Siirry sisältöön

Tukea lapsen hoitamiseen kotona

Julkaistu12.04.2024
Suomessa yleensä jompikumpi vanhemmista hoitaa lasta kotona ainakin vanhempainvapaan ajan. Vanhempainvapaa kestää 320 arkipäivää eli noin 14 kuukautta. Siltä ajalta Kela maksaa vanhempainrahaa. Tämän jälkeen vanhempi voi vielä jatkaa lapsen hoitamista kotona, jolloin on mahdollista saada kotihoidontukea.

Kotihoidon tuki ja hoitovapaa

Jos hoidat lasta kotona, sinulla on oikeus jäädä työstäsi palkattomalle hoitovapaalle siihen asti, kun lapsi täyttää kolme vuotta. Hoitovapaan ajaksi voit hakea Kelasta kotihoidon tukea. Voit hakea kotihoidon tukea myös silloin, kun sinulla ei ole työpaikkaa. Lue lisää sivulta: Lomat ja vapaat.

Voit saada kotihoidon tukea siltä ajalta, kun lapsesi ei osallistu kunnalliseen varhaiskasvatukseen, vaan häntä hoidetaan muulla tavoin, esimerkiksi yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Kotihoidon tuki maksetaan aina lapsen vanhemmalle tai muulle huoltajalle. Kotihoidon tukea ei yleensä makseta ulkomaille.

Kela maksaa kotihoidon tukea, jos

  • lapsi asuu vakinaisesti Suomessa tai
  • vähintään toinen vanhemmista on työssä Suomessa ja työeläkevakuutettu.

Kotihoidon tukeen kuuluvat hoitoraha ja perheen tuloista riippuva hoitolisä sekä mahdollinen kuntalisä. Kysy kotikunnastasi tai Kelasta, saatko kuntalisää. Kotihoidontuen hoitoraha on kaikille sama, perheen tulot eivät vaikuta siihen.

Kotihoidon tuki on verotettavaa tuloa.

Kotihoidon tukea voidaan joissakin tilanteissa maksaa myös toisessa EU- tai ETA-maassa asuville perheenjäsenille. Kysy lisätietoja Kelasta.

Perhevapaauudistuksen vaikutus kotihoidon tukeen

Jos perheesi on saanut vanhempainrahaa vanhan lain mukaan (laskettu aika ennen 4.9.2022), voit jäädä hoitovapaalle ja saada kotihoidon tukea vanhempainvapaan jälkeen.

Jos lapsesi laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai myöhemmin, voit hakea kotihoidon tukea aikaisintaan silloin, kun lapsen syntymästä on kulunut 160 arkipäivää. Lapsi on silloin noin 6 kuukauden ikäinen.

Joustava ja osittainen hoitoraha

Hoitovapaa voi olla myös osa-aikainen. Teet tällöin lyhyempää työaikaa ja saat vastaavasti vähemmän palkkaa.

Voit hakea Kelalta joustavaa hoitorahaa sekä osittaista hoitorahaa, jos lapsesi asuu vakinaisesti Suomessa.

Jos hoidat alle 3-vuotiasta lastasi kotona ja teet töitä korkeintaan 30 tuntia viikossa, voit hakea Kelasta joustavaa hoitorahaa. Alle 3-vuotias lapsi voi olla joustavan hoitovapaan aikana osa-aikaisesti kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Jos hoidat 1. tai 2. luokalla olevaa lastasi ja teet töitä enintään 30 tuntia viikossa, voit hakea Kelasta osittaista hoitorahaa.

Vanhemmat voivat saada joustavaa tai osittaista hoitorahaa samaan aikaan, jos molemmat heistä tekevät osa-aikatyötä ja hoitavat lasta eri aikoina.

Hoitorahaa maksetaan kerrallaan vain yhdestä lapsesta, ja se on verotettavaa tuloa. Et voi saada joustavaa tai osittaista hoitorahaa, jos sinulle maksetaan vanhempainpäivärahaa ja/tai kotihoidon tukea ja hoidat itse lapsiasi.