Mine sisu juurde
Työttömyysturva

Töötuskaitse

Avaldatud31.01.2024
Kui jääd töötuks, saad taotleda Kelast või töötukassast töötutoetust. Töötutoetused on palgapõhine päevaraha, põhipäevaraha ja tööturutoetus.

Kellel on õigus töötuskaitsele?

Saad registreeruda TE-büroos tööotsijaks, kui:

 • sul on elamisluba, mis annab õiguse Soomes töötamiseks,
 • sinu elamisloas ei ole piiratud seda, millise tööandja juures võid töötada

või

 • sa oled EL-i liikmesriigi, EMP riigi või Šveitsi kodanik,
 • oled EL-i liikmesriigi, EMP riigi või Šveitsi kodaniku pereliige ja sul on Soome elamisõigus.

Loe täpsemalt pereliikmete elamisõiguse kohta InfoFinlandi lehelt EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimine.

Kui oled registreerunud TE-büroos tööotsijaks, on sul õigus töötutoetusele juhul, kui:

 • oled 18–64-aastane,
 • oled töötu ja registreerunud TE-büroos tööotsijaks,
 • otsid täistööajaga tööd,
 • oled töövõimeline ja valmis tööpakkumist vastu võtma,
 • vastad palgapõhise päevaraha, põhipäevaraha või tööturutoetuse saamise tingimustele.

Et võiksid saada töötuskaitset, pead aktiivselt tööd otsima ja olema valmis tööd vastu võtma. Sa pead koostama koos TE-büroo või oma valla tööhõiveteenustega tööhõive- või integreerumisplaani. Lisaks sellele pead osalema nendes teenustes ja tegevustes, mida TE-büroo või sinu valla tööhõiveteenused sulle pakuvad.

Töötuskaitse toetused on palgapõhine päevaraha, põhipäevaraha ja tööturutoetus. Kõik töötutoetused on maksustatud tulumaksuga.

Link viib saidilt väljaTyö- ja elinkeinoministeriö

Kui jääd töötuks

Link viib saidilt väljaTyö- ja elinkeinoministeriö

Töötuskindlustus

Palgapõhine päevaraha

Võid saada palgapõhist päevaraha, kui:

 • oled registreerunud töötuks tööotsijaks TE-büroos,
 • kuulud Soome töötukassasse,
 • täidad töötamise tingimuse ehk oled töötanud enne töötuks jäämist piisavalt kaua,
 • oled olnud enne töötuks jäämist 26 nädalat töötukassa liige.

Palgapõhise päevaraha määrab ja seda maksab see töötukassa, mille liige oled. Töötukassa arvestab palgapõhise päevaraha suuruse selle alusel, kui suur oli sinu palk enne seda, kui jäid töötuks.

Üldjuhul võid saada palgapõhist päevaraha umbes 400 päeva. Erandid:

 • kui oled kokku töötanud kolm aastat või vähem, võid saada palgapõhist päevaraha maksimaalselt 300 päeva,
 • kui oled saanud enne töötuks jäämist 58-aastaseks, võid saada palgapõhist päevaraha 500 päeva.

Loe lisaks töötukassa kohta InfoFinlandi lehelt Ametiühingud.

Põhipäevaraha

Võid saada põhipäevaraha, kui kuulud Soome sotsiaalse kaitse alla alalise elukoha või töötusele eelnenud töötamise alusel ja

 • oled registreerunud töötuks tööotsijaks TE-büroos,
 • täidad töötamistingimuse ehk oled töötanud enne töötuks jäämist piisavalt kaua,
 • sa ei vasta palgapõhise päevaraha tingimustele.

Põhipäevaraha määrab ja seda maksab Kela (Rahvapensioniamet).

Üldjuhul võid saada põhipäevaraha 400 päeva. Erandid:

 • kui oled kokku töötanud kolm aastat või vähem, võid saada põhipäevaraha maksimaalselt 300 päeva,
 • kui oled saanud enne töötuks jäämist 58-aastaseks, võid saada põhipäevaraha 500 päeva.

Kui saad teisi sotsiaaltoetusi või palgatulu sel ajal, kui oled töötu, makstakse sulle vähem põhipäevaraha.

Tööturutoetus

Võid saada tööturutoetust, kui:

 • oled registreerunud töötuks tööotsijaks TE-büroos,
 • elad alaliselt Soomes,
 • sa ei täida töötamistingimust ehk sa pole töötanud enne töötuks jäämist piisavalt kaua või oled juba saanud maksimaalse aja jooksul palgapõhist või põhipäevaraha.

Kui sul on olemas kehtiv kohanemisplaan, võid taotleda tööturutoetust selle aja eest, mil osaled koolitustel ja muudes plaani kirja pandud tegevustes.

Lisainfot kohanemisplaani kohta saab InfoFinlandi lehelt Integreerumine Soome ühiskonda.

Tööturutoetuse määrab ja seda maksab Kela. Tööturutoetus on vajadustest lähtuv. See tähendab, et tööturutoetuse suurust vähendavad näiteks sotsiaaltoetused ja palk.

Kui oled alla 25-aastane, võivad tööturutoetuse saamiseks olla seatud tingimused, näiteks viiekuuline ooteaeg. Kontrolli tingimusi Kela veebisaidilt.