Siirry sisältöön

Töihin Suomeen

Julkaistu08.09.2023
Jos olet jonkin muun kuin EU-maan tai Pohjoismaan kansalainen, tarvitset oleskeluluvan Suomeen. Jos haet oleskelulupaa työn perusteella, sinun pitää ensin löytää työpaikka Suomesta.

Ennen kun voit saada oleskeluluvan, sinun täytyy hankkia työpaikka Suomesta. Kun olet löytänyt työpaikan, voit hakea oleskelulupaa.  Työntekoa varten tarvitset yleensä joko työntekijän oleskeluluvan tai muun oleskeluluvan ansiotyötä varten. Lupatyyppiin vaikuttaa se, minkälaista työtä tulet tekemään.

Työntekijän oleskelulupa

Tarvitset työntekijän oleskeluluvan, jos et voi tehdä työtä muulla oleskeluluvalla tai ilman oleskelulupaa. Kaikkiin työtehtäviin et tarvitse työntekijän oleskelulupaa. Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta voit tarkistaa minkälaisen oleskeluluvan tarvitset.

Työntekijän oleskelulupaa tarvitsevat esimerkiksi

 • kokit
 • siivoojat
 • kodin- tai lastenhoitajat

Maahanmuuttovirasto päättää myönnetäänkö sinulle oleskelulupa. Lupaa varten tarvitaan myös työ- ja elinkeinotoimiston osapäätös.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleMaahanmuuttovirasto

Työntekijän oleskelulupa

Muut oleskeluluvat ansiotyötä varten

Joitakin työtehtäviä varten et tarvitse työntekijän oleskelulupaa, mutta tarvitset kuitenkin oleskeluluvan, joka myönnetään tiettyä tehtävää varten. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi:

 • yrityksen johtotehtävät
 • erityisasiantuntijan tehtävät
 • tutkijan tehtävät
 • tieteen, kulttuurin ja taiteen alan tehtävät
 • työharjoittelu

Maahanmuuttovirasto päättää saatko oleskeluluvan. Lupaa varten ei tarvita työ- ja elinkeinotoimiston päätöstä.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleMaahanmuuttovirasto

Työnteko Suomessa

Kausityöntekijän oleskelulupa

Jos tulet Suomeen tekemään kausiluonteista työtä, tarvitset kausityöluvan. Kausityön kesto voi olla enimmillään 9 kuukautta. Kausitöitä ovat esimerkiksi:

 • kasvinviljely
 • metsänhoitotyöt
 • festivaalityöt

Jos tulet töihin alle kolmeksi kuukaudeksi viisumivelvollisesta maasta, sinun täytyy hakea kausityöviisumia Suomen edustustosta. Jos työsi kestää yli kolme kuukautta, hae Maahanmuuttovirastolta kausityöoleskelulupaa.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleMaahanmuuttovirasto

Kausityöntekijän lupa

Työskentely muulla oleskeluluvalla

Jos sinulla on jo oleskelulupa Suomeen jollakin muulla perusteella, kuten esimerkiksi perhesiteen perusteella, sinulla voi olla oikeus tehdä työtä Suomessa. Silloin et tarvitse erikseen oleskelulupaa työskentelyä varten. Oleskelulupakortista ja oleskelulupapäätöksestä voit tarkastaa, onko sinulla oikeus työskennellä Suomessa.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleMaahanmuuttovirasto

Työnteko-oikeus

Jos olet suorittanut tutkinnon tai tutkimuksen Suomessa

Jos olet suorittanut tutkinnon tai tutkimuksen Suomessa, voit hakea oleskelulupaa työnhakua varten. Luvan voi saada enintään kahdeksi vuodeksi. Lupaa pitää hakea viimeistään viiden vuoden sisällä opiskelijan tai tutkijan oleskeluluvan päättymisestä.

Jos saat työpaikan Suomesta, sinun kannattaa hakea Suomessa tutkinnon suorittaneelle tarkoitettua oleskelulupaa. Voit hakea tätä lupaa, vaikka olisit poistunut Suomesta valmistumisesi jälkeen. Jotta voisit saada luvan, sinulla pitää olla allekirjoitettu työsopimus.

Saat työskennellä millä tahansa alalla, jos sinulle myönnetään oleskelulupa tutkinnon suorittamisen perusteella. Tavallisesti tätä oikeutta ei ole työhön liittyvissä oleskeluluvissa.

Oleskeluluvan hakeminen

Sinun täytyy hakea ensimmäistä oleskelulupaa ennen kuin tulet Suomeen.

Voit hakea lupaa verkossa Enter Finland -palvelun kautta. Kun olet tehnyt hakemuksen, sinun pitää käydä lähimmässä Suomen edustustossa, jotta voit todistaa henkilöllisyytesi ja esittää hakemuksen liitteiden alkuperäiset kappaleet. Sinun pitää käydä edustustossa kolmen kuukauden kuluessa siitä kun teit hakemuksen verkossa. Hakemus voidaan ottaa käsittelyyn vasta sen jälkeen kun olet käynyt edustustossa. Edustustoon pitää tavallisesti varata aika etukäteen.

Muista tarkistaa Enter Finland -tilisi säännöllisesti. Jos hakemukseesi tarvitaan lisäselvityksiä, saat tiedon siitä omalle tilillesi.

Jos et voi tai osaa tehdä hakemusta verkossa, voit myös tuoda paperisen hakulomakkeen ja sen liitteet lähimpään Suomen edustustoon. Voit tulostaa hakulomakkeen Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Lupahakemuksen käsittely on maksullinen. Sinun pitää maksaa maksu silloin kun jätät lupahakemuksen.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleEnterfinland.fi

Sähköinen hakemus

Työnantajan rooli lupaprosessissa

Työnantajalla on tärkeä rooli, kun työntekijä hakee oleskelulupaa. Työnantajan pitää ilmoittaa työehdot, eli tiedot työstä ja yrityksestä Maahanmuuttovirastolle.

Kun haet oleskelulupaa työnteon perusteella, pyydä työnantajaasi täyttämään työehdot työnantajan Enter Finlandissa tai toimittamaan sinulle paperinen Työehdot-lomake, jonka voit liittää hakemukseesi. Oleskelulupahakemuksesi käsittely alkaa vasta, kun siihen on täytetty työehdot.

Muista kuitenkin, että työnantaja ei voi hakea oleskelulupaa sinun puolestasi, vaan hän täydentää hakemustasi omalta osaltaan Enter Finland -palvelussa.

Kun ensimmäisen oleskelulupahakemuksesi käsittely on kesken, sinulla ei yleensä ole oikeutta työntekoon. Tietoa työnteko-oikeudesta löydät Maahanmuuttoviraston hakemussivulta.

Odota päätöstä oleskelulupaasi samassa paikassa, jossa olet hakenut sitä ja käynyt tunnistautumassa eli todistamassa henkilöllisyytesi.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleMaahanmuuttovirasto

Ohjeita työnantajalle

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleMaahanmuuttovirasto

Työehtojen täyttäminen

Erityisasiantuntijan oleskeluluvan hakeminen

Jos tulet Suomeen tekemään erityisasiantuntijan työtä, voit hakea oleskelulupaa pikakaistalla. Pikakaistalla hakemuksen käsittelyaika on enintään kaksi viikkoa. Erityisasiantuntijoita ovat esimerkiksi IT-alan erityisosaajat ja korkeakoulututkinnon suorittaneet työntekijät, jotka tulevat Suomeen erityistä ammattitaitoa vaativaan tehtävään.

Myös puolisosi ja lapsesi voivat hakea oleskelulupaa pikakaistalla, jos he hakevat sinun kanssasi samaan aikaan.

Jotta hakemuksesi voidaan käsitellä pikakaistalla, sinun pitää hakea lupaa sähköisesti Enter Finland-palvelussa. Sinun pitää myös maksaa hakemus Enter Finland-palvelussa. Kun olet tehnyt hakemuksen, sinun pitää käydä lähimmässä Suomen edustustossa tunnistautumassa viiden työpäivän sisällä hakemuksen lähettämisestä.

D-viisumi

Voit saapua Suomeen heti kun olet saanut myönteisen päätöksen lupahakemukseesi, vaikka et olisi vielä saanut oleskelulupakorttia. Oleskelulupakortti voidaan postittaa sinulle myös Suomeen. Saatat kuitenkin tarvita viisumin Suomeen, jos sinulla ei ole vielä oleskelulupakorttia.

Jos tarvitset viisumia Suomeen, voit hakea D-viisumia. D-viisumilla voit tulla Suomeen ilman oleskelulupakorttia heti, kun oleskelulupasi on myönnetty.

Voit hakea D-viisumia Enter Finlandissa samalla, kun haet oleskelulupaa. Viisumihakemuksen käsittely on maksullinen.

D-viisumi kiinnitetään passiisi edustustossa, kun Maahanmuuttovirasto myöntää sinulle oleskeluluvan. D-viisumi on voimassa 100 vuorokautta.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleMaahanmuuttovirasto

D-viisumi

Suomalainen henkilötunnus

Jos sinulle myönnetään oleskelulupa Suomeen, sinut rekisteröidään automaattisesti Suomen väestötietojärjestelmään. Samalla saat suomalaisen henkilötunnuksen.

Kun olet muuttanut Suomeen, sinun täytyy käydä lähimmässä Digi-ja väestötietoviraston palvelupaikassa rekisteröitymässä asukkaaksi. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Asukkaaksi rekisteröityminen.

Työnteko ilman oleskelulupaa

Riippumatta siitä minkä valtion kansalainen olet, voit joissakin tapauksissa työskennellä Suomessa ilman oleskelulupaa. Sinulla täytyy kuitenkin olla viisumi, jos tarvitset viisumia Suomeen. Voi tehdä Suomessa työtä ilman oleskelulupaa esimerkiksi jos:

 • tulet Suomeen kutsun tai sopimuksen perusteella tulkiksi, opettajaksi, asiantuntijaksi tai urheilutuomariksi enintään kolmen kuukauden ajaksi
 • olet toisessa EU/ETA -valtiossa toimivan yrityksen vakituinen työntekijä ja tulet Suomeen suorittamaan tilapäistä hankinta- tai alihankintatyötä ja työsi kestää enintään kolme kuukautta
 • olet Suomessa turvapaikanhakijana ja sinulla on voimassa oleva rajanylitykseen oikeuttava matkustusasiakirja. Voit tehdä työtä ilman oleskelulupaa, kun turvapaikkahakemuksen jättämisestä on kulunut kolme kuukautta
 • olet Suomessa turvapaikanhakijana ja sinulla ei ole voimassa olevaa rajanylitykseen oikeuttavaa matkustusasiakirjaa. Voit tehdä työtä ilman oleskelulupaa, kun olet oleskellut maassa kuusi kuukautta

Tarkista Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta, voitko tehdä työtä Suomessa ilman oleskelulupaa.

Työpaikka Suomesta

InfoFinlandin sivulla Töitä Suomesta on tietoa siitä, miten voit löytää työpaikan Suomesta. InfoFinlandin sivulta Työ ja yrittäjyys löydät lisää työntekijöille ja yrittäjille tarkoitettua tietoa.

Töihin Suomeen -oppaat

Suomi.fi -sivustolla on opas töihin Suomeen muuttavalle. Oppaassa kerrotaan, mitä asioita sinun pitää hoitaa, kun muutat Suomeen töihin.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTyö- ja elinkeinoministeriö

Työhön Suomeen