Siirry sisältöön

Asumistuki

Julkaistu28.03.2024
Jos tulosi ovat pienet ja asut vakinaisesti Suomessa, sinulla voi olla oikeus Kelan asumistukeen. Voit hakea tukea vuokraan, yhtiövastikkeeseen sekä esimerkiksi vesimaksuihin ja lämmityskuluihin.

Vakinainen asuminen tarkoittaa, että sinulla on Suomessa varsinainen koti ja oleskelet pääasiassa Suomessa. Jotta voit saada asumistukea, sinulla täytyy myös olla oikeus Kelan etuuksiin.

Lisätietoa löydät InfoFinlandin sivulta Suomen sosiaaliturva.

Kelan asumisen tukia ovat:

 • yleinen asumistuki
 • eläkkeensaajan asumistuki eläkeläisille
 • sotilasavustuksen asumisavustus varusmiehille ja siviilipalvelusmiehille

Yleensä voit saada vain yhtä asumisen tukea kerrallaan.

Sinulla voi olla oikeus myös muihin Kelan tukiin. Jos kaikki tulosi ja varasi ja sinulle myönnetyt tuet eivät riitä menoihisi, voit hakea Kelasta toimeentulotukea.

Lue lisää toimeentulotuesta InfoFinlandin sivulta Taloudelliset ongelmat.

Kelan yleinen asumistuki

Tukea voidaan maksaa yhdelle henkilölle tai ruokakunnalle. Samassa asunnossa pysyvästi yhdessä asuvat henkilöt kuuluvat yleensä samaan ruokakuntaan. Tavallisesti ruokakunta on aviopari, avopari tai perhe. Myös yksi henkilö voi olla ruokakunta. Asumistuki myönnetään ruokakunnalle yhteisesti, yhden hakemuksen perusteella.

Ota huomioon, että jos asut samassa asunnossa esimerkiksi ystäväsi kanssa, ja teillä on yhteinen vuokrasopimus, silloin katsotaan, että kuulutte samaan ruokakuntaan. Jos taas asut samassa osoitteessa toisen ihmisen kanssa ja teillä molemmilla on oma erillinen vuokrasopimus, sinun täytyy selvittää hakemuksessa, oletteko avoliitossa vai ette. Tee niin myös silloin, jos sinulla on alivuokrasopimus.

Yleistä asumistukea voivat saada

 • lapsiperheet
 • opiskelijat
 • avioparit ja rekisteröidyssä parisuhteessa olevat
 • avoparit
 • yksin asuvat tai
 • yhteisössä asuvat

Minkälaiset asumismenot hyväksytään?

Asumistukea voidaan myöntää Suomessa sijaitsevaan vakinaiseen asuntoon. Laki määrittelee, mitkä asumismenot voidaan hyväksyä, kun tukea lasketaan. Asunto voi olla:

 • vuokra-asunto
 • omistusasunto
 • asumisoikeusasunto
 • osaomistusasunto

Voit saada tukea esimerkiksi vuokraan tai vastikkeeseen sekä vesimaksuihin ja lämmityskuluihin. Myös osa asuntolainan koroista otetaan huomioon.

Asumistukea myönnetään kohtuullisiin asumismenoihin. Suurissa kaupungeissa hyväksytään korkeammat asumismenot kuin pienillä paikkakunnilla.

Kela ei maksa kaikkia asumiskuluja

Osa asumiskuluista pitää maksaa itse. Tätä varten määritellään perusomavastuu. Perusomavastuun määrä riippuu:

 • siitä, kuinka monta aikuista ja lasta ruokakuntaan kuuluu
 • ruokakunnan bruttotuloista (tulot ennen verojen maksamista)

Jos tulot ovat hyvin pienet, perusomavastuuta ei ole.

Asumismenoilla on ylärajat, eli suurin asumismenojen euromäärä, jonka perusteella voit saada asumistukea. Tätä euromäärää kutsutaan nimellä enimmäisasumismenot. Niihin vaikuttavat:

 • kunta, jossa asunto sijaitsee
 • ruokakunnan aikuisten ja lasten lukumäärä

Jos asunto on kalliimpi kuin laki yleisestä asumistuesta sallii, kasvaa se osuus asumiskuluista, joka täytyy maksaa itse.

Yleinen asumistuki on 70 % hyväksyttävistä asumismenoista, kun niistä on ensin vähennetty perusomavastuu. Jos sinulla kuluu asumiseen vähemmän rahaa kuin hyväksyttävät asumismenot, tuen määrä lasketaan todellisten menojen mukaan.

Ilmoita Kelalle muutoksista

Jos tulosi, asumistilanteesi, perhetilanteesi tai muut olosuhteesi muuttuvat, ilmoita muutoksesta heti Kelaan. Kelan päätöksessä on kerrottu tarkasti, mistä asioista pitää ilmoittaa.

Asumistuen hakeminen

Yleistä asumistukea haetaan Kelasta asumistukihakemuksella (AT1). Voit hakea asumistukea myös verkossa.

Hakemuksen liitteenä pitää olla:

 • kopio vuokrasopimuksesta ja selvitys vuokran määrästä (vuokra-asunto)
 • selvitys vastikkeen määrästä ja asuntolainasta (omistusasunto)
 • jos asut yhteisössä, muiden asukkaiden valtuutus eli valtakirja hakea asumistukea kaikkien puolesta

Lähetä hakemus Kelan toimistoon tai tee hakemus itse verkossa. Kela palvelee asiakkaitaan toimistoissa, puhelimitse ja postitse sekä internet-sivujen asioimispalvelun kautta. Kun hoidat henkilökohtaisia asioitasi Kelan toimistossa, tarvitset mukaan henkilötodistuksen, esimerkiksi passin.