Siirry sisältöön

Työskentelymahdollisuudet Suomessa

Julkaistu22.02.2024
Suomessa on monipuoliset uramahdollisuudet ja kilpailukykyinen palkkataso. Työpaikkoja löytyy monelta eri alalta. Tällä sivulla kerromme työmarkkinatilanteesta, kielitaito- ja pätevyysvaatimuksista sekä oleskelulupa-asioista.

Suomessa suurin osa väestöstä työskentelee palvelualoilla. Palveluja tuottavat sekä yksityiset yritykset että julkinen sektori. Julkisen sektorin palveluja ovat esimerkiksi koulutus, terveydenhuolto, sosiaalipalvelut ja muut kuntien, valtion ja hyvinvointialueiden palvelut asukkaille.

Eniten työllistäviä toimialoja ovat kauppa, liikenne, majoitus- ja ravitsemuspalvelut, koulutus sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelualan työpaikkojen osuus kasvaa tulevaisuudessa.

Suomessa avoimia työpaikkoja on tällä hetkellä eniten sosiaali- ja hoiva-alalla. Muita elinkeino aloja, jotka työllistävät suomalaisia, ovat maatalous ja teollisuus. Myös ulkomaankauppa on Suomelle tärkeää. Suomi vie ulkomaille esimerkiksi elintarvikkeita, metsä- ja metalliteollisuuden tuotteita, paperia ja kartonkia sekä koneita ja laitteita.

Millä aloilla on töitä?

Työntekijöitä tarvitaan eri puolilla Suomea. Avoimia työpaikkoja on määrällisesti eniten tarjolla isoissa kaupungeissa, Etelä-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla.

Suomessa yritysten lisäksi myös julkinen sektori on suuri työllistäjä, ja esimerkiksi Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja.

Vuonna 2023 syyskuussa oli Työvoimabarometrin mukaan eniten töitä näillä aloilla:

 • Sosiaali- ja terveydenhuolto (esimerkiksi sairaanhoitajat, lähihoitajat, yleislääkärit)
 • Koulutus (esimerkiksi lastentarhaopettajat, erityisopettajat)
 • Asiantuntijatyöt ja konsultointi (esimerkiksi sovellussuunnittelijat, IT-asiantuntijat)
 • Asennus, huolto ja siivous (esimerkiksi toimisto- ja laitossiivoojat, kodinhoitajat)
 • Ravintola- ja matkailuala (esimerkiksi tarjoilijat ja ravintolatyöntekijät)
 • Teollisuus ja teknologia (esimerkiksi hitsarit ja kaasuleikkaajat).

Löydät avoimet työpaikat työpaikkasivustoilta. Ota kuitenkin huomioon, että monella alalla on koulutus- ja kielitaitovaatimuksia.

Lisätietoa työn hakemisesta saat InfoFinlandin sivulta Töitä Suomesta.

Palkkataso Suomessa

Keskipalkka vaihtelee eri aloilla. Palkka määräytyy monilla aloilla työehtosopimusten perusteella. Usein peruspalkan lisäksi maksetaan erilaisia lisiä, kuten työaikalisiä tai kokemuslisiä.

Keskimääräinen palkka Suomessa on ollut vuoden 2022 lopulla noin 3 800 euroa Tilastokeskuksen mukaan. Tämä luku vaihtelee kuitenkin paljon eri alojen välillä.

Tilastokeskuksen mukaan suomalaisen palkansaajan mediaanipalkka oli 3 400 euroa kuukaudessa vuonna 2022.

Esimerkkejä mediaanipalkasta:

 • Lääkärit: 7 800 euroa kuussa
 • Johtajat: 7 100 euroa kuussa
 • Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat: 4 200 euroa kuussa
 • Peruskoulun alaluokkien opettajat ja lastentarhanopettajat: 3 200 euroa kuussa
 • Erityisasiantuntijat: 4 400 euroa kuussa
 • Asiantuntijat: 3 500 euroa kuussa
 • Kuljettajat: 3 300 euroa kuussa
 • Rakennustyöntekijät: 3 100 euroa kuussa
 • Lähihoitajat: 2 900 euroa kuussa
 • Myyjät: 2 700 euroa kuussa
 • Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät: 2 600 euroa kuussa
 • Siivoojat: 2 200 euroa kuussa

(Tilastokeskus 2022)

Palkan suuruuteen vaikuttavat usein työn vaativuus sekä koulutus ja osaaminen, joita työ vaatii. Palkat myös vaihtelevat sen mukaan, onko työnantaja kunta, valtio tai yritys.

Suomessa palkat, elinkustannukset ja verot ovat jonkin verran suurempia kuin EU:ssa keskimäärin.

Lisätietoa Suomen hinnoista ja verotuksesta saat InfoFinlandin sivuilta Hintataso Suomessa ja Verotus.

Pätevyysvaatimukset

Jotkut ammatit kuten lääkäri, sairaanhoitaja tai luokanopettaja, ovat Suomessa säänneltyjä. Se tarkoittaa, että laki määrittelee, millainen koulutus niihin vaaditaan.

Jos olet suorittanut tutkinnon jossakin toisessa maassa, saatat tarvita päätöksen tutkinnon tunnustamisesta tai rinnastamisesta, jotta voit työskennellä Suomessa.

Lue lisää aiheesta InfoFinlandin sivulta: Ulkomainen tutkinto Suomessa.

Suomen ja ruotsin kielen taito

Kun osaat suomea tai ruotsia, sinun on helpompi saada töitä ja hoitaa asioitasi suomalaisessa yhteiskunnassa. Työelämässä joissakin tehtävissä myös laki edellyttää suomen tai ruotsin kielen taitoa. Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi opettaja, lääkäri tai puheterapeutti.

Lue lisää aiheesta InfoFinlandin sivulta Kielitaito ja pätevyysvaatimukset.

Työnteko-oikeus ja oleskelulupa

Selvitä etukäteen, tarvitsetko työntekoon erillistä oleskelulupaa. Siihen vaikuttaa esimerkiksi se, mistä maasta muutat. Joihinkin oleskelulupiin liittyy oikeus tehdä työtä ilman rajoituksia millä alalla tahansa. Työnteko-oikeudessa voi olla myös rajoituksia.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta Työnteko-oikeus Suomessa.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleSuomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

Tietoa suomalaisesta työelämästä