Mine sisu juurde
Työttömyysturva

Töötuskaitse

Avaldatud26.02.2024
Kui jääd töötuks, saad taotleda Kelast või töötukassast töötutoetust. Töötutoetused on palgapõhine päevaraha, põhipäevaraha ja tööturutoetus.

Kui jääd töötuks, kui sind saadetakse sundpuhkusele või kui sinu õpingud lõppevad ja sul pole tööd, registreeri end kohe TE-büroos töötuks tööotsijaks. Pärast seda saad taotleda kas töötukassast või Kelast töötutoetust. Sa ei saa töötutoetust, kui sa pole end registreerinud töötuks tööotsijaks.

Pead ise välja selgitama oma õigused toetuste saamiseks ja planeerima oma toimetuleku töötuse ajal. Pead aktiivselt tööd otsima ning järgima juhiseid ja tähtaegu, mis sulle TE-büroost või koduvalla tööhõiveteenustest antakse. Teavet töövõimaluste ja töö leidmise kohta ning nõuandeid töö otsimiseks leiad InfoFinlandi lehtedelt Töövõimalused Soomes, Töö Soomes ja Nõuandeid töö otsimiseks.

Kellel on õigus töötuskaitsele?

Saad registreeruda TE-büroos tööotsijaks, kui:

 • sul on elamisluba, mis annab õiguse Soomes töötamiseks,
 • sinu elamisloas ei ole piiratud seda, millise tööandja juures võid töötada

või

 • sa oled EL-i liikmesriigi, EMP riigi või Šveitsi kodanik,
 • oled EL-i liikmesriigi, EMP riigi või Šveitsi kodaniku pereliige ja sul on Soome elamisõigus.

Loe täpsemalt pereliikmete elamisõiguse kohta InfoFinlandi lehelt EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimine.

Kui oled registreerunud TE-büroos tööotsijaks, on sul õigus töötutoetusele juhul, kui:

 • oled 18–64-aastane,
 • oled töötu ja registreerunud TE-büroos tööotsijaks,
 • otsid täistööajaga tööd,
 • oled töövõimeline ja valmis tööpakkumist vastu võtma,
 • vastad ühtlasi palgapõhise päevaraha, põhipäevaraha või tööturutoetuse saamise muudele tingimustele.

Need on vajaduspõhised. See tähendab, et töötutoetuse suurust vähendavad näiteks sotsiaaltoetused ja palk.

Et võiksid saada töötuskaitset, pead aktiivselt tööd otsima ja olema valmis tööd vastu võtma. Sa pead koostama koos TE-büroo või oma valla tööhõiveteenustega tööhõive- või integreerumisplaani. Lisaks sellele pead osalema nendes teenustes ja tegevustes, mida TE-büroo või sinu valla tööhõiveteenused sulle pakuvad.

Töötuskaitse toetused on palgapõhine päevaraha, põhipäevaraha ja tööturutoetus. Kõik töötutoetused on maksustatud tulumaksuga.

Palgapõhine päevaraha

Võid saada palgapõhist päevaraha, kui:

 • oled registreerunud töötuks tööotsijaks TE-büroos,
 • kuulud Soome töötukassasse,
 • täidad töötamise tingimuse ehk oled töötanud enne töötuks jäämist piisavalt kaua,
 • oled olnud enne töötuks jäämist 26 nädalat töötukassa liige.

Palgapõhise päevaraha määrab ja seda maksab see töötukassa, mille liige oled. Töötukassa arvestab palgapõhise päevaraha suuruse selle alusel, kui suur oli sinu palk enne seda, kui jäid töötuks.

Üldjuhul võid saada palgapõhist päevaraha umbes 400 päeva. Erandid:

 • kui oled kokku töötanud kolm aastat või vähem, võid saada palgapõhist päevaraha maksimaalselt 300 päeva,
 • kui oled saanud enne töötuks jäämist 58-aastaseks, võid saada palgapõhist päevaraha 500 päeva.

Loe lisaks töötukassa kohta InfoFinlandi lehelt Ametiühingud.

Põhipäevaraha

Võid saada põhipäevaraha, kui kuulud Soome sotsiaalse kaitse alla alalise elukoha või töötusele eelnenud töötamise alusel ja

 • oled registreerunud töötuks tööotsijaks TE-büroos,
 • täidad töötamistingimuse ehk oled töötanud enne töötuks jäämist piisavalt kaua,
 • sa ei vasta palgapõhise päevaraha tingimustele.

Põhipäevaraha määrab ja seda maksab Kela (Rahvapensioniamet).

Üldjuhul võid saada põhipäevaraha 400 päeva. Erandid:

 • kui oled kokku töötanud kolm aastat või vähem, võid saada põhipäevaraha maksimaalselt 300 päeva,
 • kui oled saanud enne töötuks jäämist 58-aastaseks, võid saada põhipäevaraha 500 päeva.

Kui saad teisi sotsiaaltoetusi või palgatulu sel ajal, kui oled töötu, makstakse sulle vähem põhipäevaraha.

Tööturutoetus

Võid saada tööturutoetust, kui:

 • oled registreerunud töötuks tööotsijaks TE-büroos,
 • elad alaliselt Soomes,
 • sa ei täida töötamistingimust ehk sa pole töötanud enne töötuks jäämist piisavalt kaua või oled juba saanud maksimaalse aja jooksul palgapõhist või põhipäevaraha.

Tööturutoetuse saamiseks võivad olla seatud tingimused, näiteks viiekuuline ooteaeg. Kontrolli tingimusi Kela veebisaidilt.

Muud toetused töötule tööotsijale

Kui sinu sissetulek töötuse tõttu väheneb, võib sul olla õigus saada Soomes ka muid sotsiaaltoetusi. Nendeks on näiteks üldine eluasemetoetus või baastoimetulekutoetus. Sul on õigus saada sotsiaaltoetusi ainult juhul, kui elad alaliselt Soomes ja kuulud Soome sotsiaalse kaitse alla. Oma õigust toetustele saad küsida Kelast.

Loe teema kohta täpsemalt InfoFinlandi lehtedelt Majanduslikud probleemid, Soome sotsiaalne kaitse ja Eluasemetoetus.