Siirry sisältöön

Työnteko-oikeus Suomessa

Julkaistu29.04.2024
Selvitä etukäteen, tarvitsetko työntekoon erillistä oleskelulupaa. Siihen vaikuttaa esimerkiksi se, mistä maasta muutat. Työnantajalla on myös velvollisuus varmistaa, että sinulla on työnteko-oikeus Suomessa.

Jos et ole Suomen kansalainen, sinun täytyy todistaa työnantajalle työnteko-oikeutesi Suomessa. Työnteko-oikeutesi riippuu kansalaisuudestasi ja siitä, mistä maasta olet muuttamassa. Jos sinulla on oleskelulupa Suomeen, näet työnteko-oikeuden oleskelulupakortistasi.

Näytä työnantajalle joko passi, virallinen matkustusasiakirja tai oleskelulupakortti. Sinulla on oikeus pitää passisi ja oleskelulupasi itselläsi. Työnantajalla on ainoastaan oikeus nähdä ne. Työnantaja ottaa yleensä kopion työnteko-oikeutesi perusteesta, koska sitä täytyy lain mukaan säilyttää työpaikalla.

Kun Suomessa oleskelun syy on jokin muu kuin työ

Jos sinulla on jo oleskelulupa Suomeen jollakin muulla perusteella, kuten esimerkiksi perhesiteen perusteella, sinulla voi olla oikeus tehdä työtä Suomessa. Silloin et tarvitse erikseen oleskelulupaa työskentelyä varten. Oleskelulupakortista ja oleskelulupapäätöksestä voit tarkastaa, onko sinulla oikeus työskennellä Suomessa.

Opiskelijan työnteko-oikeus

Jos olet jonkin muun kuin EU-maan tai Pohjoismaan kansalainen, sinulla on oikeus tehdä työtä opiskelijan oleskeluluvalla tietyin ehdoin. Voit tehdä osa-aikatyötä enintään keskimäärin 30 tuntia viikossa. Voit tehdä kokopäivätyötä, jos teet lopputyötäsi tai olet työharjoittelussa, joka liittyy tutkintoosi.

Lue lisää aiheesta InfoFinlandin sivuilta Opiskelemaan Suomeen.

Perheenjäsenen työnteko-oikeus

Jos olet jonkin muun kuin EU-maan tai Pohjoismaan kansalainen ja olet saanut oleskeluluvan perhesiteen perusteella, sinulla on rajoittamaton työnteko-oikeus Suomessa koko oleskelulupasi voimassaolon ajan.
Lue lisää oleskeluluvan hakemisesta perheenjäsenelle InfoFinlandin sivuiltaPerheenjäsen Suomessa ja Oleskelulupa puolisolle.

Turvapaikanhakijan työnteko-oikeus

Saat tehdä ansiotyötä Suomessa, jos turvapaikkahakemuksesi jättämisestä on kulunut kolme tai kuusi kuukautta. Raja on kolme kuukautta, jos esitit turvapaikkahakemuksen yhteydessä voimassa olevan passin tai muun matkustusasiakirjan. Jos et esittänyt viranomaiselle turvapaikkahakemuksen yhteydessä voimassa olevaa matkustusasiakirjaa, saat tehdä ansiotyötä Suomessa, kun hakemuksesi jättämisestä on kulunut kuusi kuukautta. Työnteko-oikeus jatkuu siis siihen saakka, kunnes olet saanut turvapaikanhakemukseesi lainvoimaisen päätöksen. Päätöksessä kerrotaan sinulle, onko työnteko-oikeutesi yhä voimassa vai ei.

Lue lisää turvapaikan hakemisesta Suomessa InfoFinlandin sivulta Turvapaikka Suomesta.

Tilapäisen suojelun hakijan työnteko-oikeus

Sinulla on oikeus tehdä työtä ja opiskella Suomessa heti sen jälkeen, kun olet tehnyt tilapäisen suojelun hakemuksen. Kun olet saanut oleskeluluvan, sinulla on myös oikeus saada TE-toimistosta työttömille työnhakijoille tarkoitettuja palveluja.

Lue lisää tilapäisestä suojelusta InfoFinlandin sivulta Tilapäinen suojelu Suomessa.

Voiko työnteko-oikeus katketa?

Hae jatkolupaa ennen kuin oleskelulupaasi päättyy. Jos haet jatkolupaa sen jälkeen, kun oleskelulupasi vanhentuu, työnteko-oikeutesi katkeaa. Anna työnantajallesi kopio hakemuksen vireilläolotodistuksesta sekä uudesta oleskeluluvasta heti kun saat sen.

Lue lisää jatko-oleskeluluvan hakemisesta InfoFinlandin sivulta Jatko-oleskelulupa

Jos oleskeluoikeudessasi tai muussa työnteko-oikeutesi perusteessa tapahtuu muutoksia, kerro siitä heti työnantajallesi.

Jos sinulla ei ole oleskelulupaa tai et ole varma, onko sinulla työnteko-oikeus, voit kysyä sitä Maahanmuuttovirastosta sähköpostilla. Lue ohjeet Maahanmuuttoviraston sivulta. 

Työskentely Suomessa ilman työnteko-oikeutta on laitonta.

 

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleMaahanmuuttovirasto

Työnteko-oikeus Suomessa

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleSuomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

Ulkomaalainen työntekijä

Lähetetty työntekijä

Jos toisessa maassa toimiva työnantaja on lähettänyt sinut Suomeen työskentelemään, olet niin sanottu lähetetty työntekijä.  

Jos sinulla on oleskelulupa johonkin toiseen EU-maahan eikä Suomeen, tarvitset yleensä oleskeluluvan, jotta voit tehdä työtä Suomessa. Joissakin tilanteissa voit tehdä työtä ilman oleskelulupaa. Ota selvää oikeudestasi työskennellä Suomessa Maahanmuuttoviraston sivuilta. Jos sinulla on oleskelulupa toiseen EU-maahan yrityksen sisäisen siirron perusteella (ICT-oleskelulupa), voit tulla työskentelemään Suomeen enintään 90 päiväksi.