Siirry sisältöön

Tuki- ja palveluasuminen

Julkaistu25.11.2022
Suomessa on tarjolla tukiasumista ja palveluasumista niille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen.

Tuki- ja palveluasumista voivat saada

  • vanhukset,
  • vammaiset,
  • kehitysvammaiset,
  • mielenterveys- ja päihdeongelmista toipuvat.

Tuki- ja palveluasumista tarjoavat kunnat, järjestöt ja yksityiset yrittäjät.

Pääsyä tuki- ja palveluasumiseen haetaan oman kotikunnan sosiaalivirastosta.

Tukiasuminen

Tukiasunnossa asuva henkilö selviytyy lähes itsenäisesti päivittäisistä toimista. Tuen määrä riippuu asukkaan tarpeesta. Se voi vaihdella päivittäisistä viikoittaisiin kotikäynteihin. Tukiasunto voi olla joko asukkaan omistama asunto, vuokra-asunto tai muu asumismuoto.

Tukiasunnoissa asumisen kesto riippuu asukkaan omasta elämäntilanteesta ja tarpeista. Tarkoitus on, että asukkaat saavat tukiasunnossa asumisen aikana elämäntilanteensa sellaiseksi, että he kykenevät siirtymään itsenäiseen asumiseen.

Palveluasuminen

Palveluasuminen on asumismuoto, joka on tarkoitettu sellaisille henkilöille, jotka tarvitsevat jatkuvaa apua, mutta eivät tarvitse laitoshoitoa.

Palveluasuminen sisältää sekä asunnon että asumiseen liittyvät palvelut. Asukas vastaa itse asunnon kustannuksista. Palveluasumista voidaan järjestää tavallisissa asunnoissa, palvelutaloissa, palveluasuntoryhmässä tai muissa muodoissa. Asukkaalla on siis käytössään oma asunto, jossa asumiseen hän saa palveluja.

Palveluja voivat olla esimerkiksi kodinhoitoapu, ateriapalvelu, henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät palvelut, erilaiset turvapalvelut ja terveydenhuollon palvelut.

Palveluasumisen kustannukset

Palveluasumisen kustannukset riippuvat siitä, kuka palvelun tarjoaa. Palveluasumista tarjoavat sekä kunnat että yksityiset yritykset. Hinnat ja palvelut vaihtelevat paljon.

Kun haet palveluasumista, sinun kannattaa selvittää tarkasti, miten paljon se maksaa. Sinun kannattaa vertailla kunnan omistamia ja yksityisiä palvelutaloja. Asukas maksaa asumisen ja palvelut itse, jos hän siihen pystyy. Kunnan on kuitenkin varmistettava, että asukkaalla on varaa asua palvelutalossa, jos hän tarvitsee palveluasumista. Asumisvaihtoehtojen selvittämiseen voit saada apua kunnan sosiaalivirastosta.

Vanhukset

Vanhuksilla, jotka tarvitsevat päivittäistä ulkopuolista tukea ja apua, on oikeus palveluasumiseen. Itse voi valita sen, kuinka paljon apua palveluasumiseen kuuluu.

Vammaiset ihmiset

Palveluasumista järjestetään sellaiselle vammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista.

InfoFinlandin sivulta Vammaisten palvelut löydät lisää tietoa palveluista vammaisille henkilöille.

Päihdeongelmista tai mielenterveysongelmista toipuvat henkilöt

Päihteidenkäytöstä tai mielenterveyden ongelmista toipuvilla henkilöillä on mahdollisuus tukiasumiseen. Tukiasumisen avulla opetellaan itsenäistä asumista ja elämää ja saadaan tukea ongelmista toipumiseen.

InfoFinlandin sivulta Päihdeongelmat löydät tietoa siitä, mistä voit saada apua, jos sinulla tai läheiselläsi on ongelmia päihteiden kanssa.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleSosiaali- ja terveysministeriö

Asumispalvelut