Siirry sisältöön

Avoliiton päättyminen

Julkaistu05.05.2023
Avoliitto päättyy, kun puolisot eivät enää asu samassa osoitteessa. Avoliiton päättyminen saattaa vaikuttaa esimerkiksi Kelan maksamiin tukiin ja lasten päiväkotimaksuihin. Olet itse velvollinen ilmoittamaan avoliiton päättymisestä.

Jos avopuolisoilla on yhteisiä alle 18-vuotiaita lapsia, puolisoiden on päätettävä lasten asioista yhdessä samoin kuin avioeron jälkeen. Myös avopuolisot voivat saada apua asioista sopimiseen esimerkiksi perheasioiden sovittelusta. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Lapset avioerossa.

Avoliitossa puolisoilla voi olla yhteinen sukunimi. Jos avoliitto päättyy, se ei vaikuta sukunimeen. Jos haluat muuttaa sukunimesi, hae Digi- ja väestötietovirastosta nimenmuutosta.

Avoliitossa kumpikin osapuoli säilyttää oman omaisuutensa. Kun avoliitto päättyy, omaisuus jaetaan yleensä sen mukaan, mitä kumpikin omistaa.

Jos avopuolisot hankkivat yhdessä omaisuutta, molemmat osapuolet tulee merkitä ostajiksi ja säilyttää kaikki asiaan liittyvät kuitit. Silloin tämä omaisuus jaetaan puoliksi avoliiton päättyessä. Jos vain toinen puolisoista on merkitty ostajaksi, omaisuus kuuluu hänelle avoliiton päättyessä.

Avoparilla voi olla sellaista omaisuutta, jonka omistajuudesta ei ole erikseen sovittu. Silloin oletetaan, että kumpikin omistaa yhtä suuren osuuden ja tämä omaisuus jaetaan puoliksi.

Jos omaisuuden jaosta tulee riitaa, avopuolisot voivat joissakin tapauksissa hakea käräjäoikeudelta pesänjakajaa omaisuuden erottelua varten. Pesänjakajaa voi hakea, jos avoliitto on kestänyt vähintään viisi vuotta tai jos avoparilla on yhteisiä lapsia.

Joissakin tapauksissa avopuoliso voi saada erossa hyvitystä toiselta puolisolta. Avopuoliso voi saada hyvitystä, jos hän on esimerkiksi työllään auttanut toista puolisoa lisäämään omaisuuttaan ja omaisuudenjako pelkän omistussuhteen mukaan olisi tästä syystä epäoikeudenmukaista.

Jos avoliitto päättyy toisen kuolemaan, puolisot eivät peri toisiaan. Avopuolisolla ei ole esimerkiksi oikeutta jäädä asumaan perheen yhteiseen kotiin, jos se on kuolleen puolison omaisuutta. Perintö menee kuolleen puolison lapsille tai sisaruksille.

Avopuolisot voivat kuitenkin tehdä testamentin kuoleman varalta. Testamentilla he voivat varmistaa, että tietty omaisuus, esimerkiksi yhteinen asunto, periytyy avopuolisolle. Avopuolisot voivat myös tehdä kirjallisen sopimuksen omaisuutensa jaosta avoeron varalle. Jos haluat tehdä sopimuksen tai testamentin avoliiton omaisuuden jaosta, kysy neuvoa esimerkiksi oikeusaputoimistosta tai asianajajalta.

Apua lakiasioissa

Erotilanteessa sinulla voi olla kysymyksiä oleskelulupa-asioista, omaisuusasioista, elatusavusta tai lapsen asumiseen, huoltoon ja tapaamiseen liittyvistä asioista. Lakiasioissa saat apua juristilta. Hän neuvoo sinua ja huolehtii, että oikeutesi toteutuvat. Myös riitaisissa erotilanteissa voi kääntyä juristin puoleen.

Kun haet apua juristilta, sinun kannattaa selvittää, että hän on asiantunteva siinä asiassa, johon haet apua. Kaikki yritykset tai henkilöt, jotka tarjoavat apua lakiasioiden hoitamisessa, eivät välttämättä ole asiantuntevia.

Neuvontaa lakiasioissa tarjoavat asianajotoimistot, lakiasiaintoimistot ja valtion oikeusaputoimistot, joissa työskentelee julkisia oikeusavustajia.

Julkinen oikeusapu

Juristin palvelut ovat maksullisia, mutta jos tulosi ovat pienet tai keskisuuret, voit saada ilmaista tai osittain korvattavaa oikeudellista apua valtion oikeusaputoimistosta. Julkista oikeusapua saa myös englanniksi, ja tarvittaessa voidaan käyttää tulkkipalveluja. Julkista oikeusapua haetaan valtion oikeusaputoimistoista.

Jos sinulla on oikeusturvavakuutus, joka korvaa kulusi, et voi saada julkista oikeusapua. Usein oikeusturvavakuutus kuuluu kotivakuutukseen.

Yksityiset juristit ja asianajajat

Voit etsiä itsellesi juristia esimerkiksi Suomen Asianajajaliiton verkkosivujen kautta, Etsi asianajaja -palvelusta.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleValtion oikeusaputoimisto

Tietoa oikeusavusta