarvikkeita, tiloissa täytyy tehdä tarkastus. Hae kunnan terveysviranomaiselta lupa, ennen kuin tilat otetaan käyttöön.

Ennen kuin aloitat yritystoiminnan, tarkista, tarvitsetko siihen luvan tai pitääkö sinun ilmoittaa yritystoiminnasta viranomaisille. Voit tarkistaa aluehallintovirastoista tai Yritys-Suomen verkkosivuilta, tarvitaanko yrityksellesi lupaa.

Perusilmoitus

Yritystoiminnan aloittamisesta pitää tehdä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin. Voit ilmoittaa yrityksen perustamisesta samalla lomakkeella Patentti- ja rekisterihallitukseen ja Verohallintoon.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolellePatentti- ja rekisterihallitus

Ilmoitus yrityksen perustamisesta

Vakuutukset

Yrittäjäeläkevakuutus (YEL-vakuutus) on pakollinen, jos yrittäjä on 18–68-vuotias ja hän saa yritystoiminnastaan työtuloa vähintään 8 575,45 euroa vuodessa (2023). Eläkevakuutus turvaa yrittäjän toimeentulon silloin, kun yritystoiminta loppuu työkyvyttömyyden tai ikääntymisen vuoksi ja antaa yrittäjän omaisille perhe-eläketurvan yrittäjän kuoleman jälkeen. Eläkevakuutuksia saa joko vakuutusyhtiöstä tai eläkekassasta. Ota eläkevakuutus viimeistään kun yritystoiminnan aloittamisesta on kulunut kuusi kuukautta. Uusi aloittava yrittäjä saa 22 prosentin alennuksen neljän ensimmäisen vuoden eläkemaksuista.

Vakuutusmaksujen ja eläkkeen suuruus riippuu siitä kuinka suuri yrittäjän työtulo on. Työtulon suuruus vaikuttaa myös erilaisten ansiosidonnaisten etuuksien, kuten sairauspäivärahan, suuruuteen.

Joillakin toimialoilla on tämän lisäksi otettava myös muita pakollisia vakuutuksia. Lisäksi sinun kannattaa harkita myös muita vapaaehtoisia vakuutuksia, kuten esimerkiksi yrittäjän tapaturmavakuutus.

Kirjanpito

Suomessa jokaisella yrittäjällä on kirjanpitovelvollisuus. Jos et halua itse hoitaa kirjanpitoa, voit palkata tilitoimiston hoitamaan yrityksesi kirjanpitoa puolestasi. Suomessa monet yritykset käyttävät tilitoimistojen palveluja.

Verotus

Yritysmuoto vaikuttaa siihen, miten yritystä verotetaan. Tämä kannattaa ottaa huomioon kun valitset yritysmuodon.

Aloittava yrittäjä voi ilmoittautua Verohallinnon ennakkoperintärekisteriin. Ilmoittautuminen ennakkoperintärekisteriin tehdään samalla ilmoituksella, jolla tehdään ilmoitus yrityksen perustamisesta (yrityksen perustamisilmoitus). Jos yrityksesi kuuluu ennakonperintärekisteriin, voit laskuttaa asiakasta ilman ennakonpidätystä.

Veroa maksetaan siitä tulosta, joka yrittäjälle tai yritykselle jää, kun myynnistä on vähennetty kaikki yritystoiminnan kulut. Yrityksen verot maksetaan etukäteen arvioidun verotettavan tulon perusteella. Arvio perustuu edellisen vuoden verotetun tulon määrään. Aloittavassa yrityksessä yrittäjä arvioi itse verotettavan tulon määrän ja ilmoittaa sen verottajalle.

Arvonlisävero

Arvonlisävero on kulutusvero, jota peritään Suomessa lähes kaikista tavaroista ja palveluista. Yrittäjät, jotka myyvät tavaroita ja palveluita Suomessa ovat velvollisia maksamaan arvonlisäveroa. Jos tavaroiden ja palvelujen myynnistä saatava tulo on alle 15 000 euroa vuodessa, siitä ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa. Yritysmuodolla ei ole vaikutusta arvonlisäveron määrään. Arvonlisäveron määrä kuitenkin vaihtelee eri tuotteilla.

Työnantajaksi rekisteröityminen

Ilmoita yrityksesi työnantajarekisteriin, jos maksat palkkoja vähintään kahdelle vakituiselle tai vähintään kuudelle tilapäiselle työntekijälle. Työnantajarekisteri on Verohallinnon rekisteri, johon on koottu tiedot niistä työnantajista, jotka maksavat palkkaa säännöllisesti. Jos haluat, voit ilmoittaa yrityksesi työnantajarekisteriin jo samalla kun teet yrityksen perustamisilmoituksen. Myöhemmin voit ilmoittaa yrityksesi rekisteriin myös OmaVero-palvelussa, heti kun yrityksellä on Y-tunnus.

Ulkomaalaisen työntekijän palkkaaminen

Jos työntekijä tulee EU- tai ETA-alueen ulkopuolelta, hänellä täytyy olla työnteko-oikeus Suomessa. Kun palkkaat ulkomaalaisen työntekijän, varmista, että hänen työnteko-oikeutensa on voimassa koko työsuhteen ajan. Säilytä ulkomaalaista työntekijääsi koskevat työnteko-oikeuden perusteet ja muut tiedot vielä neljä vuotta sen jälkeen, kun hänen työsuhteensa on päättynyt. Tietojen täytyy löytyä työpaikalta, niin että työsuojeluviranomaiset voivat tarvittaessa tarkastaa ne.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta Työnteko-oikeus Suomessa.

Ulkomaalaista työntekijääsi koskevat samat työehdot, työturvallisuusvaatimukset ja lakisääteiset vakuutukset kuin suomalaisia työntekijöitäsi.

Työntekijän vakuuttaminen ja maksut

Työnantajana sinulla on lakisääteisiä velvollisuuksia työntekijöitäsi ja viranomaisia kohtaan. Selvitä, millaiset vakuutukset sinun täytyy ottaa ja miten sinun täytyy huolehtia työpaikan turvallisuudesta. Muista tehdä ajallaan erilaiset ilmoitukset viranomaisille.

Jos yritykselläsi on työntekijöitä, sinun täytyy huolehtia työntekijöidesi eläke- ja työttömyysturvamaksuista sekä sosiaaliturvamaksuista. Työntekijöille täytyy ottaa eläkevakuutus (TyEL-vakuutus) sekä tapaturmavakuutus, johon sisältyvät ryhmähenkivakuutus ja työttömyysvakuutus. Työnantaja maksaa työntekijän sosiaaliturvamaksun verottajalle samalla, kun pidättää palkasta verot.

Ammattitauti- ja tapaturmavakuutus

Työnantajana sinun pitää ottaa työntekijöilleen ammattitauti- ja tapaturmavakuutus. Se pitää tehdä aina työsuhteen alkaessa. Työntekijä voi saada korvausta, jos hänelle sattuu työtapaturma.

Tulorekisteri

Tulorekisteri on tietokanta, johon työnantajat ilmoittavat palkat, jotka he ovat maksaneet työntekijöilleen. Ilmoitus pitää tehdä viimeistään viisi päivää palkanmaksun jälkeen. Tiedot pitää lähettää tulorekisteriin sähköisesti:

  • suoraan palkkajärjestelmän kautta, jos siihen on rakennettu tekninen yhteys tulorekisteriin, tai
  • tulorekisterin asiointipalvelussa, johon pääset verkkopankkitunnuksilla tai muilla sähköisen tunnistautumisen välineillä.

Vain erityisissä tapauksissa voi ilmoittaa palkkatiedot paperilomakkeella. Lue lisää Tulorekisteristä ja ilmoituksen tekemisestä Tulorekisterin sivuilta.

Työntekijöiden perehdyttäminen ja turvallisuus

Yrittäjänä sinulla on vastuu työntekijöiden perehdyttämisestä tehtäviin. Työnantajan tulee perehdyttää työntekijä työpaikan olosuhteisiin ja oikeisiin työmenetelmiin. Työnantajalla on myös velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan pitää laatia työsuojelun toimintaohjelma, josta käyvät ilmi työhön ja työpaikkaan liittyvät riskit turvallisuudelle ja terveydelle sekä se, miten näitä riskejä työpaikalla vältetään.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta Työturvallisuus ja työsuojelu.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTyöturvallisuuskeskus

Tietoa työsuojelusta