Mine sisu juurde
Tukea lapsen syntymän jälkeen

Toetus pärast lapse sündi

Avaldatud14.06.2022
Kui laps on sündinud, võid saada lapse eest hoolitsemiseks majanduslikku toetust. Emadel ja isadel on võimalus mõnda aega lapsega kodus olla. Lapse hooldajale makstakse ka lapsetoetust kuni lapse 17-aastaseks saamiseni.

Vanematoetuste taotlemine

Vanematoetusi võid taotleda, kui kuulud Soome sotsiaalkaitse alla ja sul on olnud tervisekindlustus Soomes, mõnes muus EL- või EMP-riigis või Šveitsis vähemalt 180 päeva järjest enne eeldatavat sünnitustähtaega.

Vanematoetusi võid taotleda Kela veebilehe kaudu. Logi sisse internetipanga või mobiil-ID kaudu. Juhiseid taotluse täitmiseks saad teenindusest. Samast portaalist näed ka taotluse staatust. Kui taotlus on rahuldatud, näed sealtsamast, kui palju toetust saad ja millal seda sulle makstakse. Teenindus on soome ja rootsi keeles.

Vanematoetusi võid taotleda ka nii, et täidad paberankeedi ja saadad selle koos vajalike lisadega posti teel mistahes Kela büroosse. Nõuandlast saad abi taotluste täitmiseks.

Vanematoetuste suurus sõltub sellest, kui suured on sinu tulud. Toetus on alati väiksem kui palk, üldjuhul umbes 70% tuludest. Kui sul puuduvad sissetulekud, saad vanematoetust miinimummääras. Ka töötul vanemal on õigus vanematoetustele.

Juhul kui tööandja maksab sulle vanematoetuse saamise ajal palka, maksab Kela toetuse tööandjale. Teavita tööandjat vanemapuhkusest 2 kuud enne puhkuse algust. Juhul kui puhkus kestab 12 tööpäeva või vähem, teavita tööandjat sellest kuu aega ette. Loe lisa InfoFinlandi lehelt Perepuhkused.

Vanematoetuste pealt tuleb maksta maksu, seega vajad tulumaksukaarti (verokortti). Loe lisa InfoFinlandi lehelt Maksustamine.

Emapalk pärast lapse sündi

Emapalka makstakse umbes kolm kuud. Aega arvestatakse üldjuhul alates 30 tööpäevast enne eeldatavat sünnitustähtaega. Vaata lisateavet InfoFinlandi lehelt Toetused lapseootel emale.

Vanemapalk

Kui emapalga periood on lõppenud, võib emb-kumb hooldajatest jääda vanemapuhkusele. Sel ajal on üks vanematest lapsega kodus ja saab vanemapalka. Seda peab taotlema Kelast hiljemalt kuu enne emapalga perioodi lõppemist ja vanemapalga perioodi algust. Vanemapalka makstakse umbes pool aastat. Juhul kui perre sünnivad kaksikud, pikeneb vanemapalga periood 60 tööpäeva võrra.

Ema peab käima 5–12 nädala jooksul pärast sünnitust arstlikul läbivaatusel ja esitama Kelale arstitõendi. Muidu vanematoetust ei maksta.

Vanemapuhkusele võib jääda emb-kumb hooldajatest. Nad võivad puhkust võtta ka vaheldumisi. Vanemad võivad teha osalise ajaga tööd ja olla kumbki lapsega osaliselt kodus. Sel ajal maksab Kela kummalegi osalist vanemapalka.

Juhul kui emb-kumb vanematest tahab vanemapalga perioodi lõppedes lapsega koju jääda, võib ta saada koduhoidmise toetust. Loe lisa InfoFinlandi lehelt Toetus lapse hoidmiseks kodus.

Isapalk

Isapalk (isyysraha) on mõeldud last hoidvale isale. Kela maksab isapuhkuse ajal isapalka. Isapalka võid taotleda ka siis, kui oled näiteks ettevõtja, töötu või õpilane. Isapalka makstakse 54 tööpäeva ehk umbes üheksa nädalat. Neid päevi ei saa anda kasutamiseks emale.

Saad ise otsustada, kas võtad välja kogu isapuhkuse või vaid osa sellest. Isapalka makstakse ka siis, kui sa ei ela koos lapse emaga.

Võid võtta endale isapuhkuse üheaegselt lapse emaga, kes on ema- või vanemapuhkusel. Sel ajal võid välja võtta maksimaalselt 18 isapuhkuse päeva. Lubatud on võtta ka kõik 54 isapuhkuse päeva emast erineval ajal, näiteks pärast vanemapuhkuse lõppu.

Võid jagada emaga üheaegselt võetavad 1–18 tööpäeva isapuhkust maksimaalselt nelja ossa. Vanemapuhkusele järgneva isapuhkuse võib jagada maksimaalselt kahte ossa.

Isapuhkusepäevi saab kasutada ainult alla 2-aastase lapse hoidmiseks. Kui laps saab 2-aastaseks, ei saa enam isapuhkusepäevi kasutada, isegi kui neid on järele jäänud.