Siirry sisältöön

Koulutus Oulussa

Julkaistu04.01.2024
Oululla on pitkät perinteet koulu- ja opiskelukaupunkina. Oulussa on monipuolinen koulutustarjonta varhaiskasvatuksesta yliopistotasolle asti.

Paikallistietoa

Valitse kunta, niin voit nähdä tietoa paikallisista palveluista, kun liikut sivustolla.

Tällä sivulla on tietoa palveluista Oulussa. Muuta tärkeää tietoa aiheesta löydät sivulta Koulutus.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusta järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatus voi olla koko- tai osa-aikaista. Varhaiskasvatuksesta peritään tuloihin perustuva asiakasmaksu.

Myös kehitykseen ja oppimiseen tukea tarvitseville lapsille on omat varhaiskasvatusjärjestelynsä.

Voit hakea varhaiskasvatuspaikkaa alle kouluikäiselle lapselle. Hae lapselle varhaiskasvatuspaikkaa vähintään 4 kuukautta ennen toivottua varhaiskasvatuksen aloitusta. Käytä sähköistä hakemusta. Voit ottaa yhteyttä varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimiin.

Jos perheelläsi ei ole tarvetta kokoaikaiselle varhaiskasvatukselle, voit hakea avoimen varhaiskasvatuksen palveluita. Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta perustuu varhaiskasvatussuunnitelman sisältöihin. Toiminnan tavoitteena on lasten oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä huoltajien kanssa. Avoimina varhaiskasvatuspalveluina järjestetään esimerkiksi erilaisia kerhoja ja ulkoiluleikkikouluja.

Lue lisää: Lapsen hoito

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOulun kaupunki

Varhaiskasvatus

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOulun kaupunki

Avoin varhaiskasvatus

Englannin- ja muiden kielinen varhaiskasvatus:

Tuulikellon päiväkodissa toimii englanninkielisiä ryhmiä. Allinpuiston päiväkodissa on englanninkielinen kielikylpyryhmä sekä ruotsinkielinen ryhmä. Mäntylä-Snellman päiväkodissa toimii saamenkielinen kerhoryhmä.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOulun kaupunki

Tuulikellon päiväkoti

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOulun kaupunki

Allinpuiston päiväkoti

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOulun kaupunki

Mäntylä-Snellman päiväkoti

Yksityiset kansainväliset päiväkodit:

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTouhula StarBright

Starbright päiväkoti

Linkki johtaa palvelun ulkopuolellePäiväkoti Saksanpähkinä

Päiväkoti Saksanpähkinä

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleSvenska Privatskolan

Svenska Privatskolan

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleEnglish Speaking Playschool of Oulu

English Speaking Playschool

Esiopetus

Esiopetus järjestetään päiväkodeissa. Esiopetusta järjestetään keskitetysti eri kaupunginosien päiväkodeissa ja muutamissa kouluissa. Myös Oulun kristillinen koulu, Oulun Normaalikoulu, Oulun Steinerkoulu, Svenska Privatskolan i Uleåborg ja Tervaväylän koulu antavat esiopetusta. Englanninkielistä esiopetusta järjestetään Pikku-Ainon päiväkodissa kansainvälisen koulun tiloissa niille lapsille, jotka läpäisevät erilliset kielitestit. Esiopetus on maksutonta.

Lue lisää: Esiopetus

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOulun kaupunki

Esiopetus

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOulun Kaupunki

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOulun kristillinen koulu

Oulun kristillinen koulu

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOulun Normaalikoulu

Oulun Normaalikoulu

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOulun Steinerkoulu

Oulun Steinerkoulu

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleSvenska Privatskolan

Svenska Privatskolan

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOulun kaupunki

Pikku-Ainon päiväkoti

Perusopetus

Peruskouluun ilmoittautuminen:

Jos lapsesi ilmoittautuu peruskouluun, ota yhteyttä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluihin. Siellä maahanmuuttajien opetuksen koordinaattori huolehtii peruskouluikäisten (alle 16 -vuotta) maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetusjärjestelyistä.

Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Eija Laasonen-Tervaoja

eija.laasonen-tervaoja[at]ouka.fi

040 1320 463

Kaupungin perusopetusta tarjoavat koulut hyväksyvät oppilaikseen vain Oulussa asuvia oppilaita. Jos lapsilla on erityistarpeita tai he hakevat kansainväliseen kouluun, oppilaita voidaan hyväksyä myös muiden kuntien alueelta.

Oulun kansainvälinen koulu:

Jos haluat lapsesi käyvän koulua englannin kielellä suomen kielen sijaan, ota yhteyttä Oulun kaupungin alaisuudessa toimivaan Oulun kansainväliseen kouluun (Oulu International School, OIS). Se tarjoaa opetusta ensimmäisestä yhdeksänteen luokka-asteeseen. Opetusta tarjotaan suomeksi ja englanniksi. Opetussuunnitelma perustuu suomalaiseen opetussuunnitelmaan ja kansainväliseen IBO-ohjelmaan.

Lue lisää: Perusopetus

Valmistava opetus ja oman äidinkielen opetus

Perusopetukseen valmistava opetus:

Oulun kaupunki tarjoaa perusopetukseen valmistavaa opetusta, joka on tarkoitettu jokaiselle maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle, jonka suomen kielen taito ei vielä ole riittävä perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen.

Valmistavan opetuksen tavoitteena on antaa oppilaille tarvittavat valmiudet suomen kielessä niin, että he voivat siirtyä perusopetukseen.

Valmistavassa opetuksessa oppilaat opiskelevat kaikkia oppiaineita suomeksi ja tutustuvat suomalaiseen kulttuuriin ja erilaisiin oppimisympäristöihin.

Koulunkäynti valmistavan opetuksen jälkeen:

Valmistava opetus kestää yleensä yhden vuoden ajan, jonka jälkeen oppilaat jatkavat koulunkäyntiä perusopetuksen luokassa omassa lähikoulussaan.

Oppilaille tarjotaan lisätukea myös valmistavan vuoden jälkeen. He saavat suomen kielen ja oman äidinkielen opetusta, sekä uskonnon opetusta ja yleistä tukiopetusta tarpeen mukaan. Muita aineita opiskellaan suomalaisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Oman äidinkielen opetus:

Maahanmuuttajataustaisille oppilaille opetetaan myös heidän omaa äidinkieltä kaksi tuntia viikossa edellyttäen, että ainakin kuusi oppilasta opiskelee samaa kieltä ja ryhmälle löydetään opettaja tai ohjaaja.

Lue lisää: Perusopetus

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOulun kaupunki

Iltapäivätoiminta

Lukio

Oulussa on monta päivälukiota ja aikuislukio. Oulun aikuislukiossa järjestetään myös maahanmuuttajille tarkoitettua opetusta. Lisätietoja maahanmuuttajien opetuksesta löydät Oulun aikuislukion sivuilta.

Oulun aikuislukio

Sairaalanrinne 5

90220 Oulu

Suurin osa Oulun lukioista toimii kaupungin alaisuudessa. Oulun normaalikoulun lukio on Oulun yliopiston alainen lukio. Yksityisiä lukioita ovat ruotsinkielinen Svenska Privatskolan i Uleåborg ja Oulun Steinerkoulu.

Lukion voi suorittaa myös englanniksi käymällä International Baccalaureate (IB) – tutkinnon Oulun lyseon lukiossa.

Lue lisää: Lukio

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOulun kaupunki

Lukioiden yhteystiedot

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOulun kaupunki

Oulun aikuislukion kurssit

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOulun Steinerkoulu

Oulun Steinerkoulu

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleSvenska Privatskolan

Svenska Privatskolan

Ammatillinen koulutus

Oulussa on viisi ammattioppilaitosta, jotka antavat ammattiin valmistavaa koulutusta monilla eri aloilla. Monissa ammattioppilaitoksissa voi saada ammattipätevyyden myös oppisopimusharjoittelun kautta. Ammattioppilaitokseen voi hakea myös lukion suorittaneena, ja ammatillisten opintojen yhteydessä voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Lisätietoja hakemisesta ja pätevyyksistä saat ottamalla suoraan yhteyttä kouluun.

Lue lisää: Ammatillinen koulutus

Oulun ammattioppilaitokset:

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleSuomen Diakoniaopisto

Suomen Diakoniaopisto

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOulun kaupunki

Oulun konservatorio

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOulun seudun ammattiopisto (OSAO)

Oulun seudun ammattiopisto (OSAO)

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleAmmattiopisto Luovi

Ammattiopisto Luovi

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOulun palvelualan opisto (OPAO)

Oulun palvelualan opisto (OPAO)

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTaitotalo

Taitotalo

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleRastor instituutti

Rastor instituutti

Linkki johtaa palvelun ulkopuolellePSK-Aikuisopisto

PSK-Aikuisopisto

Maahanmuuttajien opintoihin valmistavat koulut:

Korkeakoulutus

Korkeakoulutus tarkoittaa yliopisto- tai ammattikorkeakouluopetusta. Korkeakouluihin voi hakea, kun on suorittanut ylioppilas- tai ammattitutkinnon.

Oulu on Pohjois-Suomen suurin opiskelijakaupunki. Kaupungissa on monitieteinen yliopisto ja ammattikorkeakoulu.

Lue lisää: Yliopistot

Lue lisää: Ammattikorkeakoulut

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOulun Yliopisto

Oulun Yliopisto

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleDiakonia ammattikorkeakoulu

Diakonia ammattikorkeakoulu

Muita opiskelumahdollisuuksia

Täydentävä ja jatko-opetus:

Oulun konservatorio tarjoaa musiikinopetusta.

Oulun taidekoulu tarjoaa taiteiden opetusta 4–20-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Oulun yliopiston koulutus- ja tutkimuspalvelut tarjoaa syventäviä koulutusohjelmia.

Avoimiin yliopisto-opintoihin voivat osallistua kaikki iästä, tavoitteista ja koulutustaustasta riippumatta. Avointa yliopisto-opetusta Oulussa tarjoavat Oulun avoin yliopisto ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOulun kaupunki

Oulun konservatorio

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleAvoin yliopisto

Oulun avoin yliopisto

Linkki johtaa palvelun ulkopuolellePohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOulun kaupunki

Oulun taidekoulu

Kotoutumiskoulutusta järjestävät seuraavat oppilaitokset:

 

Kansalaisopistot:

Kansalaisopistot tarjoavat yleissivistävää harrasteluontoista opetusta monilla eri aloilla. Opetustarjontaan voit tutustua kansalaisopistojen internet -sivuilla.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOulun kaupunki

Oulu-opisto

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleVuolle Setlementti

Vuolle-opisto