Mine sisu juurde
Työterveys ja sairastuminen

Töötervishoid ja haigestumine

Avaldatud08.02.2024
Soomes on kõikehõlmav riiklik ja eratervishoid. Ka tööandja pakub oma töötajatele töötervishoiuteenuseid. Sellel lehel räägime töötervishoiust, haigestumisest, tööõnnetustest ja kutsealasest rehabilitatsioonist.

Haigestumise korral saad pöörduda oma sotsiaal- ja tervisekeskusse (sosiaali- ja terveyskeskus) või töötervishoiu (työterveyshuolto) teenuste poole. Sealt saad broneerida aja arsti või terviseõe juurde.

Lehelt Tervishoiuteenused Soomes leiad täpsemat teavet selle kohta, kuidas on Soomes tervishoiuteenused korraldatud.

Kui haigestud või kui sinuga juhtub õnnetus, on sul õigus töölt puududa. Töölt puudumisest teavita kohe ülemust.

Töötervishoiuteenused

Soome seaduste järgi peab tööandja korraldama kõiki töötajaid hõlmava ennetava töötervishoiu. Tööandja peab sulle ütlema, milliseid teenuseid sa töötervishoiust saad. Töötervishoiuleping peab olema sinu töö juures nähtaval kohal. Sealt võid vaadata, milliseid teenuseid töötervishoiust saad. Töösuhte kestus ja vorm ei oma tähtsust. Töötervishoiu eesmärk on edendada töötajate tervist, töövõimet ja ohutust töökohal. Töötervishoiuteenused on töötajale tasuta.

Töötervishoiu kaudu saab pakkuda töötajatele näiteks regulaarset tervisekontrolli. Mõnel töökohal võivad esineda sellised terviseriskid, et tervisekontroll on kohustuslik. Selline terviserisk on näiteks öötöö.

Kui sümptomid on põhjustatud tööst, kuulub nende uurimine ja ravi alati töötervishoiuteenuste alla. Tööandja saab ise otsustada, kas töötervishoid hõlmab ka näiteks ravi ning arsti, psühholoogi või füsioterapeudi visiite. Tööandja peab sulle ütlema, milliseid teenuseid ja millist tuge võid töötervishoiu kaudu saada. Teenused on täpsustatud ka töötervishoiu lepingus. Leping peab olema töö juures nähtaval kohal.

Õigus saada töötervishoiuteenuseid ei puuduta töötaja perekonda.

Töötervishoiu töötajatel on vaikimiskohustus. Nad ei räägi sind puudutavatest asjadest sinu tööandjale, kui sa ei ole selleks luba andnud. Küll aga võib töötervishoiuasutus anda sinu tööandjale hinnangu selle kohta, kas sinu tervislik seisund lubab töötamist jätkata.

Link viib saidilt väljaSosiaali- ja terveysministeriö

Töötervishoid

Haigusaegne palk

Kui haigestud ega saa tööle minna, teata sellest kohe oma ülemusele. Ülemus ütleb sulle, kas vajad haiguse kohta arstitõendit kohe või alates neljandast haiguspäevast.

Kui sinu töösuhe on kestnud enne haigestumist rohkem kui kuu, saad täispalka vähemalt haigestumise päeva eest ja üheksa päeva eest pärast haigestumise päeva. Kui sa ei saa ka pärast seda tööle naasta, võid taotleda Kelast haiguspäevaraha (sairauspäiväraha), kui kuulud Soome haiguskindlustuse alla. Tööandjad võivad palka maksta ka pikema aja jooksul. Haiguspäevaraha suurus sõltub sinu sissetulekust.

Kollektiivlepingus on võimalik kokku leppida teisiti selles, kuidas peab tööandja haigusaegset palka maksma. Vaata sektori kollektiivlepingut või uuri teemat ametiühingust.

Loe täpsemalt InfoFinlandi lehtedelt Soome sotsiaalne kaitse ja Toetus haiguse ajal

Kui laps haigestub

Kui alla 10-aastane laps ootamatult haigestub, võib üks vanematest jääda koju last hooldama. Kui pead haige lapse hooldamiseks koju jääma, teata sellest kohe oma ülemusele. Hoolduspuhkuse (hoitovapaa) kestus on maksimaalselt neli päeva. Kollektiivlepinguga on paika pandud, kas selle aja eest makstakse sulle töötasu või mitte. Kui valdkonnas kollektiivleping puudub, siis ei pea töötasu maksma.

Loe täpsemalt: Lapse tervis.