Siirry sisältöön

Työterveyshuolto

Julkaistu19.05.2023
Suomen lain mukaan työnantajan tulee järjestää maksuton työterveyshuolto, joka koskee kaikkia yrityksen työntekijöitä. Työsuhteen kestolla ja muodolla ei ole merkitystä. Työterveyshuollon tarkoituksena on edistää työntekijöiden terveyttä, työkykyä ja turvallisuutta työpaikalla.

Työterveyshuollon palvelut

Työterveyshuolto voi tarjota työntekijöille esimerkiksi säännöllisiä terveystarkastuksia. Joillakin työpaikoilla voi olla sellaisia terveysvaaroja, että terveystarkastus on pakollinen.

Työstä johtuvien oireiden tutkimukset ja hoito kuuluvat aina työterveyshuollon palveluihin. Yritys saa itse päättää, sisältyvätkö työterveyshuoltoon myös esimerkiksi sairaanhoito ja käynnit lääkärillä, psykologilla tai fysioterapeutilla. Ne eivät välttämättä sisälly työterveyshuollon palveluihin. Erikoislääkärin palvelut eivät yleensä sisälly työterveyshuoltoon. Työnantajan täytyy kertoa sinulle, mitä palveluja ja millaista tukea voit saada työterveyshuollosta.

Oikeus työterveyspalveluihin ei koske työntekijän perhettä.

Työterveyshuollon henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus. He eivät kerro asioitasi työnantajallesi, jos et ole antanut siihen lupaa. Työterveyshuolto voi kuitenkin antaa työnantajallesi arvion siitä, voitko terveytesi puolesta jatkaa työntekoa.

Kela korvaa työnantajalle ja yrittäjälle osan työterveyshuollon kustannuksista, jos ne ovat tarpeellisia ja kohtuullisia.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTyösuojeluhallinto

Tietoa työterveyshuollosta

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleSosiaali- ja terveysministeriö

Työterveyshuolto