Siirry sisältöön

Lapset avioerossa

Julkaistu06.06.2024
Avioero vaikuttaa myös lapsiin. Lapsella pitää olla huoltaja ja kotiosoite. Lapsella on myös oikeus tavata molempia vanhempiaan.

Jos perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia ja avioliitto päättyy, avioeron yhteydessä täytyy sopia seuraavista asioista:

  • missä lapsi asuu
  • kuka on lapsen huoltaja
  • miten tapaamisoikeus järjestetään
  • elatusapu

Kun vanhemmat ovat sopineet lapsen asumisesta, huollosta, tapaamisoikeudesta ja elatusavusta, lastenvalvoja omalla paikkakunnallasi voi vahvistaa sopimuksen. Kun lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen, se on yhtä virallinen kuin tuomioistuimen päätös.

Lisää tietoa saat oman alueesi perhepalveluista.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleYhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

Avioero Suomessa

Jos ette pysty sopimaan

Jos ette pysty sopimaan asumisesta, huoltajuudesta, tapaamisista ja elatuksesta, voitte hakea apua perheasioiden sovittelusta. Jos sovittelussakaan ei päästä sopimukseen, teidän täytyy hakea ratkaisua käräjäoikeudesta. Tuomioistuin ottaa huomioon lapsen edun ja lapsen omat toivomukset. 

Kysy perheasioiden sovittelusta oman paikkakuntasi sosiaalipalveluista.

Asuminen

Ottakaa aina huomioon lapsen etu, kun päätätte lapsen asumisesta.

Virallisesti lapsi voi asua vain yhdessä paikassa. Avioerotilanteessa sovitaan, kumman vanhemman luona lapsen virallinen osoite on.

Käytännössä lapsi voi kuitenkin asua osan ajasta toisen vanhemman luona.

Lapsilisä maksetaan sille vanhemmalle, jonka luona lapsi virallisesti asuu. Lapsen virallinen osoite vaikuttaa myös esimerkiksi Kelan asumistukeen.

Huoltajuus

Lapsen huolto tarkoittaa

  • lapsen hoitoa
  • kasvatusta
  • lapsen asioiden hoitamista ja niistä päättämistä.

Lapsen huoltajalla on myös oikeus saada viranomaisilta tietoa lapsen asioista.

Kun avioliitto päättyy, lapsen vanhemmat päättävät, miten huoltajuus järjestetään. Vanhemmat voivat sopia yhteishuoltajuudesta tai toisen vanhemman yksinhuoltajuudesta. Huoltajuus ei riipu siitä, kenen kanssa lapsi asuu. Lue lisää yhteis- ja yksinhuoltajuudesta InfoFinlandin sivulta Yhden vanhemman perhe.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleYhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

Yhteishuolto ja yksinhuolto

Tapaamisoikeus

Lapsella on oikeus pitää yhteyttä molempiin vanhempiin eron jälkeen. Hänellä on oikeus tavata myös sitä vanhempaa, jonka luona hän ei asu.

Tapaamisoikeus voi tarkoittaa esimerkiksi, että lapsi asuu toisen vanhemman luona ja tapaa toista vanhempaa joka toinen viikonloppu ja lisäksi loma-aikoina tietyn ajan. Jos lapsi on hyvin pieni, tapaamiset voivat olla päivätapaamisia.

Tapaamisoikeus voi myös olla niin laaja, että lapsi asuu molempien vanhempien luona yhtä paljon. Virallisesti lapsella voi kuitenkin olla vain yksi osoite. Ottakaa aina huomioon lapsen etu, kun teette päätöksiä.

Kun eroatte, voitte sopia etukäteen, miten usein lapsi voi tavata sen vanhemman, joka asuu muualla. Jos haluatte, voitte tehdä kirjallisen sopimuksen tapaamisjärjestelystä. Voitte myös päättää, että sovitte tapaamisista aina erikseen.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleYhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

Miten tapaamiset järjestetään

Jos tapaamisiin liittyy ongelmia

Tapaamisiin liittyvissä ongelmissa voit ottaa yhteyttä lastenvalvojaan. Lastenvalvoja järjestää neuvottelun vanhempien välillä.

Jos epäilet, että lapsen terveys tai turvallisuus on vaarassa, kun lapsi tapaa toisen vanhemman, kerro asiasta sosiaaliviranomaisille. Jos epäilyyn on perusteltu syy, voidaan määrätä, että sosiaaliviranomaiset ovat paikalla tapaamisissa.

Lapsen elatusapu

Molemmat vanhemmat ovat vastuussa alle 18-vuotiaan lapsen elatuksesta, vaikka he eivät asuisi yhdessä. Se vanhempi, joka ei asu lapsen kanssa, maksaa elatusapua sille vanhemmalle, jonka luona lapsi asuu.

Lue lisää elatusavusta InfoFinlandin sivulta Yhden vanhemman perhe.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleElatusvelvollisten liitto ry

Tietoa elatusvelvollisille

Lapsen sukunimi avioerossa

Lapsen sukunimi pysyy samana, kun vanhemmat eroavat. Sukunimen voi myös muuttaa. Lähetä Digi- ja väestötietovirastoon hakemus nimenmuutoksesta. Jos lapsi on yli 12-vuotias, häneltä pitää kysyä kirjallinen lupa sukunimen vaihtamiseen. Myös alle 12-vuotiaan lapsen kanssa on ensin hyvä keskustella sukunimen muuttamisesta.

Lapsikaappaukset

Lapsikaappauksesta on kyse kun

  • alle 16-vuotias lapsi, joka asuu Suomessa, viedään ilman huoltajan suostumusta ulkomaille
  • lasta, joka on viety ulkomaille, ei ole palautettu Suomeen silloin kun on sovittu.

Lapsikaappaus on Suomessa rikos. Ota yhteyttä kotipaikkakuntasi poliisiin. Lisää tietoja ja neuvoja saat Kaapatut Lapset ry:stä.