Siirry sisältöön

Suomen sosiaaliturva

Julkaistu31.01.2024
Suomessa sosiaaliturvan tarkoitus on tarjota ihmisille riittävä toimeentulo eri elämäntilanteissa. Voit tarvita taloudellista tukea esimerkiksi jos sairastut tai saat lapsen. Sinulla voi olla oikeus tukeen, jos työskentelet tai asut vakinaisesti Suomessa.

Tässä kerrotaan siitä asumisperusteisesta sosiaaliturvasta, josta Kela huolehtii. Sen lisäksi sosiaaliturvasta huolehtivat Suomessa kunnat, työttömyyskassat, eläkelaitokset ja muut vakuutuslaitokset.

InfoFinlandin sivulta Työttömyysturva saat lisää tietoa siitä, kenellä on oikeus työttömyysturvaan. Suomen eläkejärjestelmästä saat tietoa InfoFinlandin sivulta Eläke.

Kela maksaa etuuksia mm. lapsiperheille, työttömille, opiskelijoille, vammaisille ihmisille ja niille, jotka ovat pitkään sairaina tai tarvitsevat kuntoutusta. Kelasta voi hakea tietyissä tilanteissa tukea myös asumiskustannuksiin.

Jos olet sairausvakuutettu Suomessa, saat Kela-kortin. Kun näytät korttia, saat apteekeissa ja monilla yksityisillä lääkäriasemilla korvauksen kuluistasi. Maksat silloin laskusta vain omavastuun osuuden.

Kelan tukien perusteet on määritelty laissa. Kun haet etuutta, Kela selvittää, onko sinulla oikeus Kelan etuuksiin. Tähän vaikuttaa vakinainen asuminen sekä työskentely Suomessa. Kun Kela päättää jostakin tuesta, jokaisen hakijan elämäntilanne käsitellään yksilöllisesti.

Hakijoiden elämäntilanne ja tuen tarve ovat usein hyvin erilaisia. Siksi myös tukien määrä ja perusteet vaihtelevat. Selvitä aina erikseen oma tilanteesi.

Oikeus Kelan etuuksiin

Pääsääntö on, että jos asut Suomessa vakinaisesti, voit saada Kelan etuuksia. Laki määrittelee, mitä tarkoittaa vakinainen asuminen.

Myös työnteko Suomessa voi antaa sinulle oikeuden Kelan etuuksiin.

Onko sinulla oikeus etuuksiin? Asiaan vaikuttaa se, muutatko Suomeen

 • jostakin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) maasta, Isosta-Britanniasta tai Sveitsistä vai
 • jostakin muusta maasta.

ETA-maita ovat Euroopan unionin maat sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein.

Siihen, saatko etuuksia, vaikuttaa lisäksi, muutatko Suomeen esimerkiksi

 • työntekijänä tai yrittäjänä
 • opiskelijana
 • perheenjäsenenä
 • lähetettynä työntekijänä.

Suomi on solminut joidenkin maiden kanssa sopimuksia, jotka koskevat sosiaaliturvaa. Näitä maita ovat Pohjoismaat, USA, Kanada ja Quebec, Chile, Israel, Intia, Kiina, Etelä-Korea ja Australia. Sopimukset koskevat lähinnä eläkkeitä. Osa sopimuksista koskee myös sairaanhoitoa. Jos tulet näistä maista, tarkista Kelasta, vaikuttavatko sopimukset sinun sosiaaliturvaasi.

Oikeus Kelan etuuksiin edellyttää vakinaista asumista tai työntekoa Suomessa

Kun muutat Suomeen, Kela arvioi aina ensin, muutatko Suomeen sillä tavalla vakinaisesti asumaan kuin sosiaaliturvalainsäädäntö määrittelee.

Jos katsotaan, että muuttosi Suomeen ei ole vakinainen, sinulla voi kuitenkin olla työskentelysi perusteella oikeus Kelan etuuksiin.

Voidaan arvioida, että muutat vakinaisesti Suomeen esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • olet paluumuuttaja eli palaat ulkomailta takaisin Suomeen asumaan
 • sinulla on vakinainen työsopimus tai vastaava sellaista työtä varten, jota teet Suomessa
 • olet avioliitossa tai muussa läheisessä perhesuhteessa sellaisen henkilön kanssa, joka asuu jo Suomessa vakinaisesti

Lisäksi yleensä vaaditaan, että oleskelulupasi on voimassa, jos olet velvollinen hankkimaan oleskeluluvan.

Tilanteesta tehdään kokonaisarvio. Sen perusteella katsotaan, onko asuminen vakinaista vai ei.

Jos muutat Suomeen tilapäisesti, sinulla ei ole yleensä oikeutta Kelan etuuksiin. 1.4.2019 alkaen EU- ja Eta-alueen ulkopuolelta tulevalla opiskelijalla voi olla oikeus joihinkin Kelan etuuksiin, kuten sairausvakuutuksen etuuksiin.

Kun on tehty ratkaisu, että asut vakinaisesti Suomessa, sinua pidetään Suomessa vakinaisesti asuvana niin kauan kuin:

 • sinulla on täällä varsinainen asunto ja koti ja oleskelet pääasiallisesti täällä

tai

 • sinulla on vakinaiselle oleskelulle jokin muu peruste, esimerkiksi perheside tai työ

Jos kuitenkin aloitat työn toisessa maassa tai lähdet yli kuudeksi kuukaudeksi ulkomaille, oikeutesi Kelan etuuksiin voi päättyä. Lisätietoa näistä tilanteista saat Kelasta.

On myös tukia, joita et voi saada, jos et asu tai jos et ole aiemmin asunut Suomessa vakinaisesti. Esimerkiksi vanhempainpäivärahoja vanhemmat voivat saada vain, jos he ovat asuneet Suomessa vähintään 180 päivää juuri ennen lapsen laskettua synnytysaikaa. Jos tulet toisesta EU-maasta, voit kuitenkin tietyissä tilanteissa käyttää hyväksesi vakuutuskausia, jotka ovat kertyneet sinulle toisessa EU-maassa. Kysy lisää Kelan kansainvälisten asioiden keskuksesta:

puh. 020 634 0200

klo 10-15

EU-maat, ETA-maat, Iso-Britannia ja Sveitsi

Jos muutat Suomeen töihin, saat yleensä oikeuden Kelan etuuksiin työsuhteesi ajaksi myös silloin, kun sinulla on lyhyt työsopimus.

Jos palkkasi on vähintään 800,15 € kuukaudessa, saat oikeuden useimpiin Kelan etuuksiin. Sillä ei ole vaikutusta, miten monta tuntia viikossa teet työtä, tai miten pitkä työsuhteesi on.

Tilapäinen suojelu Suomessa

Ukrainan sotaa pakenevat henkilöt voivat hakea oleskelulupaa Suomesta tilapäisen suojelun perusteella.

Voit saada oikeuden Kelan etuuksiin, jos työskentelet Suomessa tai olet asunut Suomessa vähintään yhden vuoden. Sitä ennen sinulla on oikeus vastaanottokeskuksen palveluihin. Voit saada vastaanottorahaa, jos sinun tai perheenjäsentesi tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin menoihin, kuten ruokaan ja vaatteisiin.

Apua Kelassa asiointiin

Oikeus käyttää tulkkia

Jos et pysty hoitamaan Kela-asioitasi suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, Kela voi järjestää sinulle tulkkauksen. Sinun ei tarvitse maksaa tulkkipalvelusta. Voit tilata tulkin Kelan puhelinpalvelusta tai käydä Kelan palvelupisteessä. Tulkilla on vaitiolovelvollisuus.

Tulkkina voi toimia myös sukulainen tai ystävä, jos hoidat asiaa joka ei vaikuta oikeusturvaasi. Alle 18-vuotiaat eivät kuitenkaan saa toimia tulkkina.

Kela-asioiden hoitaminen toisen ihmisen puolesta

Jos haluat, että joku toinen ihminen hoitaa Kela-asioita sinun puolestasi, voit tehdä sitä varten valtakirjan. Henkilö, jonka valtuutat, voi hakea sinun puolestasi Kelan etuuksia tai valittaa päätöksestä.

Voit myös tehdä valtuutuksen yhtä asiointikertaa varten suullisesti, esimerkiksi puhelimessa.

Huoltaja voi hoitaa kaikkia alle 15-vuotiaan lapsen asioita.

Lue lisää Kelan etuuksista

InfoFinlandin sivuilla on paljon tietoa Kelan etuuksista. Lue lisää seuraavilta sivuilta: