Siirry sisältöön

Turvapaikka Suomesta

Julkaistu17.04.2024
Turvapaikkaa Suomesta voi hakea vain paikan päällä Suomessa. Sinulla pitää olla perusteltu syy hakea turvapaikkaa, esimerkiksi vaino. Tällä sivulla on tietoa turvapaikanhakijalle.

Voit hakea turvapaikkaa Suomesta, jos sinulla on perusteltu syy pelätä, että sinua vainotaan kotimaassasi. Vainon syitä voivat olla alkuperä, uskonto, kansallisuus, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuuluminen tai poliittiset mielipiteet.

Maahanmuuttovirasto tutkii, onko turvapaikalle perusteita, ja tekee päätöksen.

Voit hakea turvapaikkaa vain itsellesi.

Turvapaikan hakeminen

Suomen ja Venäjän välinen raja on suljettu. Et voi nyt tulla Suomeen sitä kautta. Et voi tällä hetkellä hakea turvapaikkaa Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla. 

Voit hakea turvapaikkaa Suomesta vain Suomen valtion alueella. Turvapaikan hakemista varten ei ole erillistä lomaketta, jonka voisit täyttää etukäteen.

Kun saavut Suomeen, ilmoita heti rajatarkastusviranomaiselle tai poliisille, että haluat hakea turvapaikkaa. Rajatarkastusviranomainen tai poliisi rekisteröi sinut turvapaikanhakijaksi, kirjaa perustietosi ja ottaa sormenjälkesi. Lisätietoa rajanylityksistä löytyy Rajavartiolaitoksen sivuilta.

Kun viranomainen on ottanut turvapaikkahakemuksesi vastaan, sinut ohjataan vastaanottokeskukseen. Siellä voit asua sillä aikaa, kun Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemustasi. Voit asua myös muualla kuin vastaanottokeskuksessa, mutta silloin sinun täytyy maksaa asuminen itse.

Tilapäinen suojelu Ukrainasta tuleville

Jos olet paennut sotaa Ukrainasta tai et voi palata sinne sodan takia, voit hakea tilapäistä suojelua. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Tilapäinen suojelu Suomessa

Venäjältä tulevat turvapaikanhakijat

Maahanmuuttoviraston sivuilta löydät tietoa venäläisille oleskeluluvista, turvapaikan hakemisesta ja kansalaisuusasioista.

Euroopan unionin alueelta tuleva turvapaikanhakija

EU-maiden (ja Sveitsin, Norjan, Islannin ja Liechtensteinin) alueella turvapaikkaa pitää hakea siinä valtiossa, jonka alueelle ensin saapuu. Jos olet hakenut turvapaikkaa tai oleskellut jossain muussa EU-maassa (tai Sveitsissä, Norjassa, Islannissa tai Liechtensteinissa) ennen kun tulit Suomeen, hakemustasi ei käsitellä Suomessa. Tässä tapauksessa sinut käännytetään takaisin siihen maahan, jossa olit ennen, kuin tulit Suomeen. Tätä kutsutaan Dublin-menettelyksi.

Jos olet Euroopan Unionin jäsenmaan kansalainen, et todennäköisesti saa turvapaikkaa Suomesta. Suomi pitää kaikkia EU-maita turvallisina kansalaisilleen. Kaikki EU-maiden kansalaisten hakemukset kuitenkin tutkitaan.

InfoFinlandin sivulta EU-kansalaiset löydät tietoa siitä, miten voit muuttaa Suomeen muista syistä kuin turvapaikanhakijana.

Alaikäinen turvapaikanhakija

Jos olet alle 18-vuotias turvapaikanhakija ja saavut Suomeen ilman huoltajaa, sinulle määrätään edustaja. Edustaja on luotettava aikuinen, joka auttaa hoitaa asioitasi sillä aikaa, kun Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemustasi. Edustaja tulee mukaan, kun sinun pitää puhua viranomaisten kanssa. Lisäksi edustajasi selvittää, voitko päästä yhteen perheesi kanssa. Sinulla on oikeus majoitukseen, ruokaan ja terveydenhoitoon. Sinulla on myös oikeus käydä koulua.

Turvapaikkahakemuksen käsittely

Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksesi ja tekee päätöksen. Maahanmuuttovirasto selvittää henkilöllisyytesi ja matkareittisi Suomeen sekä arvioi voitko saada turvapaikan Suomesta.

On tavallista, että hakemuksen käsittely kestää useita kuukausia. Kun olet hakenut turvapaikkaa, sinulla on oikeus oleskella Suomessa niin kauan kuin hakemuksesi käsittely kestää. Sinä aikana et voi matkustaa ulkomaille. Jos matkustat, viranomaiset voivat päättää, että hakemuksesi ei ole enää voimassa.

Maahanmuuttovirasto lähettää sinulle kutsun turvapaikkapuhutteluun. Kutsussa lukee tulkkauskieli, puhuttelupaikan tarkka osoite sekä kellonaika.

Turvapaikkapuhuttelu

Turvapaikkapuhuttelu on tärkein tapahtuma, kun hakemustasi käsitellään. Puhuttelussa sinulta kysytään niistä tapahtumista ja syistä, joiden takia jouduit lähtemään kotimaastasi. On tärkeää, että kerrot mahdollisimman tarkasti, mitä on tapahtunut. Maahanmuuttovirasto päättää kertomuksesi perusteella, saatko turvapaikan Suomesta.

Sinulla on oikeus turvapaikanhakijana käyttää puhuttelussa oikeudellista avustajaa. Avustaja osallistuu turvapaikkapuhutteluun oman harkintansa mukaan.

Jos tarvitset tulkkia, Maahanmuuttovirasto hankkii tulkin.

Myönteinen päätös

Saat jäädä Suomeen, jos sinulle myönnetään turvapaikka tai oleskelulupa muulla perusteella. Sinulle voidaan myöntää Suomesta turvapaikka, jos viranomaiset katsovat, että joudut kotimaassasi vainotuksi

  • alkuperän
  • uskonnon,
  • kansallisuuden,
  • tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen, tai
  • poliittisen mielipiteen takia.

Jos et saa turvapaikkaa, voit joissakin tapauksissa saada oleskeluluvan toissijaisen suojelun perusteella. Toissijaisen suojelun perusteella voit saada oleskeluluvan, jos sinua uhkaa:

  • kuolemanrangaistus tai teloitus,
  • kidutus tai muu epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus, tai
  • vakava henkilökohtainen vaara, joka johtuu aseellisesta konfliktista.

Kun haet turvapaikkaa, Maahanmuuttovirasto tutkii samalla myös, voitko saada oleskeluluvan jollakin muulla perusteella.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleMaahanmuuttovirasto

Turvapaikka

Kielteinen päätös

Jos et saa turvapaikkaa tai oleskelulupaa muulla perusteella, sinut käännytetään Suomesta. Sinulla on mahdollisuus myös valittaa kielteisestä päätöksestä hallinto-oikeuteen. Päätöksen liitteenä on ohje, miten voit tehdä valituksen.

InfoFinlandin sivulta Kielteinen oleskelulupapäätös löydät tietoa siitä, mitä voit tehdä, jos saat kielteisen päätöksen.

Oikeusapua turvapaikanhakijoille

Hakemuksesi käsittelyn aikana voit saada neuvontaa ja oikeusapua julkisesta oikeusaputoimistosta. Jos haluat oikeudellisen avustajan, ota yhteys oikeusaputoimistoon. Vastaanottokeskus auttaa sinua tarvittaessa. Oikeusaputoimisto voi ohjata sinut myös yksityiselle lakimiehelle tai yksityiseen lakitoimistoon.

Voit saada neuvontaa myös Pakolaisneuvonta ry:stä. Pakolaisneuvonta antaa neuvontaa myös niille henkilöille, jotka ovat Suomessa ilman oleskelulupaa.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolellePakolaisneuvonta ry

Oikeusapua pakolaisille

Turvapaikanhakijan sosiaaliturva

Turvapaikanhakijoilla ei ole oikeutta Suomen sosiaaliturvaan. Tämä tarkoittaa, että et voi saada Kelan etuuksia.

Vastaanottokeskus maksaa sinulle vastaanottorahaa. Sitä maksetaan niin kauan kuin turvapaikkahakemuksesi käsittely kestää. Vastaanottoraha on pieni summa, joka on tarkoitettu välttämättömiin kuluihin.

Jos saat oleskeluluvan ja asut vakinaisesti Suomessa, sinulla on oikeus Suomen sosiaaliturvaan. Suomen sosiaaliturvaan kuulumista pitää hakea Kelasta sen jälkeen, kun oleskelulupa on myönnetty.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleMaahanmuuttovirasto

Vastaanottoraha

Turvapaikanhakijan työnteko-oikeus

Saat tehdä ansiotyötä Suomessa, jos turvapaikkahakemuksesi jättämisestä on kulunut kolme kuukautta ja sinulla on voimassa oleva passi tai muu matkustusasiakirja, jonka esitit viranomaiselle silloin.

Jos et esittänyt viranomaiselle turvapaikkahakemuksen yhteydessä voimassa olevaa matkustusasiakirjaa, saat tehdä ansiotyötä Suomessa, kun on kulunut hakemuksesi jättämisestä kuusi kuukautta.

Työnteko-oikeus jatkuu siis siihen saakka, kunnes olet saanut turvapaikanhakemukseesi lainvoimaisen päätöksen. Jos Maahanmuuttovirasto tekee myönteisen päätöksen turvapaikkahakemukseesi, saat oleskeluluvan. Siihen sisältyy lähes aina työnteko-oikeus.

Jos Maahanmuuttovirasto tekee kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukseesi, sinulla on oikeus tehdä työtä mahdollisen valituksesi käsittelyn ajan.

Työntekoa varten tarvitset verokortin Suomessa. Hae verokortti lähimmästä Verotoimistosta ja toimita se työnantajallesi. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Verokortti.

Jos työntekosi on jatkuvaa, voit hakea oleskelulupaa Suomeen myös työnteon perusteella. InfoFinlandin sivulta Töihin Suomeen löydät lisätietoa työntekijän oleskeluluvista.