Mine sisu juurde
Oleskelulupaongelmat

Elamisloa küsimused

Avaldatud03.04.2024
Kas vajad nõu elamisloa küsimustes? Siit lehelt leiad teavet, kust saad küsida nõu ja abi.

Nõustamine elamisloa küsimustes

Kui sul on probleeme või vajad abi elamisloa küsimustes, võid küsida nõu järgnevatest kohtadest:

  • migratsiooniamet (Maahanmuuttovirasto),
  • Soome esindused välisriikides,
  • Soome elukohajärgse omavalitsuse juhendamis- ja nõustamisteenused sisserändajatele,
  • Pagulaste nõustamiskeskus (Pakolaisneuvonta),
  • õigusabibürood.

Palju teavet elamislubade kohta on Immigratsiooniameti veebilehel. Immigratsiooniamet annab elamislubadega seonduvat teavet ka telefoni teel.

Välisriikides viibivaid elamisloa taotlejaid teenindavad Soome välisesindused.

Paljudes linnades on immigrantide nõustamiskeskused, kus töötavad immigratsiooniküsimustele spetsialiseerunud nõustajad.

Pagulaste nõustamiskeskus annab õigusabi varjupaiga taotlemise protsessis ning ka teistes, elamislubasid puudutavates protsessides. Lisaks pakub Pagulaste nõustamiskeskus üldist õigusnõustamist varjupaiga- ja elamisloa küsimustes.

Ka õigusabibüroode poole võib pöörduda olukorras, kui on vaja elamisloa küsimuses nõu või õigusabi.

Arvesta, et elamisloaga seotud otsuseid saab teha ainult Immigratsiooniamet.

Kohalik teave