Siirry sisältöön

Yrittäjän sosiaaliturva

Julkaistu11.03.2024
Suomessa sinulla on yrittäjänä oikeus saada työttömyyskorvausta, jos yritystoiminta osaltasi loppuu. Jos haluat ansiosidonnaisen työttömyysturvan, liity yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi. Yrittäjille on tarjolla paljon maksutonta neuvontaa eri puolilla Suomea.

Yrittäjän työttömyysturva

Myös yrittäjällä on oikeus saada työttömyyskorvausta. Yrittäjä on työtön, kun hän on lopettanut yritystoimintansa tai myynyt oman osuutensa yrityksestä. Yrittäjyys voi päättyä yrityksen myyntiin, purkamiseen, konkurssiin, selvitystilaan tai avioeron takia. Yrittäjä katsotaan työttömäksi myös, jos yritystoiminta on ollut keskeytyneenä vähintään neljä kuukautta.

Jos joudut lopettamaan yritystoimintasi, ilmoittaudu heti työttömäksi työnhakijaksi TE-toimiston verkkopalvelussa. Voit saada työttömyyskorvausta aikaisintaan siitä päivästä alkaen, kun olet ilmoittautunut TE-toimistoon.

Ansiopäiväraha

Jos haluat ansiosidonnaisen työttömyysturvan, liity yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi. Jos yritystoimintasi päättyy, voit hakea ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassasta.

Voit saada ansiosidonnaista päivärahaa yrittäjien työttömyyskassasta, jos olet toiminut yrittäjänä ja ollut kassan jäsen tarpeeksi pitkään ennen kuin jäät työttömäksi. Ansiopäiväraha on suurempi kuin peruspäiväraha tai työmarkkinatuki. Se, kuinka suurta ansiopäivärahaa saat, riippuu siitä, kuinka suuren työtulon olet ilmoittanut työttömyysvakuutuksen perustaksi.

Peruspäiväraha

Kela voi maksaa peruspäivärahaa työttömälle yrittäjälle, joka ei ole työttömyyskassan jäsen. Voit saada peruspäivärahaa, jos täytät yrittäjän työssäoloehdon ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin. Kelan verkkosivuilla on laskuri, jonka avulla voit arvioida, täyttyykö yrittäjän työssäoloehto sinun kohdallasi.

Työmarkkinatuki

Jos sinulla ei ole oikeutta peruspäivärahaan eikä ansiosidonnaiseen päivärahaan, mutta kuulut Suomen sosiaaliturvaan, voit hakea työmarkkinatukea. Työmarkkinatuki on tarveharkintaista, eli muut tulot ja kokonaistilanteesi vaikuttavat työmarkkinatuen määrään.

Yrittäjän työterveyshuolto

Yrittäjä ja muu omaa työtään tekevä voi järjestää itselleen työterveyshuollon, jos haluaa. Yrittäjän ei ole pakko järjestää itselleen työterveyshuoltoa. Yrittäjän täytyy kuitenkin järjestää työterveyshuolto työntekijöille, jotka ovat hänen palveluksessaan. Työterveyshuollon voi järjestää paikallisesta terveyskeskuksesta tai esimerkiksi yksityisestä lääkärikeskuksesta. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Työterveys ja sairastuminen.

Yrittäjän sairastuminen

Jos sairastut, voit saada Kelasta sairauspäivärahaa, joka korvaa työkyvyttömyydestä johtuvaa ansionmenetystä silloin kun työkyvyttömyys kestää alle vuoden. Päivärahaa aletaan maksaa omavastuuajan jälkeen. Yrittäjän omavastuuaika on yleensä sairastumispäivä ja sitä seuraavat kolme arkipäivää.

Talousneuvontaa

Yritys-Suomi tarjoaa maksutonta puhelinpalvelua, josta saat asiantuntevaa neuvontaa, jos yritykselläsi on taloudellisia ongelmia. Neuvontaa saa suomeksi ja ruotsiksi.

Talousapu-neuvonta

  • suomeksi puh. 029 502 4880
  • ruotsiksi puh. 029 502 4881

Palvelu on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00–16.00.