Siirry sisältöön

Vammaisten palvelut

Julkaistu04.07.2024
Suomessa on monia erityispalveluita vammaisille ihmisille. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi kuljetuspalvelu, apuvälineet tai henkilökohtainen avustaja. Tarkoitus on helpottaa osallistumista yhteiskuntaan ja elämää vamman kanssa.

Vammaispalveluita tarjoavat hyvinvointialueet. Sinulla on oikeus julkisiin palveluihin, jos sinulla on kotikunta Suomessa.

Lisää tietoa oikeudesta kotikuntaan saat InfoFinlandin sivulta Kotikunta Suomessa.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleVammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma

Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTerveyden ja hyvinvoinnin laitos

Vammaispalvelujen käsikirja

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleSosiaali- ja terveysministeriö

Vammaispalvelut ja tukitoimet

Palvelujen hakeminen

Kun haet vammaisten palveluja, tarvitset yleensä lääkärintodistuksen. Käy esimerkiksi omassa sosiaali- ja terveyskeskuksessasi lääkärintarkastuksessa. Eri puolilla Suomea sosiaali- ja terveyskeskuksella voi olla myös jokin muu nimi, esimerkiksi terveysasema, terveyskeskus tai hyvinvointiasema.

Kun sinulla on lääkärintodistus, ota yhteyttä oman alueesi vammaispalveluihin. Sieltä saat ohjeita ja apua palvelujen hakemiseen.

Asuminen

Jos tarvitset vammasi vuoksi tukea ja apua asumisessa, ota yhteyttä oman alueesi vammaispalveluihin. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Tuki- ja palveluasuminen.

Apuvälineet

Jos tarvitset vammasi vuoksi apuvälineitä, niin että selviät arjessa, voit saada niitä lääkinnällisenä kuntoutuksena. Silloin sinun ei tarvitse maksaa näistä välineistä. Tällaisia välineitä ovat esimerkiksi pyörätuolit, kuulolaitteet, valkoiset kepit ja opaskoirat.

Jos asuntoosi täytyy tehdä muutostöitä tai sinne täytyy asentaa kiinteitä apuvälineitä, voit saada niistä korvausta. Asunto voidaan muuttaa esimerkiksi sellaiseksi, että siellä voi liikkua pyörätuolilla. Kiinteitä apuvälineitä ovat esimerkiksi erilaiset nostolaitteet sekä kuulovammaisten palovaroitin ja ovikello, jossa ääni on korvattu valolla. Oman alueesi vammaispalvelujen työntekijä arvioi kanssasi, tarvitseeko asuntoosi tehdä muutostöitä.

Kela voi maksaa sellaisia apuvälineitä, joita tarvitaan työssä ja opiskelussa. Voit saada apuvälineitä, jos et selviydy työstä tai opiskelusta ilman apuvälinettä tai jos opiskelu on hyvin vaikeaa ilman apuvälinettä. Kysy Kelasta lisätietoa siitä, miten voit saada näitä apuvälineitä.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTerveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tietoa apuvälineistä

Liikkuminen

Jos et voi vammasi takia käyttää julkisia liikennevälineitä, sinulla voi olla oikeus kuljetuspalveluun. Jos tarvitset, voit saada mukaasi myös saattajan eli henkilön, joka auttaa sinua matkustamisessa. Voit saada kuljetuspalvelun ja saattajan työhön, opiskeluun tai vapaa-aikaan liittyville matkoille. Voit hakea kuljetuspalvelua oman alueesi vammaispalveluista. Maksat kuljetuspalvelusta enintään julkisen liikenteen mukaisen maksun. 

Voit saada vammasi takia myös alennuksia julkisen liikenteen lippujen hinnoista. Kysy näistä oman alueesi vammaispalveluista.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTerveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kuljetuspalvelu ja saattajapalvelu

Avustajapalvelut

Jos tarvitset vammasi takia paljon apua arkielämässä, voit saada henkilökohtaisen avustajan. Avustaja voi auttaa sinua esimerkiksi ruoan laittamisessa, kaupassa käymisessä, työpaikalla, opiskelussa tai harrastuksissa. Hyvinvointialueesi maksaa avustajan palkan. Hae avustajapalvelua oman alueesi vammaispalveluista.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTerveyden ja hyvinvoinnin laitos

Henkilökohtainen apu

Tulkkauspalvelut

Vammaisen henkilön tulkkaus on eri asia kuin puhutun kielen tulkkaus. Sinulla on oikeus käyttää vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua, jos sinulla on

 • kuulovamma tai
 • kuulonäkövamma tai
 • puhevamma

ja jos vammasi takia tarvitset tulkin apua

 • työssä käymiseen
 • opiskeluun perusopintojen jälkeen
 • asioiden hoitamiseen
 • yhteiskunnalliseen osallistumiseen
 • vapaa-ajan harrastuksiin tai virkistykseen.

Voit hakea vammaisten tulkkauspalvelua Kelasta.

Jos et ymmärrä suomen kieltä tai suomalaista tai suomenruotsalaista viittomakieltä, saatat tarvita myös toisen tulkin. Kaikki viittomakielen tai puhevammaisten tulkit eivät osaa muissa maissa käytössä olevia kommunikaatiotapoja, kuten eri viittomakieliä. Kela ei järjestä toista tulkkia.

Jos tarvitset toisen tulkin, lue lisää sivulta Tarvitsetko tulkkia?

Muista varmistaa aina viranomaisten kanssa asioinnissa tulkkauksen tarve. Tulkin järjestäminen kuuluu viranomaiselle, jonka kanssa asioit. Jos sinut kutsutaan terveydenhoitoon, muista kertoa etukäteen, että tarvitset tulkkia. Jos hakeudut itse päivystykseen tai lääkärille, voit tilata tulkin Kelasta.

Kuntoutusta vaikeavammaiselle

Jos sinulla on vaikea vamma tai sairaus ja olet alle 65-vuotias, Kela voi järjestää sinulle vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvata kuntoutuksen kustannuksia. Voit saada kuntoutusta, jos sinulla on vamman tai sairauden vuoksi suuria vaikeuksia selvitä arjesta kotona, työssä tai koulussa.

Voit saada lääkinnällistä kuntoutusta kuntoutuslaitoksessa tai niin että asut kotona ja käyt kuntoutuksessa. Tavoite on, että pystyt selviytymään paremmin arjessa.

Myös lapsella, jolla on vaikea vamma, voi olla oikeus saada vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten tarvitset kuntoutussuunnitelman. Ota yhteyttä omaan terveysasemaasi tai työterveyslääkäriisi.

Vammaisen lapsen koulunkäynti

Vammaisella lapsella on oikeus käydä koulussa lähikoulussa. Vammainen lapsi voi saada erityisopetusta, jos hänen vammansa vaikeuttaa oppimista. Lapsi voi myös saada koulunkäyntiavustajan, jos se on tarpeen.

Kela voi kustantaa kalliita ja vaativia apuvälineitä, joita vammainen lapsi tarvitsee koulunkäyntiä varten. Apuvälineitä voi saada, jos lapsi ei selviä opiskelusta ilman niitä tai se on hyvin vaikeaa. Apuvälineitä voi saada aikaisintaan silloin kun lapsi on peruskoulun seitsemännellä luokalla.

Vammaisen lapsen vapaa-aika

Voit saada tietoja asuinalueesi harrastusmahdollisuuksista esimerkiksi oman kuntasi liikunta- ja kulttuuritoimesta. Myös vammaisjärjestöillä on monenlaista harrastustoimintaa. Esimerkiksi Suomen Paralympiakomitean Sporttiklubi järjestää erilaisia urheilu- ja liikuntatapahtumia.

Kehitysvammaisten erityispalvelut

Kehitysvammaisten erityispalveluja ovat muun muassa

 • asumispalvelut
 • perhehoito
 • laitoshoito
 • työtoiminta ja päivätoiminta.

Asumispalvelu tarkoittaa sitä, että kehitysvammainen henkilö voi asua asunnossa, johon voi saada erilaista apua ja tukea. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Tuki- ja palveluasuminen.

Perhehoito tarkoittaa, että henkilön hoito, kasvatus tai huolenpito järjestetään hänen kotinsa ulkopuolella jonkun toisen kodissa. Kehitysvammainen henkilö, joka tarvitsee hoitoa, voi asua perhekodissa. Perhekodissa voi asua myös väliaikaisesti. Perhehoitoa voidaan järjestää myös hoidettavan kotona.

Jos kehitysvammainen henkilö tarvitsee hoitoa koko ajan eikä hän voi saada sitä kotona tai palveluasunnossa, hän voi asua myös laitoksessa. Laitoksessa voi asua myös lyhyitä aikoja.

Hyvinvointialueet järjestävät työtoimintaa ja päivätoimintaa vammaisille henkilöille. Työtoimintaan kuuluu kevyttä työtä. Päivätoiminta on tarkoitettu vaikeasti vammaisille henkilöille, jotka eivät voi osallistua työtoimintaan. Päivätoiminta voi sisältää esimerkiksi ruoanlaittoa, liikuntaa, keskustelua ja retkeilyä.

Internetistä löytyy Kehitysvammahuollon tietopankki, josta löytyy paljon hyödyllistä tietoa kehitysvammaisuudesta ja vammaisten palveluista. Palvelu on suomenkielinen.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleVerneri.net

Kehitysvammaiset ja työ

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleVerneri.net

Päivätoiminta