Mine sisu juurde
Kielikurssien tasot

Keelekursuste tasemed

Avaldatud28.05.2024
Soomes liigitatakse keelekursused eri tasemetele samamoodi nagu teistes EL-i riikides. Enne keelekursusele kandideerimist kontrolli, milline on sinu jaoks õige tasemega kursus.

Euroopa keeleõppe raamdokument

Keelekursuste tasemed liigitatakse Euroopa keeleõppe raamdokumendi (EKR) tasemekirjelduste alusel. Selle järgi on madalaim baastase A1.1 ja kõrgeim tase C2.2.

Kursuse algtase tähendab taset, millest kursus algab, ja kursuse sihttase on tase, mida kursuse abil püütakse saavutada.

Mõnikord kirjeldatakse kursuste tasemeid muul viisil. Kui kursuse tase on Algtase 0, siis on kursus mõeldud inimestele, kes ei oska üldse soome keelt.

Teavet tasemete kohta

Algtase 0

Ei oska soome keelt

Algtase (A1.1−A2.2)

Algtase algab tasemelt A1.1 – Algtasemel keelekasutaja

Algtase A1.2 – Algtasemel keelekasutaja

Algtase A1.3 – Saad hakkama lihtsates igapäevastes olukordades. Oskad veidi kirjutada.

Algtase A2.1 – Saad hakkama tavalistes asjaajamisega seotud olukordades.

Algtase A2.2 – Saad tuttavatest teemadest üsna palju aru. Oskad kirjutada lihtsas keeles.

Kesktase (B1.1−B2.2)

Kesktase algab tasemest B1.1 – Mõõdukas keeleoskus tavalistes töö ja vaba ajaga seotud olukordades.

Kesktase B1.2 – Loomulik keelekasutus tavalistes töö ja vaba ajaga seotud olukordades.

Kesktase B2.1 – Iseseisva keelekasutaja baastase.

Kesktase B2.2 – Funktsionaalne iseseisev keeleoskus.

Kõrgeim tase (C)

Kõrgeim tase C – Vilunud või emakeele tasemel keeleoskus. C taseme kursustel on ka täpsem tasemete liigitus C1.1, C1.2, C2.1 või C2.2.

Keeleoskuse hindamiseks kasutatakse üldkeele eksami tasemete liigitust. InfoFinlandi lehelt Ametlik keeleoskuse tunnistus saad teavet selle kohta, kuidas võrrelda keelekursuste tasemeid keeleeksami tasemetega.