Siirry sisältöön

Ongelmat perheessä

Julkaistu07.06.2024
Kuka tahansa voi kohdata ongelmia ja tarvita apua. Voit saada luottamuksellista apua ja neuvontaa, jos perheessäsi on ongelmia. Tällä sivulla kerrotaan, mistä voit saada apua Suomessa.

Jos sinulla on talousvaikeuksia

Jos sinulla on ongelmia laskujen maksussa, voit saada apua ja neuvoja raha-asioihin. Jos tulosi pienenevät, selvitä oikeutesi esimerkiksi asumistukeen. Jos tulosi ja varasi eivät riitä arjen välttämättömiin menoihin, esimerkiksi ruokaan ja lääkkeisiin, sinulla voi olla oikeus toimeentulotukeen.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta Taloudelliset ongelmat.

Lasten ja nuorten ongelmat

Ongelmat koulussa tai opinnoissa

Jos lapsella tai nuorella on ongelmia koulun tai opintojen kanssa, niistä kannattaa keskustella koulun tai oppilaitoksen opinto-ohjaajan kanssa. Koulussa on töissä myös psykologi tai kuraattori. Hän auttaa oppilaita, joilla on koulussa vaikeaa.

Jos lasta tai nuorta kiusataan koulussa, koululla on velvollisuus puuttua asiaan. Kerro kiusaamisesta opettajalle ja rehtorille. Joskus kiusaaminen voi olla myös lain mukaan rikos, josta voi ilmoittaa poliisille. Esimerkiksi fyysinen väkivalta ja varastaminen ovat rikoksia.

Päihteiden käyttö

Jos nuorella on ongelmia alkoholin, huumeiden tai pelaamisen kanssa, hän voi saada apua nuorisoasemalta. Nuorisoasemia on monissa kaupungeissa. Nuorisoasemalle nuori voi tulla yksin tai yhdessä vanhempien kanssa.

Rikokset

Alle 15-vuotiaalle tulee seuraamuksia rikoksen tekemisestä. Hänellä on velvollisuus korvata vahingot, jotka hän on aiheuttanut. Poliisi ilmoittaa alle 18-vuotiaiden tekemistä rikoksista vanhemmille ja lastensuojeluviranomaisille.

Lisätietoa lastensuojelusta on InfoFinlandin sivulla Lastensuojelu.

Kulttuurien väliset ristiriidat perheessä

Joskus kulttuurien väliset ristiriidat aiheuttavat ongelmia lasten ja vanhempien välille. Ongelmat voivat koskea esimerkiksi seurustelua tai pukeutumista. Voi olla, että vanhemmat odottavat tytöiltä erilaista käytöstä kuin pojilta.

On tärkeää, että ristiriidoista voidaan puhua perheessä. Nuorella on oikeus kysyä, miksi vanhemmat haluavat, että hän käyttäytyy tietyllä tavalla. Mikään kulttuuri tai uskonto ei saa rajoittaa lasten ja nuorten perusoikeuksia. Lue lisää perusoikeuksista InfoFinlandin sivulta Lasten ja nuorten oikeudet ja velvollisuudet.

Ongelmiin voi pyytää apua. Nuoret tytöt voivat hakea apua Tyttöjen taloista, joita on monella paikkakunnalla. Helsingissä ja Oulussa on myös nuorille Poikien talo, josta pojat voivat hakea apua.

Helsingissä toimii Sopu-työ ja Tampereella Didar. Ne auttavat sekä nuoria että vanhempia kunniaan liittyvissä konflikteissa.

Apua lasten kasvatukseen

Perheneuvola/perhekeskus

Perheneuvolasta tai perhekeskuksesta lapset, nuoret ja perheet saavat apua ongelmissa, jotka liittyvät lasten kasvatukseen ja kehitykseen. Voit ottaa perheneuvolaan itse yhteyttä ja sopia tapaamisesta. Perheneuvoloita tai perhekeskuksia on useilla paikkakunnilla. Perheneuvola on kunnan palvelu. Löydät yhteystiedot oman kuntasi verkkosivujen kautta.

Mannerheimin lastensuojeluliitto MLL

Mannerheimin lastensuojeluliitto järjestää lapsiperheille perhekahviloita ja lasten kerhoja useilla paikkakunnilla Suomessa. Liitto tarjoaa myös neuvoja vanhemmille lasten kasvatukseen.

Väestöliitto

Väestöliitosta saat tietoa vanhemmuudesta. Voit ottaa sinne yhteyttä, kun mietit parisuhteen ongelmia, lasten kasvatusta tai avioeroa. Väestöliiton monikulttuurinen työ tukee maahanmuuttajaperheitä. Väestöliitosta saat myös puhelin- ja sähköpostineuvontaa, kun tarvitset neuvoa lastenkasvatuksessa tai perheen ihmissuhteissa. Voit kirjoittaa Väestöliittoon dariksi, kurdiksi (sorani), persiaksi, suomeksi, venäjäksi, englanniksi tai ruotsiksi. Yhteystiedot löydät Väestöliiton internetsivuilta.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleMannerheimin lastensuojeluliitto

Tukea lapsiperheille

Väkivalta perheessä

Suomessa väkivalta on rikos. Myös väkivalta omia perheenjäseniä kohtaan on rikos. Lasten ruumiillinen rankaiseminen, kuten lyöminen, on myös rikos. Ruumiillinen kurittaminen on lapsesta pelottavaa. Se on myös lapsen kehitykselle haitallista ja tehoton tapa rankaista lapsia.

Väkivaltaa voi olla esimerkiksi

 • pelottelu, seuraaminen, tarkkailu
 • alistaminen ja pakottaminen
 • lyöminen, potkiminen ja töniminen
 • seksuaalinen väkivalta

Sekä uhri että väkivallan tekijä voivat saada apua.

Jos vanhemmat käyttävät lasta tai nuorta kohtaan väkivaltaa, lapsi tai nuori voi hakea apua esimerkiksi oman koulun terveydenhoitajalta, perheneuvolasta tai SPR Nuorten turvatalosta.

InfoFinlandin sivulla Lasten kasvatus Suomessa on tietoa siitä, miten lapsia kasvatetaan Suomessa.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleSuomen Punainen Risti

Nuorten turvatalot

Avioero ja lasten huoltajuus

Avioerohakemuksen voi jättää omaan tai puolison kotikunnan käräjäoikeuteen. Avioeroa voit hakea yksin tai yhdessä puolisosi kanssa. Avioeroa haetaan kaksi kertaa eli kahdessa vaiheessa. Kun olet jättänyt avioerohakemuksesi käräjäoikeuteen, alkaa puolen vuoden harkinta-aika. Kun se on kulunut, avioeroa täytyy hakea puolen vuoden sisällä. Avioero on virallinen vasta, kun tämä toinen hakemus on hyväksytty.

Jos sinulla on puolisosi kanssa alle 18-vuotiaita lapsia, lasten tilanne voidaan myös ratkaista samalla, kun avioeroa haetaan. Voidaan sopia siitä, kenestä tulee lasten huoltaja, missä lapset asuvat ja milloin kumpikin vanhempi voi tavata lasta. Samalla voidaan sopia myös elatusavusta eli taloudellisesta tuesta, jota toinen vanhempi maksaa lasta varten. Voitte sopia asioista puolisosi kanssa tai kääntyä kunnan sosiaalitoimiston puoleen.

Jos avioliittosi päättyy, saatat tarvita sekä psyykkistä että oikeudellista apua. Oikeudellista apua voit kysyä oikeusaputoimistosta. Psyykkistä apua eroasioissa voit saada esimerkiksi erilaisista tukiryhmistä, jotka on tarkoitettu niille, jotka ovat eronneet. Tällaista toimintaa järjestävät esimerkiksi seurakunnat ja järjestöt.

Lue lisää lasten huoltajuuteen ja avioeroon liittyvistä asioista InfoFinlandin sivuilta Avioero ja Yhden vanhemman perhe.

Kunniaan liittyvä väkivalta

Kunniaan liittyvä väkivalta on väkivaltaa, jonka tarkoituksena on perheen tai suvun kunnian puolustaminen, silloin kun jotain sen jäsentä epäillään perheen tai suvun kunnian loukkaamisesta.

Suomessa perheen tai suvun kunnian puolustaminen ei ole hyväksyttävä syy uhkailulle, painostamiselle tai väkivallalle. Väkivalta ja uhkailu ovat rikoksia uhrin ja tekijän kulttuurista riippumatta.

Kunniaan liittyvää väkivaltaa voi olla esimerkiksi

 • painostaminen
 • rajoittaminen, esimerkiksi pukeutumiseen, seurusteluun ja harrastuksiin puuttuminen
 • uhkailu, esimerkiksi kotimaahan lähettämisellä pelottelu
 • avioliittoon pakottaminen tai avioeron estäminen.

Jos olet kokenut perheessäsi kunniaan liittyvää väkivaltaa tai sen uhkaa, voit ottaa yhteyttä Sopu-työhön. Yhteystiedot löydät Sopu-työn verkkosivuilta. 

Pakkoavioliitto

Avioliitto perustuu vapaaseen valintaan ja tahtoon. Suomessa pakkoavioliitto on rikos ja ihmisoikeusloukkaus. Pakkoavioliitto on ihmiskaupan muoto

Jos sinut on pakotettu vasten tahtoasi avioliittoon, saatat olla ihmiskaupan uhri. Jos epäilet, että olet ihmiskaupan uhri, ota yhteyttä Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään. Yhteystiedot löydät ihmiskauppa.fi-verkkosivulta.

Oleskelulupa ihmiskaupan uhrille

Jos olet joutunut tai sinun voidaan perustellusti epäillä joutuneen ihmiskaupan uhriksi, sinulle voidaan myöntää oleskelulupa Suomeen. Sinun pitää olla Suomessa, jotta voit hakea oleskelulupaa ihmiskaupan uhrina. Jos olet erityisen haavoittuvassa asemassa, voit saada jatkuvan oleskeluluvan.

Apua väkivaltaan

Jos tarvitset nopeasti poliisin apua, soita hätänumeroon 112. Hätänumeroon voit soittaa vain kiireellisissä hätätilanteissa, kun henki, terveys, omaisuus tai ympäristö on vaarassa. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Hätätilanteet.

Nollalinja
Puh. 080 005 005
Avoinna: joka päivä

Nollalinja on auttava puhelin, jonne voit soittaa, jos olet kokenut perheessäsi väkivaltaa tai seksuaalista väkivaltaa tai jos sinua on uhattu väkivallalla. Voit soittaa milloin vain. Palvelun työntekijät puhuvat suomea, ruotsia ja englantia.

Nollalinjassa on käytössä myös tulkkauspalvelu kuudella eri kielellä ympäri vuorokauden. Tulkkauskielet ovat venäjä, somali, sorani, persia, dari ja arabia.

Nollalinjaan soittaminen on maksutonta, soittamisesta ei jää merkintää puhelinlaskuun. Sinun ei tarvitse kertoa nimeäsi, kun soitat. Nollalinja on tarkoitettu sekä naisille että miehille.

Kriisikeskus Monika
Puh. 0800 05058
Avoinna: arkipäivisin

Kriisikeskus Monikan auttava puhelin on tarkoitettu maahan muuttaneille naisille. Auttava puhelin palvelee monilla eri kielillä. Voit soittaa, jos olet kokenut perheessäsi väkivaltaa, seksuaalista väkivaltaa tai sen uhkaa.

Soittaminen on maksutonta. Kriisikeskus Monikaan voit ottaa yhteyttä myös chatissa. Chat palvelee suomeksi, englanniksi, venäjäksi ja arabiaksi.

Turvakodit

Jos puolisosi tai muu perheenjäsen käyttää väkivaltaa sinua kohtaan, voit mennä turvakotiin. Turvakodissa olet turvassa ja siellä on henkilökuntaa koko ajan. Saat apua väkivallan loppumiseen ja neuvoja tilanteesta selviytymiseen. Turvakodissa oleminen on maksutonta. Turvakotiin voit ottaa yhteyttä myös silloin, jos perheenjäsen on uhannut sinua väkivallalla.

Turvakoti Mona on tarkoitettu vain maahan muuttaneille naisille ja heidän lapsilleen. Soita päivystävään numeroon 045 639 6274, jos tarvitset paikan turvakodista.

Apua seksuaaliseen väkivaltaan

Seksuaalista väkivaltaa on

 • raiskaus
 • pakottaminen seksuaaliseen tekoon
 • seksuaalinen hyväksikäyttö
 • seksin ostaminen alle 18-vuotiaalta tai ihmiskaupan uhrilta
 • seksi alle 16-vuotiaan kanssa
 • paritus.

Seksuaalista väkivaltaa voi tapahtua myös parisuhteessa ja avioliitossa. Seksuaalinen väkivalta on aina rikos, myös avioliitossa.

Tukinainen
Puh. 0800 97899

Tukinainen on raiskauskriisikeskus, josta saat apua ja tukea, jos olet joutunut seksuaalisen väkivallan uhriksi. Apua saat suomeksi ja englanniksi.

SERI-tukikeskus
Puh. 040 701 8446

Helsingissä on seksuaalisen väkivallan uhreille tarkoitettu SERI-tukikeskus. SERI-tukikeskus auttaa ja neuvoo seksuaalista väkivaltaa kokeneita. Keskuksen palveluja ovat esimerkiksi lääketieteellinen tutkimus ja psykologin apu. Tukikeskus palvelee kaikkia sukupuolia. SERI-tukikeskukseen voit tulla suoraan itse, mutta on kuitenkin suositeltavaa soittaa etukäteen.

Voit aina hakea apua myös oman kuntasi terveyskeskuksesta.

Lähestymiskielto

Jos joku uhkaa tai häiritsee sinua jatkuvasti ja haluat suojaa, voit hakea lähestymiskieltoa tälle henkilölle. Lähestymiskielto tarkoittaa, että tämä henkilö ei saa ottaa sinuun yhteyttä. Voit hakea lähestymiskieltoa poliisilta tai käräjäoikeudesta. Voit kysyä neuvoa kotikuntasi sosiaalitoimistosta tai oikeusaputoimistosta. Jos sinulla on todisteita uhkailusta ja häirinnästä, ne kannattaa säilyttää.

Apua väkivallan lopettamiseen

Miehen Linja
Puh. 09 276 62 899
Sähköposti: kontakti(at)lyomatonlinja.fi

Miehen Linja on palvelu maahan muuttaneille miehille, jotka ovat käyttäneet tai pelkäävät että käyttävät väkivaltaa puolisoaan tai muita perheensä jäseniä kohtaan. Voit sopia tapaamisen puhelimitse, chatissa tai sähköpostilla. Miehen Linja palvelee suomeksi, englanniksi, ruotsiksi, ranskaksi ja kreikaksi. Lisäksi palvelua on mahdollista saada myös tulkin välityksellä omalla äidinkielellä.